leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červenec 2020
 TS 831 a 832: 843 OCÚ východ SÚ Olomouc

oběh pro
27. 10.:
TS 831 (843)TS 832 (843)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den4. den
1325/1324pk/1333
/3446/3453/3452
3460pk/1334pk/1323
/1326pk/1331/3448
3441pk/1332pk/1329
/1320pk/1446
1441/1321/1328pk
1327/1322pk/1335
3480/1321pk/1638
/3155/1322př/3470
3463/3403pk/2850
/1330pk/1329/1446
----
st 1. 7.843.021 843.002 843.020 843.022 843.024 [1] 843.031         st 1. 7.
čt 2. 7.843.031 843.021 843.002 843.020 843.022 [1] 843.024         čt 2. 7.
3. 7.843.024 843.031 843.002 843.021 843.020 [1] 843.022         3. 7.
so 4. 7.843.002 843.024 - 843.031 843.022 - 843.020         so 4. 7.
ne 5. 7.843.031 843.021 [1] 843.024 843.020 [1] 843.002 843.001 843.019 814.241 + 814.242 pk 814.231 + 814.232 pk ne 5. 7.
po 6. 7.843.020 843.002 [1] 843.024 843.022 [1] 843.031 843.029 843.001 814.231 + 814.232 pk 814.241 + 814.242 pk po 6. 7.
út 7. 7.843.024 809.398
843.031
843.002
[2]
843.022
843.020
[3]
810.055
843.022
[4]
843.020 [5] 843.022 [6] 843.002
843.020
[7]
814.243 + 814.244 pk 843.003
843.029
[8]
814.231 + 814.232 pk 814.241 + 814.242 pk út 7. 7.
st 8. 7.843.002 ! 843.024 !     843.022 ! 843.020 !   814.241 + 814.242 pk 843.029 814.231 + 814.232 pk 814.243 + 814.244 pk st 8. 7.
čt 9. 7.  843.002 ! 843.024 !     843.022 ! 843.020 ! 814.243 + 814.244 pk 843.003 814.241 př + 814.242 + 843.029 pk
814.241 + 814.242 pk
[9]
814.231 + 814.232 pk
810.599
[10]
čt 9. 7.
10. 7.  843.022       843.002 843.002 814.231 + 814.232 pk 843.001 814.243 př + 814.244 + 843.029 pk
814.243 + 814.244 pk
[11]
814.241 + 814.242 pk 10. 7.
so 11. 7.    -   843.002 ! -   843.029 843.001 814.243 + 814.244 pk 814.241 + 814.242 pk so 11. 7.
ne 12. 7.        843.002   843.022 843.029 ! 814.241 + 814.242 pk ! 814.243 + 814.244 pk ! 843.001 ! ne 12. 7.
po 13. 7.843.022 !     843.002 [12] 843.002 [13]     843.001 ! 843.029 ! 814.241 + 814.242 pk ! 814.243 + 814.244 pk ! po 13. 7.
út 14. 7.  843.022 !     843.002 ! 843.021 843.029 + 943.008 pk       út 14. 7.
st 15. 7.843.021 !           843.002 ! 843.001 + 943.009 pk       st 15. 7.
čt 16. 7.  843.021 ! 843.022         843.029 + 943.008 pk       čt 16. 7.
17. 7.            843.022 843.001 + 943.009 pk       17. 7.
so 18. 7.    -   843.022 ! -   843.019 + 943.008 pk       so 18. 7.
ne 19. 7.      843.021     843.022 843.001 + 943.009 pk 843.019     ne 19. 7.
po 20. 7.      843.022     843.021 843.029 + 943.008 pk   843.019 !   po 20. 7.
út 21. 7.843.021 [14] 843.022   843.021
843.031
[15]
843.026 843.021 [16] 843.020 843.001 + 943.009 pk [17]   843.001
843.029
[18]
843.028 út 21. 7.
st 22. 7.843.024 843.021 843.022   843.031 ! 843.026 !   843.028 !     843.029 ! st 22. 7.
čt 23. 7.  843.024 ! 843.021 ! 843.022 !   843.031 ! 843.026 ! 843.029 ! 843.028 !     čt 23. 7.
24. 7.843.002 843.024   843.021 843.022   843.020         24. 7.
so 25. 7.  843.002 ! - 843.020 843.024 -           so 25. 7.
ne 26. 7.843.026 843.024 843.021 ! 843.022 843.002   843.031   754.080     ne 26. 7.
po 27. 7.843.031 ! 843.024 843.026
843.019
[19]
    843.002     754.080 !   po 27. 7.
út 28. 7.843.002 843.031 843.024 843.019 843.021   843.022       754.080 ! út 28. 7.
st 29. 7.843.022 843.002 843.019 [20] 814.241 + 814.242 pk 843.029 814.243 + 814.244 pk 814.231 + 814.232 pk st 29. 7.
čt 30. 7.843.021 843.022 843.002 843.031 843.024   843.019 814.231 + 814.232 pk ! 814.241 + 814.242 pk ! 843.029 ! 814.243 + 814.244 pk ! čt 30. 7.
31. 7.843.026 843.021 843.022 843.002 843.031 843.024 ! 843.023 814.243 + 814.244 pk ! 814.231 + 814.232 pk ! 814.241 + 814.242 pk ! 843.029 ! 31. 7.
oběh pro
27. 10.:
1325/1324pk/1333
/3446/3453/3452
3460pk/1334pk/1323
/1326pk/1331/3448
3441pk/1332pk/1329
/1320pk/1446
1441/1321/1328pk
1327/1322pk/1335
3480/1321pk/1638
/3155/1322př/3470
3463/3403pk/2850
/1330pk/1329/1446
----datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den4. den
TS 831TS 832

[1]Nejede.
[2]vlak 3460: 809.398
vlak 1334: 843.031
vlak 1323: 843.031, pozn: 843 031 z důvodu výluky pouze v úseku Olomouc - Bruntál, v úseku Krnov - Ostrava-Svinov 843 002
vlak 1326: 843.002
[3]vlak 3441: 843.022
vlak 1332: 843.022, pozn: Z důvodu výluky 843 022 pouze v úseku Ostrava-Svinov - Krnov, v úseku Bruntál - Olomouc 843 020
vlak 1329: 843.020, pozn: Z důvodu výluky 843 020 pouze v úseku Olomouc - Bruntál, v úseku Krnov - Ostrava-Svinov 843 022
[4]vlak 1441: 810.055
vlak 1321: 843.022
vlak 1328: 843.022, pozn: Z důvodu výluky 843 022 pouze v úseku Ostrava-Svinov - Krnov, v úseku Bruntál - Olomouc 843 024
[5]vlak 1327: 843.020 + 843 020 z důvodu výluky pouze v úseku Olomouc - Bruntál, v úseku Krnov - Ostrava-Svinov 843 002
843 020 z důvodu výluky pouze v úseku Olomouc - Bruntál, v úseku Krnov - Ostrava-Svinov 843 002
[6]vlak 1321: 843.022
[7]vlaky 3463, 3403, 2850: 843.002
vlak 1330: 843.002, pozn: Z důvodu výluky 843 002 pouze v úseku Ostrava-Svinov - Krnov, v úseku Bruntál - Olomouc 843 031
vlak 1329: 843.020, pozn: Z důvodu výluky 843 020 pouze v úseku Olomouc - Bruntál, v úseku Krnov - Ostrava-Svinov 843 022
[8]vlak 1400: 843.003
vlak 3635: 843.029
[9]vlak 3625: 814.241 př + 814.242 + 843.029 pk
vlak 3630: 814.241 + 814.242 pk
[10]vlak 13720: 814.231 + 814.232 pk
vlak 3647: 810.599
[11]vlak 3625: 814.243 př + 814.244 + 843.029 pk
vlak 3630: 814.243 + 814.244 pk
[12]vlak 1441: 843.002
[13]vlak 1327: 843.002
[14]vlak 1325: 843.021
[15]vlak 1321: 843.021
vlak 1328: 843.031
[16]vlak 1321: 843.021
[17]vlak 1419: 843.001 + 943.009 pk
[18]vlak 3625: 843.001
vlak 3633: 843.029
[19]vlak 3441: 843.026
vlak 1320: 843.019
[20]Bez přípřeže, pouze vlaková lok