december 2022 január 2023 február 2023 marec 2023 apríl 2023 máj 2023 jún 2023 júl 2023 august 2023 september 2023 október 2023 november 2023 december 2023
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - máj 2023
 TS 800: 843 OŘOD východ PP Olomouc

obeh pre
9. 12.:
TS 800 (843)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň
-------
po 1. 5.

[1]
843.022 [2] 843.024 [3] - 843.022
843.023
[4]
- 843.023
843.027
843.024
[5]
843.024
843.021
843.027
[6]
po 1. 5.

[1]
ut 2. 5.

[1]
843.023 [7] 811.520
843.021
843.022
[8]
843.029
843.027
843.023
[9]
843.023 [10] 843.029 [11] 843.022 [12] 843.022 [13] ut 2. 5.

[1]
st 3. 5.

[1]
843.028 [7] 811.520
843.031
843.022
843.001
843.022
[14]
843.024
843.027
843.028
843.023
[15]
843.028 [16] 843.024 [17] 843.022
843.001
[18]
843.022
843.003
[19]
st 3. 5.

[1]
št 4. 5.

[1]
843.023 [7] 810.394
843.027
843.028
[20]
843.024 [21] 843.023 [10] 843.024 [17] 843.028 [12] 843.028 [22] št 4. 5.

[1]
pi 5. 5.

[1]
843.022 [7] 810.055
843.001
843.023
[23]
843.024
843.026
814.121
[24]
843.022 [25] 843.024 [26] 843.023
843.001
[27]
843.023
843.022
843.028
[28]
pi 5. 5.

[1]
so 6. 5.

[1]
843.028 [29] 811.678
843.026
843.022
[30]
- 843.028 [16] - 843.023
843.001
843.022
843.026
811.382
[31]
843.022
843.028
843.023
[32]
so 6. 5.

[1]
ne 7. 5.

[33]
843.023 [7] 843.028 [34]   843.023 [35]   843.022 843.028
843.001
[36]
ne 7. 5.

[33]
po 8. 5.

[33]
843.001
843.022
[37]
843.023 [38] [39] 843.022
[40]
[41] 843.003
843.023
[42]
843.023
843.026
843.022
[43]
po 8. 5.

[33]
ut 9. 5.

[33]
843.001
843.003
[44]
811.520
843.031
843.022
[45]
843.024
843.001
843.003
843.023
[46]
843.003
843.001
[47]
843.024 [17] 843.022 [12] 843.022
843.031
[48]
ut 9. 5.

[33]
st 10. 5.

[33]
843.026 [49] 810.394
843.001
843.003
[50]
843.024
843.026
[51]
843.023
843.026
[52]
843.024 [17]   843.003
843.001
[53]
st 10. 5.

[33]
št 11. 5.

[33]
  810.199
843.026 + 843.031 pk
843.026
843.023
[54]
843.024 [21] 843.003 843.024 [17] 843.001
843.023
[55]
843.023
843.026
[56]
št 11. 5.

[33]
pi 12. 5.

[33]
843.003 [7] 810.394
843.029
843.022
843.026
[57]
843.024
814.020
[58]
843.003
843.001
[47]
843.024 [17] 843.022 [12] 843.022
843.001
[59]
pi 12. 5.

[33]
so 13. 5.

[33]
843.023
843.026
843.023
[60]
811.520
843.001
843.003
843.031
843.003
[61]
- 843.023
843.026
[52]
- 843.022
843.026
843.003
843.031
[62]
843.003
843.001
843.026
843.023
843.022
[63]
so 13. 5.

[33]
ne 14. 5.

[33]
843.026 ! 843.023 [38]   843.022   843.003 843.023 [64] ne 14. 5.

[33]
po 15. 5.

[65]
843.003 [7] 810.394
843.001
843.022
843.029
[66]
843.024
843.026
[51]
843.003 [67] 843.024 [17] 843.022 [12] 843.022 [68] po 15. 5.

[65]
ut 16. 5.

[65]
843.029 [49] 811.382
843.026
843.003
[69]
843.024 [21] 843.023
843.001
[70]
843.024 [17] 843.001 [71] 843.003
843.026
[72]
ut 16. 5.

[65]
st 17. 5.

[65]
843.022 [7] 811.382
843.029
843.023
[73]
843.024
843.001
[74]
843.022 [75] 843.024 [17]   843.023
843.029
[76]
st 17. 5.

[65]
št 18. 5.

[65]
843.029 ! 811.177
843.026
[77]
843.024 [21] 843.003
843.002
843.021
[78]
843.024 [17]   843.023 št 18. 5.

[65]
pi 19. 5.

[65]
843.023 ! 811.177
843.001
[79]
    843.024 ! 843.026   pi 19. 5.

[65]
so 20. 5.

[65]
  811.173
843.021
[80]
- 843.003 [81] - 843.001 ! 843.003 [82] so 20. 5.

[65]
ne 21. 5.

[65]
843.001
843.022
843.026
843.022
[83]
843.003
843.031
843.003
[84]
[85] 843.022
843.001
843.022
843.023
[86]
[87] 843.023
843.001
843.031
843.003
843.031
811.173
[88]
843.003
843.026
843.022
843.026
[89]
ne 21. 5.

[65]
po 22. 5.

[65]
  811.382
843.031
[90]
843.028
843.026
[91]
843.023 843.028 [92] 843.003
843.031
[93]
po 22. 5.

[65]
ut 23. 5.

[65]
843.031 !     843.026 ! 843.028 ! 843.023 !   ut 23. 5.

[65]
st 24. 5.

[65]
            843.003 st 24. 5.

[65]
št 25. 5.

[65]
843.003 !         843.023 [12]   št 25. 5.

[65]
pi 26. 5.

[65]
843.029
843.002
843.023
[94]
810.394
843.026
843.003
843.031
[95]
843.028
843.029
814.120
[96]
843.002
843.029
[97]
843.028 [92] 843.031
843.003
843.001
[98]
843.003
843.026
843.002
843.003
[99]
pi 26. 5.

[65]
so 27. 5.843.001 843.023 - 843.029 - 843.002
843.002 + 843.024 pk
843.002
[100]
843.022
843.021
[101]
so 27. 5.
ne 28. 5.843.029
843.023 + 843.029 pk
843.001
[102]
843.001 [103] 843.028 843.021
843.031
[104]
843.024 843.023
843.022
[105]
843.027 ne 28. 5.
po 29. 5.843.026 843.029
843.021
[106]
843.001
843.031
[107]
843.031
843.001
[108]
843.024 843.027 843.022 po 29. 5.
ut 30. 5.843.001 843.026 843.021 843.031 843.024 843.020
843.002
[109]
843.027 ut 30. 5.
st 31. 5.843.027 843.001 843.026 843.021 843.024 843.028 843.002 st 31. 5.
obeh pre
9. 12.:
-------dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň
TS 800 (843)

[1]nepřetržitá výluka Krnov - Bruntál
[2]vlak 845: Zpoždění 25' (obrat soupravy od zpožděného vlaku)
[3]vlak 843: 843.024
[4]vlaky 841, 848: 843.022, pozn: Ostrava - Krnov, porucha řídícího vozu v žst. Opava východ, dále pokračuje se zpožděním 35'
vlak 1446: 843.023
[5]vlak 29854: 843.023
vlak 852: 843.027, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 847: 843.024, pozn: Krnov - Ostrava
[6]vlak 29850: 843.024
vlak 850: 843.021, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 3504: 843.027
[7]vlak 845: Krnov - Ostrava
[8]vlak 3460: 811.520
vlak 856: 843.021
vlak 843: 843.022, pozn: Krnov - Ostrava
[9]vlak 29852: 843.029
vlak 852: 843.027, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 849: 843.023, pozn: Krnov - Ostrava
[10]vlaky 1441, 1441: 843.023
[11]vlak 841: 843.029
[12]vlak 847: Krnov - Ostrava
[13]vlak 29861: 843.022
[14]vlak 3460: 811.520
vlak 856: 843.031
vlak 843: 843.022, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 851: 843.001, pozn: Olomouc - Bruntál
vlak 29851: 843.022
[15]vlak 29852: 843.024
vlak 852: 843.027, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 840: 843.028
vlak 1446: 843.023
[16]vlaky 1441, 1441: 843.028
[17]vlak 841: 843.024
[18]vlak 847: 843.022
vlak 855: 843.001
[19]vlak 2879: 843.022
vlak 850: 843.003, pozn: Bruntál - Olomouc
[20]vlak 3460: 810.394
vlak 856: 843.027
vlak 843: 843.028, pozn: Krnov - Ostrava
[21]vlak 29852: 843.024
[22]vlak 2860: 843.028
[23]vlak 3460: 810.055
vlak 856: 843.001
vlaky 843, 851: 843.023, pozn: Krnov - Ostrava
[24]vlak 29852: 843.024
vlak 852: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 847: 814.121
[25]vlaky 1441, 1441: 843.022
[26]vlaky 841, 3470: 843.024
[27]vlak 847: 843.023, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 855: 843.001
[28]vlak 2860: 843.023
vlaky 849, 840: 843.022
vlak 1446: 843.028
[29]vlak 844: Ostrava - Krnov
[30]vlak 3460: 811.678
vlak 856: 843.026
vlak 843: 843.022, pozn: Krnov - Ostrava
[31]vlak 29854: 843.023
vlak 854: 843.001, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 847: 843.022, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 855: 843.026
vlak 3473: 811.382
[32]vlak 29850: 843.022
vlak 849: 843.028, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 1446: 843.023
[33]Výluka Krnov - Bruntál
[34]vlak 843: 843.028
[35]vlak 849: Krnov - Ostrava
[36]vlak 29850: 843.028
vlak 850: 843.001, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 849: -, pozn: Není řazen
[37]vlak 845: 843.001, pozn: Olomouc - Bruntál
vlak 844: 843.022, pozn: Ostrava - Krnov
[38]vlak 843: 843.023
[39]vlak 844: Nejede
[40]vlaky 1441, 841, 849: 843.022, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 840: -, pozn: Nejede
[41]vlak 842: Nejede
[42]vlaky 29854, 852: 843.003, pozn: Ostr.- Krnov
vlak 847: 843.023, pozn: Krnov - Ostrava
[43]vlak 29850: 843.023
vlak 850: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 849: -, pozn: Nejede
vlak 840: 843.022
[44]vlak 845: 843.001, pozn: Olomouc - Bruntál
vlaky 844, 853: 843.003, pozn: Krnov - Ostrava
[45]vlak 3460: 811.520
vlak 856: 843.031
vlak 846: 843.022, pozn: Ostrava - Krnov
[46]vlak 29852: 843.024
vlak 852: 843.001, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 849: 843.003, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 1446: 843.023
[47]vlak 1441: 843.003
vlak 848: 843.001, pozn: Bruntál - Olomouc
[48]vlak 2861: 843.022
vlak 850: 843.031, pozn: Bruntál - Olomouc
[49]vlak 845: Olomouc - Bruntál
[50]vlak 3460: 810.394
vlak 856: 843.001
vlak 843: 843.003, pozn: Krnov - Ostrava
[51]vlak 29852: 843.024
vlak 852: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
[52]vlak 1441: 843.023
vlak 848: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
[53]vlak 29861: 843.003
vlak 850: 843.001, pozn: Bruntál - Olomouc
[54]vlak 3460: 810.199
vlak 856: 843.026 + 843.031 pk
vlak 843: 843.026, pozn: Olomouc - Bruntál
vlak 846: 843.023, pozn: Ostrava - Krnov
[55]vlak 847: 843.001
vlak 842: 843.023, pozn: Ostrava - Krnov
[56]vlak 2879: 843.023
vlak 850: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
[57]vlak 3460: 810.394
vlak 856: 843.029
vlak 843: 843.022, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 846: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
[58]vlak 29852: 843.024
vlak 847: 814.020
[59]vlak 2861: 843.022
vlak 849: 843.001, pozn: Olomouc - Bruntál
[60]vlak 845: 843.023, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 844: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 29853: 843.023
[61]vlak 3460: 811.520
vlak 856: 843.001
vlak 843: 843.003, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 851: 843.031, pozn: Olomouc - Bruntál
vlak 29851: 843.003
[62]vlak 29854: 843.022
vlak 854: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 847: 843.003, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 855: 843.031
[63]vlak 29850: 843.003
vlak 850: 843.001, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 849: 843.026, pozn: Olomouc - Bruntál
vlak 840: 843.023
vlak 1446: 843.022
[64]vlak 29850: 843.023
[65]Výluka traťové koleje Krnov - Bruntál (07:40-24:00)
[66]vlak 3460: 810.394
vlak 856: 843.001
vlak 843: 843.022, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 846: 843.029, pozn: Bruntál - Olomouc
[67]vlak 1441: 843.003
[68]vlak 2860: 843.022
[69]vlak 3460: 811.382
vlak 856: 843.026
vlak 843: 843.003, pozn: Krnov - Ostrava
[70]vlak 1441: 843.023
vlak 848: 843.001, pozn: Bruntál - Olomouc
[71]vlak 847: Olomouc - Bruntál
[72]vlak 2860: 843.003
vlak 850: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
[73]vlak 3460: 811.382
vlak 856: 843.029
vlak 843: 843.023, pozn: Krnov - Ostrava
[74]vlak 29852: 843.024
vlak 852: 843.001, pozn: Bruntál - Olomouc
[75]vlak 841: 843.022
[76]vlak 2879: 843.023
vlak 850: 843.029, pozn: Bruntál - Olomouc
[77]vlak 3460: 811.177
vlak 856: 843.026
[78]vlak 1441: 843.003, pozn: Porucha ve stanici Třemešná ve Slezsku
vlak 841: 843.002, pozn: Odřeknut v úseku Krnov - Opava východ
vlak 848: 843.021, pozn: Bruntál - Olomouc
[79]vlak 3460: 811.177
vlak 856: 843.001
[80]vlak 3460: 811.173
vlak 856: 843.021
[81]vlak 841: 843.003
[82]vlak 849: 843.003
[83]vlak 845: 843.001, pozn: Olomouc - Bruntál
vlak 844: 843.022, pozn: Ostrava - Krnov
vlak 853: 843.026, pozn: Olomouc - Bruntál
vlak 29853: 843.022
[84]vlak 850: -, pozn: neobsazeno
vlak 843: 843.003
vlak 846: 843.031, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 851: 843.003, pozn: Krnov - Ostrava
[85]vlak 844: neobsazeno
[86]vlak 841: 843.022
vlak 848: 843.001, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 849: 843.022, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 840: -, pozn: neobsazeno
vlak 1446: 843.023
[87]vlak 842: neobsazeno
[88]vlak 29854: 843.023
vlak 852: 843.001, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 847: 843.031, pozn: Olomouc - Bruntál
vlak 842: 843.003, pozn: Ostrava - Krnov
vlak 855: 843.031
vlak 3473: 811.173
[89]vlak 29850: 843.003
vlak 850: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 849: -, pozn: neobsazeno
vlak 840: 843.022
vlak 3504: 843.026
[90]vlak 3460: 811.382
vlak 856: 843.031
[91]vlak 29852: 843.028
vlak 852: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
[92]vlak 841: 843.028
[93]vlak 29861: 843.003
vlak 850: 843.031, pozn: Bruntál - Olomouc
[94]vlak 845: 843.029, pozn: Olomouc - Bruntál
vlak 844: 843.002, pozn: Ostrava - Krnov
vlak 853: 843.023, pozn: Krnov - Ostrava
[95]vlak 3460: 810.394
vlak 856: 843.026
vlak 843: 843.003, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 846: 843.031, pozn: Bruntál - Olomouc
[96]vlak 29852: 843.028
vlak 852: 843.029, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 847: 814.120, pozn: Opava - Ostrava
[97]vlak 1441: 843.002
vlak 848: 843.029
vlak 851: -, pozn: neobsazeno
[98]vlak 847: 843.031, pozn: Olomouc - Bruntál
vlak 842: 843.003, pozn: Ostrava - Krnov
vlak 855: 843.001
[99]vlak 2879: 843.003
vlak 850: 843.026, pozn: Bruntál - Olomouc
vlak 849: 843.002, pozn: Krnov - Ostrava
vlak 840: 843.003, pozn: Odřeknut v úseku Ostrava Střed - Ostrava-Svinov
[100]vlak 854: 843.002
vlak 847: 843.002 + 843.024 pk, pozn: 843.024pk po Krnov
vlak 842: 843.002
[101]vlak 29850: 843.022
vlaky 849, 840: 843.021
[102]vlak 845: 843.029
vlak 853: 843.023 + 843.029 pk, pozn: Olomouc - Opava, dále 843.001
vlak 29853: 843.001
[103]vlak 850: 843.001
[104]vlak 1441: 843.021
vlak 849: 843.031
[105]vlak 852: 843.023
vlak 847: 843.022
[106]vlak 3460: 843.029
vlak 851: 843.021
[107]vlak 29852: 843.001
vlak 852: 843.031, pozn: V Krnově výměna 843.001 za 843.031
[108]vlak 1441: 843.031
vlak 841: 843.001
[109]vlak 842: 843.020
vlak 855: 843.002