grudzień 2022 styczeń 2023 luty 2023 marzec 2023 kwiecień 2023 maj 2023 czerwiec 2023 lipiec 2023 sierpień 2023 wrzesień 2023 październik 2023 listopad 2023 grudzień 2023
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - grudzień 2022
 TS 300 a 301: 362 OŘOD východ PP Olomouc

obieg dla
9. 12.:
TS 300 (362)TS 301 (362)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
---------
ni 11. 12.163.083 163.084 163.081 163.075 362.113 362.109 362.111 362.112 362.114 ni 11. 12.
po 12. 12.163.075 163.081 163.084 163.083 362.114 362.113 362.109 362.111 362.112 po 12. 12.
wt 13. 12.163.083 163.084 163.081 163.075 362.112 362.114 362.113 362.109 362.111 wt 13. 12.
śr 14. 12.163.075 163.064 163.084 163.083 362.111 362.112 362.114 362.113 362.109 śr 14. 12.
cz 15. 12.163.083 163.084 163.064 163.075 362.109 362.111 362.112 362.114 362.113 cz 15. 12.
pi 16. 12.163.075 163.064 163.084 163.083 362.113 362.109 362.111 362.112 362.114 pi 16. 12.
so 17. 12.163.064 163.085 163.083 163.075 362.111 362.113 362.109 362.112 362.114 so 17. 12.
ni 18. 12.163.075 163.083 163.085
163.084
[1]
163.064 362.109 362.111 362.113 362.112
362.112 + 843.020 pk
362.112
[2]
362.114 ni 18. 12.
po 19. 12.163.064 163.084 163.083   362.114 362.109 362.111 362.113 362.112 po 19. 12.
wt 20. 12.163.082   163.084 ! 163.064 362.112 362.114 362.109 362.111 362.113 ! wt 20. 12.
śr 21. 12.163.064 640.001 [3] 163.083 163.082
163.081
[4]
362.113 362.112 362.114 362.109 362.111 śr 21. 12.
cz 22. 12.163.081 ! 163.082 163.064 163.083 ! 362.111 362.113 362.112 362.114 362.109 cz 22. 12.
pi 23. 12.163.083 163.064 163.082 163.081 362.109 362.111 362.113 362.112
362.114
[5]
362.114
362.112
[6]
pi 23. 12.
so 24. 12.163.064 [7] 163.082 163.064
163.075
[8]
163.083 362.113 362.109 362.111 362.114 362.112 so 24. 12.
ni 25. 12.  163.082     362.113 362.111 362.109 362.114 362.062 ni 25. 12.
po 26. 12.163.083 [9] 163.064 163.082 163.075 [10] 362.109 362.113 362.111 362.114 362.062 po 26. 12.
wt 27. 12.      163.083 362.062
362.111
[11]
362.109 362.113 362.062 [12] 362.114 wt 27. 12.
śr 28. 12.163.083 163.064 163.082 163.081 362.114 362.111 362.109 362.113 362.062 śr 28. 12.
cz 29. 12.163.081 163.082 163.064 163.083 362.062
362.112
[13]
362.114 362.111 362.109 362.113 cz 29. 12.
pi 30. 12.163.083 ! 163.064 163.082   362.113 362.112 362.114 362.111 362.109 pi 30. 12.
so 31. 12.163.081 163.082 163.064 163.083 362.114 362.113 ! 362.112 ! 362.111 362.109 ! so 31. 12.
obieg dla
9. 12.:
---------data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
TS 300 (362)TS 301 (362)

[1]pociągi 3706, 3710: 163.085
pociągi 3757, 3732, 13045, 13040: 163.084
[2]pociąg 3850: 362.112
pociąg 3814: 362.112 + 843.020 pk
pociąg 3861: 362.112
[3]pociąg 3713: 640.001
[4]pociąg 3709: 163.082
pociąg 3823: 163.081
[5]pociąg 3850: 362.112
pociąg 3833: 362.114
[6]pociąg 3853: 362.114
pociąg 3868: 362.112
[7]pociąg 3721: 163.064
[8]pociąg 3706: 163.064
pociąg 3757: 163.075
[9]pociąg 3737: 163.083
[10]pociąg 3709: 163.075
[11]pociąg 3821: 362.062
pociągi 3825, 3828: 362.111
[12]pociąg 3822: 362.062
[13]pociąg 3856: 362.062
pociąg 3828: 362.112