prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2022
 TS 300 a 301: 362 OŘOD východ PP Olomouc

datumTS 300 (362)TS 301 (362)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den
Os 3811Os 3813Os 3816Sp 1434Os 3721Os 3726Os 3721Os 3726Os 3737Os 3742Os 3713Os 3720Os 3729Os 3734Os 3743Os 3706Os 3710Os 13035Os 3727Os 3732Os 3757Os 3732Os 13045Os 13040Os 3709Os 3817Os 3822Os 3823Os 3826Os 3827Os 3830Os 3851Os 3856Os 3872Os 3878Os 3820Os 3821Os 3824Os 3825Os 3828Os 3831Os 3834Os 3875Os 3831Os 3852Os 3814Os 3861Os 3866Os 3858Os 3867Os 3874Os 3835Os 3838Os 3752Os 3705Os 3857Os 3864Os 3865Os 3870Os 3873Os 3705Os 3707Os 3714Os 3873Os 3850Sv 3850Os 3707Os 3822pkOs 3850Os 3814Os 3861Os 3870Os 3833Os 3836Os 3839Os 3853Os 3862Os 3714Os 3863Os 3813Os 3855Os 3868Os 3871Os 3876Os 3837Os 3840Os 3843
ne 11. 12.- - - - - - 163.083 163.083     163.084   163.084       163.081 - - - 163.081       163.075             - - - 362.113                 - - - - - 362.109           - - - - - - 362.111       - - - - 362.112             - - - -   362.114             ne 11. 12.
po 12. 12.163.075           - -     163.081         163.084         - -     163.083             362.114   - -                 - 362.113       -           362.109           - - - - 362.111       - - - -         362.112     - -             po 12. 12.
út 13. 12.163.083         163.083 - -     163.084         163.081         - -     163.075                 - - 362.112               -   362.114     -           362.113           - - - -     362.109   - - - -       362.111       - -             út 13. 12.
st 14. 12.163.075           - -       163.064       163.084         - -     163.083             362.111   - -                 - 362.112       -           362.114           - - - - 362.113       - - - -       362.109       - -             st 14. 12.
čt 15. 12.163.083           - -     163.084         163.064         - -     163.075             362.109   - -                 - 362.111       -           362.112           - - - - 362.114       - - - -       362.113       - -             čt 15. 12.
16. 12.163.075           - -     163.064         163.084         - -         163.083           362.113 - -                 -   362.109     -           362.111           - - - - 362.112       - - - -               - - 362.114           16. 12.
so 17. 12.- - - - - - 163.064       163.085           163.083 - - -         163.075             - -   -   362.111             - - - - - 362.113           - - - - - -   - - 362.109 - - - -     362.112         - - - -       362.114         so 17. 12.
ne 18. 12.- - - - - - 163.075       163.083         163.085 163.085 - - - 163.084 163.084 163.084 163.084 163.064             - - - 362.109                 - - - - - 362.111           - - - - - - 362.113       - - - - 362.112 362.112
843.020 pk
362.112         - - - - 362.114               ne 18. 12.
po 19. 12.          163.064 - -         163.084             163.083 - -                       - -   362.114             -       362.109 -                 362.111 362.111   - - - -       362.113 - - - -         362.112   362.112 - -             po 19. 12.
út 20. 12.          163.082 - -                         - -         163.064         362.112   - -                 -         -   362.114                 362.109 - - - -       362.111 - - - -               - -             út 20. 12.
st 21. 12.163.064           - -     640.001         163.083         - -     163.082     163.081       362.113   - -                 - 362.112       -           362.114           - - - - 362.109       - - - -       362.111       - -             st 21. 12.
čt 22. 12.            - -           163.082         163.064   - -                       - -       362.111         -         -   362.113           362.112       - - - -       362.114 - - - -               - - 362.109           čt 22. 12.
23. 12.          163.083 - -       163.064           163.082     - -                 163.081     - -         362.109       -         - 362.111         362.113           - - - - 362.112       - - - - 362.114     362.114       - - 362.112           23. 12.
so 24. 12.- - - - - - 163.064       163.082         163.064   - - - 163.075       163.083             - -   -       362.113   - - -   - - - - 362.109           - - - - - - 362.111 - -   - - - - 362.114             - - - - 362.112               so 24. 12.
ne 25. 12.- - - - - -                 163.082     - - -                       - - -               362.113   - - - - -       362.111     - - - - - -       362.109 - - - -           362.114   - - - -     362.062 362.062 362.062 362.062     ne 25. 12.
po 26. 12.- - - - - -     163.083   163.064         163.082   - - -         163.075             - - - 362.109                 - - - - - 362.113           - - - - - -     362.111   - - - - 362.114             - - - -   362.062             po 26. 12.
út 27. 12.            - -                         - -         163.083             - -   362.062   362.111 362.111       -     362.109   -                   362.113   - - - -       362.062 - - - -           362.114   - -             út 27. 12.
st 28. 12.        163.083   - -       163.064         163.082       - -           163.081           - -     362.114           -     362.111   -               362.109       - - - -       362.113 - - - -             362.062 - -             st 28. 12.
čt 29. 12.163.081           - -     163.082               163.064   - -     163.083               362.062 - -         362.112       -   362.114     -           362.111           - - - -       362.109 - - - -         362.113     - -             čt 29. 12.
30. 12.            - -     163.064           163.082       - -                       - -   362.113             -     362.112   -               362.114       - - - -         - - - -   362.111       362.109   - -             30. 12.
so 31. 12.- - - - - -   163.081       163.082           - - - 163.064             163.083       - -   -     362.114     - - -   - - - -             - - - - - -   - -   - - - -       362.111       - - - -                 so 31. 12.
datumOs 3811Os 3813Os 3816Sp 1434Os 3721Os 3726Os 3721Os 3726Os 3737Os 3742Os 3713Os 3720Os 3729Os 3734Os 3743Os 3706Os 3710Os 13035Os 3727Os 3732Os 3757Os 3732Os 13045Os 13040Os 3709Os 3817Os 3822Os 3823Os 3826Os 3827Os 3830Os 3851Os 3856Os 3872Os 3878Os 3820Os 3821Os 3824Os 3825Os 3828Os 3831Os 3834Os 3875Os 3831Os 3852Os 3814Os 3861Os 3866Os 3858Os 3867Os 3874Os 3835Os 3838Os 3752Os 3705Os 3857Os 3864Os 3865Os 3870Os 3873Os 3705Os 3707Os 3714Os 3873Os 3850Sv 3850Os 3707Os 3822pkOs 3850Os 3814Os 3861Os 3870Os 3833Os 3836Os 3839Os 3853Os 3862Os 3714Os 3863Os 3813Os 3855Os 3868Os 3871Os 3876Os 3837Os 3840Os 3843datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 300 (362)TS 301 (362)