leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2020
 TS 831 a 832: 843 OCÚ východ SÚ Olomouc

datumTS 831 (843)TS 832 (843)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den4. den
R 1325R 1324pkR 1333Os 3446Os 3453Os 3452Os 3460pkR 1334pkR 1330vložR 1323R 1326pkR 1331Os 3448Os 3441pkR 1332pkR 1329R 1320pkSp 1446R 1327vložR 1322vložR 1322přR 1335vložSp 1441R 1321R 1328pkR 1329R 1320pkSp 1446R 1331vložOs 3443pkR 1332pkR 1327R 1322pkR 1335Os 3480R 1321pkSp 1638Os 3155R 1322přR 1324přOs 3521pkR 1320pkR 1324přOs 3470Os 3463Os 3403pkOs 3403pkOs 2850R 1330pkR 1329R 1320pkSp 1446Os 3504Os 3622Os 3621Sp 1400Os 3682Os 3628 pk Uni-OlhOs 3629Os 3632Os 3637Os 3638pkOs 3641Sp 1439Sp 1419Os 3680Sp 1400Os 13722Sp 1438Sp 1413Os 3681Sp 1414Os 3640Os 13735Os 13738pkOs 13737Os 3645Os 13740Os 3647Os 3622pkOs 3621Os 13001Os 13000Os 3627Os 3630pkOs 13723Os 13728pkOs 3659Os 3635Os 3660Os 13732pkOs 3661Os 3685Os 3662Os 3663Os 3664Os 3644Os 13739Os 3622Os 13720Os 3625Os 3625Os 3624pkOs 3630pkOs 3631Os 3633pkOs 13728pkOs 3634pkOs 3635Os 3637Os 3636pkOs 3640pkOs 3687Os 3642Os 13735Os 13738pkOs 13737Os 3645Os 13740Os 3647
so 1. 2.                -         - - - - - - - - -       - - - -           - - - - - - - - - -     - -         - - -   -   - -       -     -   -   -   - - -   -     -       - - - -   -   -   -             - -   -   -     -   - -   - -     -   - - so 1. 2.
ne 2. 2.843.022           - -   843.026       - - - - - - -   843.027     843.020       -       843.021 843.027 - - - - - - - -   -     - - 843.002     -   - -   -   - -       -     -   -   -   - - -   -     -       - - - -   -   -   -             - -   -   -     -   - -   - -     -   - - ne 2. 2.
po 3. 2.  843.024             - 843.022           843.026     - - - -       - - - - - -                 - - - -     -       843.026 - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     po 3. 2.
út 4. 2.  843.027             -             843.022     - - - -       - - - - - -                 - - - -     -       843.022 - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     út 4. 2.
st 5. 2.843.021               -   843.027         843.024     - - - -     843.022 - - - - - - 843.020         843.003     - - - -     -       843.024 - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     st 5. 2.
čt 6. 2.    843.022           - 843.021         843.027       - - - - 843.024 843.024   - - - - - -         843.024 843.020     - - - -     - 843.003       - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     čt 6. 2.
7. 2.843.024               -   843.022
843.029 pk
      - - -     - -       - - -   - -               -       -     -     843.020       -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     7. 2.
so 8. 2.                -         - - - - - - - - -       - - - -           - - - - - - - - - -     - -       843.022 - - -   -   - -       -     -   -   -   - - -   -     -       - - - -   -   -   -             - -   -   -     -   - -   - -     -   - - so 8. 2.
ne 9. 2.843.020           - -       843.021   - - - - - - - 843.027     843.022 843.022 843.023
843.024 pk
    -       843.026   - - - - - - - - 843.002 -     - -   843.023
843.024 pk
  -   - -   -   - -       -     -   -   -   - - -   -     -       - - - -   - 843.003 - 754.079
843.003 [1]
- 843.003           - -   -   -     -   - -   - -     -   - - ne 9. 2.
po 10. 2.

[2]
            843.020   -         843.021         - - - -       - - - - - -             843.026   - - - -     -         - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     po 10. 2.

[2]
út 11. 2.  843.023             - 843.024           843.022 843.022   - - - - 843.021     - - - - - -   843.020             - - - - 843.027   -     843.026 843.022 - - -     -   -     - - -     - 843.003 [3] - 814.010 -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     út 11. 2.
st 12. 2.843.002               -   843.023         843.024     - - - - 843.022     - - - - - -   843.031       843.020     - - - -     -     843.027 843.024 - - -     -   -     - - -     - 843.001 -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     st 12. 2.
čt 13. 2.  843.026             -           843.022     - - - -       - - - - - -                 - - - -     -       843.022 - - -     -   -   843.029 - - -     - [4] - 810.645 - 843.029 - 843.029     -   - -   - - - 843.028       -   -   -   -         -     -   -   - -   -     - 843.021   - -   -     čt 13. 2.
14. 2.    843.020           -     843.027       - - -   843.021 - -       - - - 843.022 - -   843.022
843.024 pk
          -     843.031 -     -         843.031   -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     14. 2.
so 15. 2.    843.022           -     843.023   - - - - - - - - -       - - - -           - - - - - - - - - -     - -   843.026     - - -   -   - -       -     -   -   -   - - -   -     -       - - - -   -   -   -             - -   -   -     -   - -   - -     -   - - so 15. 2.
ne 16. 2.            - -   843.022       - - - - - - -           843.024
843.026
714.015 pk [5]
    -     843.002
843.021 pk [6]
    - - - - - - - - 843.021 - 843.024   - -   843.024
843.026
714.015 pk [5]
  -   - -   -   - -       -     -   -   -   - - -   -     -       - - - -   -   -   -             - -   -   -     -   - -   - -     -   - - ne 16. 2.
po 17. 2.  843.023             -     843.026       843.022     - - - -     843.020 - - - - - - 843.024               - - - - 843.002   -       843.022 - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     po 17. 2.
út 18. 2.    843.027           -     843.023       843.002     - - - -     843.022 - - - - - -     843.020           - - - - 843.024   -       843.002 - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     út 18. 2.
st 19. 2.  843.022             -     843.027       843.023     - - - -       - - - - - - 843.002     843.020         - - - -   843.024 -       843.023 - - -     - 843.001 [7] -     - - -     -   - 843.028 -   -       -   - -   - - - 843.029       -   -   -   -         -     -   - 843.019 - -   -     -     - -   -     st 19. 2.
čt 20. 2.  843.026             -     843.031       843.020     - - - -     843.023 - - - - - -   843.024             - - - - 843.002   -       843.020 - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     čt 20. 2.
21. 2.                -             - - -     - -       - - -   - -               -       -     -             -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     21. 2.
so 22. 2.843.002               - 843.027       - - - - - - - - -     843.031 - - - - 843.026       - - - - - - - - - -     - - 843.024       - - -   - 843.001 - -       -     -   - 843.029 -   - - -   -     -   843.020   - - - -   -   -   -             - - 843.028 -   -     -   - -   - -     -   - - so 22. 2.
ne 23. 2.            - -           - - - - - - -                 -       843.024
843.031
  - - - - - - - -   -     - -       -   - -   -   - -       -     -   -   -   - - -   -     -       - - - -   -   -   -             - -   -   -     -   - -   - -     -   - - ne 23. 2.
po 24. 2.843.023               - 843.020           843.027     - - - -     843.026 - - - - - - 843.002           843.031   - - - -     -       843.027 - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     po 24. 2.
út 25. 2.    843.026           - 843.024             843.020   - - - - 843.027     - - - - - -           843.002     - - - -     -   843.031     - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     út 25. 2.
st 26. 2.  843.022             -             843.024     - - - -       - - - - - -             843.031   - - - -     -       843.024 - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     st 26. 2.
čt 27. 2.843.020               - 843.022           843.026     - - - -     843.024 - - - - - - 843.002           843.027   - - - -     -       843.026 - - -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     čt 27. 2.
28. 2.843.024               - 843.020           - - -   843.022 - - 843.026     - - -   - -     843.031     843.027   -       -     -   843.002   843.002 [8]     -     -   -     - - -     -   -   -   -       -   - -   - - -         -   -   -   -         -     -   -   - -   -     -     - -   -     28. 2.
so 29. 2.        843.022       -     843.024   - - - - - - - - -     - - - -         843.020 - - - - - - - - - -     - -     843.027   - - -   -   - -       -     -   -   -   - - -   -     -       - - - -   -   -   -             - -   -   -     -   - -   - -     -   - - so 29. 2.
datumR 1325R 1324pkR 1333Os 3446Os 3453Os 3452Os 3460pkR 1334pkR 1330vložR 1323R 1326pkR 1331Os 3448Os 3441pkR 1332pkR 1329R 1320pkSp 1446R 1327vložR 1322vložR 1322přR 1335vložSp 1441R 1321R 1328pkR 1329R 1320pkSp 1446R 1331vložOs 3443pkR 1332pkR 1327R 1322pkR 1335Os 3480R 1321pkSp 1638Os 3155R 1322přR 1324přOs 3521pkR 1320pkR 1324přOs 3470Os 3463Os 3403pkOs 3403pkOs 2850R 1330pkR 1329R 1320pkSp 1446Os 3504Os 3622Os 3621Sp 1400Os 3682Os 3628 pk Uni-OlhOs 3629Os 3632Os 3637Os 3638pkOs 3641Sp 1439Sp 1419Os 3680Sp 1400Os 13722Sp 1438Sp 1413Os 3681Sp 1414Os 3640Os 13735Os 13738pkOs 13737Os 3645Os 13740Os 3647Os 3622pkOs 3621Os 13001Os 13000Os 3627Os 3630pkOs 13723Os 13728pkOs 3659Os 3635Os 3660Os 13732pkOs 3661Os 3685Os 3662Os 3663Os 3664Os 3644Os 13739Os 3622Os 13720Os 3625Os 3625Os 3624pkOs 3630pkOs 3631Os 3633pkOs 13728pkOs 3634pkOs 3635Os 3637Os 3636pkOs 3640pkOs 3687Os 3642Os 13735Os 13738pkOs 13737Os 3645Os 13740Os 3647datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den4. den
TS 831TS 832

[1]Přeprava lokomotivy
[2]Orkán Sabina, větší množství mimořádností, oběhy nemusí platit.
[3]Sp 1400 v úseku Jindřichov na Moravě - Šumperk odřeknut z důvodu poruchy motorového vozu
[4]Sp 1400 v úseku Jeseník - Hanušovice odřeknut z důvodu poruchy motorového vozu, z Hanušovic do Šumperka náhradní autobusová doprava
[5]714.015 v úseku Kn - Opv
[6]vlak 1327: 843.021 pk v úseku Oc - Kn
[7]Uničov - Olomouc 814243+814244
[8]vlak 1329: Střet s osobním automobilem v úseku mezi stanicemi Velká Bystřice a Hlubočky-Mariánské údolí, vlak odřeknut.