prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2022
 TS 843 - 845: 811 a 810 SS Opava

oběh pro
19. 8.:
TS 843 (811)TS 844 (810)TS 845 (810)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den
--------
út 1. 2.811.678 811.382 811.520 811.177 810.199 [1] 810.199 [2] 810.055 ! 810.070 út 1. 2.
st 2. 2.811.177 811.678 811.382 811.520 810.055
810.199
[3]
810.533 810.199
810.234
[4]
810.070 st 2. 2.
čt 3. 2.811.520 811.173 811.678 811.382 810.234 810.199 810.533 810.055 čt 3. 2.
4. 2.811.520 811.382 811.173 811.678 810.533 810.234 810.199 810.055
810.070
[5]
4. 2.
so 5. 2.811.173 811.520 811.382 811.678 - - 810.199 810.070 so 5. 2.
ne 6. 2.811.177
[6]
811.173 811.520 811.382 ! - - 810.234
[7]
810.070 ne 6. 2.
po 7. 2.811.177 811.382
810.533
[8]
811.173
811.678
[9]
811.520 810.234 810.055 810.070
810.533
[10]
810.199 po 7. 2.
út 8. 2.811.520 811.177 811.382 811.678 810.533 810.234 814.020
810.055
[11]
810.199
814.121
814.020
[12]
út 8. 2.
st 9. 2.811.678 811.520 811.177 811.382 811.382
810.234
[13]
810.533 810.055 810.199 st 9. 2.
čt 10. 2.811.678 811.382 811.520 811.177 810.533 810.234 [14] 810.234
811.382
[15]
810.199 čt 10. 2.
11. 2.811.177 811.678 811.382 811.520 810.055 810.533 810.234 [16] 810.199 11. 2.
so 12. 2.811.382 811.520 811.678 811.177 - - 810.533 810.070 so 12. 2.
ne 13. 2.811.177 811.173 811.520 811.678 - - 814.094 + 810.234 pk [17] 810.070 ne 13. 2.
po 14. 2.811.678 811.177 811.173 811.520 810.055 810.533 810.199
814.021
[18]
810.070 po 14. 2.
út 15. 2.811.382 811.520 [19] 811.177 811.173 [20] 810.199 810.055 814.121 [21] 810.070 út 15. 2.
st 16. 2.811.382 811.173 [19] 811.520 811.678 [20] 810.055 810.234 810.199
814.120
[22]
814.072 [23] st 16. 2.
čt 17. 2.811.177 811.382 [19] 811.173 811.520 [20] 810.533 810.055 810.234 810.070 čt 17. 2.
18. 2.811.177 811.520 [19] 811.382
811.678
[24]
811.173
810.199
[25]
810.533 810.234 814.021 814.072 18. 2.
so 19. 2.

[26]
811.520 811.173
811.177
[27]
811.678 [28] 811.177
811.173
[29]
- - 810.234 810.070 so 19. 2.

[26]
ne 20. 2.811.177 811.520 811.173 811.678 - - 810.199 810.070 ne 20. 2.
po 21. 2.811.177 811.678 811.173 811.520 810.055 810.199 810.234 810.070 po 21. 2.
út 22. 2.811.177 811.520 811.678 810.199 810.234 810.055   814.020 út 22. 2.
st 23. 2.810.199 ! 811.177 ! 811.520 811.678   810.234 ! 810.055 ! 814.020 st 23. 2.
čt 24. 2.811.177 811.678 811.173 811.520 810.055 810.234 810.533 810.070 čt 24. 2.
25. 2.811.177 811.520 811.678 811.173 810.533 810.055 ! 810.234
811.520
[30]
810.070 25. 2.
so 26. 2.811.678 811.173 811.520 811.382 - - 810.055 so 26. 2.
ne 27. 2.811.177 811.678 811.173 811.520 - -   810.070 ne 27. 2.
po 28. 2.811.177 811.520 811.678 811.173 810.533 810.199 810.234 810.070 po 28. 2.
oběh pro
19. 8.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den
TS 843TS 844TS 845

[1]vlak 13413: 810.199
[2]vlak 3506: 810.199
[3]vlaky 3501, 13416: 810.055
vlak 3468: 810.199
[4]vlak 3465: 810.199
vlak 3467: 810.234
[5]vlak 13401: 810.055
vlak 13426: 810.070
[6]vlak 3580: 811.177
vlak 1444: -
vlak 3585: 811.177
[7]vlak 1444: -
vlak 3476: 810.234
[8]vlak 23450: 811.382
vlak 3522: 810.533
[9]vlaky 3461, 3521: 811.173
vlak 3526: 811.678
[10]vlaky 3465, 3467: 810.070
vlak 3522: 810.533
[11]vlak 3466: 814.020
vlak 3467: 810.055
[12]vlaky 13401, 13400: 810.199
vlaky 13440, 13430: 814.121
vlaky 13435, 13438: 814.020
[13]vlak 3500: 811.382
vlak 3501: 810.234
[14]vlak 3471: 810.234
[15]vlak 3466: 810.234
vlak 3522: 811.382
[16]vlak 3465: vlak 3465: I pk 3466 je 810234
[17]vlak 1447: 814.094 + 810.234 pk
[18]vlak 3465: 810.199
vlak 3466: 814.021
[19]vlak 3517: sólo
[20]vlak 3518: sólo
[21]vlak 3466: 814.121
[22]vlak 3465: 810.199
vlak 3466: 814.120
[23]vlak 13423: 814.072
[24]vlak 3461: 811.382
vlaky 3521, 3526: 811.678
[25]vlak 3510: 811.173
vlak 3518: 810.199, pozn: sólo
[26]SILNÝ VÍTR - Oběhy nemusí platit
[27]vlak 3516: 811.173
vlak 3517: 811.173, pozn: Os 3517 zastavil před spadlým stromem v Km 2.6 (úsek Břidličná - Valšov); Valšov - Bruntál odřeknut; Bruntál - Opava východ 811.177.
vlak 3522: 811.177
[28]vlak 3520: Os 3520 zastavil před spadlým stromem v Km 2.800 (úsek Valšov - Břidličná); zpoždění 35 minut.
[29]vlak 3596: 811.177
vlak 3518: 811.173
[30]vlak 3465: 810.234
vlak 3522: 811.520