prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červen 2022
 TS 843 - 845: 811 a 810 SS Opava

oběh pro
19. 8.:
TS 843 (811)TS 844 (810)TS 845 (810)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den
--------
st 1. 6.811.382 811.177 811.520 811.678 810.479 810.055 810.394 810.070 st 1. 6.
čt 2. 6.811.382 811.678 811.177 811.520 810.055 810.479
810.394
[1]
810.394
810.479
[2]
810.070 čt 2. 6.
3. 6.811.520 811.382 811.678 811.177 810.055 810.533 [3] 810.394 810.070
810.199
[4]
3. 6.
so 4. 6.811.678 811.173 811.382 811.520 - - 810.533 810.199 so 4. 6.
ne 5. 6.811.520 811.678 811.173 811.382
811.177
[5]
- - 810.479 810.199 ne 5. 6.
po 6. 6.

[6]
810.070 811.520
810.533
[7]
811.173
811.177
[8]
811.678 810.479 810.533 [9] 810.055 810.199 po 6. 6.

[6]
út 7. 6.

[6]
810.070 811.177
814.020
[10]
811.678 811.173
[11]
811.173
810.055
810.533
[12]
810.199
810.533
[13]
810.533
[14]
810.479 út 7. 6.

[6]
st 8. 6.

[15]
811.173 !   811.177 811.520 810.479 810.533 ! 810.394 810.070 st 8. 6.

[15]
čt 9. 6.

[15]
811.520 !     810.479 810.055     810.070 čt 9. 6.

[15]
10. 6.810.479 811.177 811.678 811.520 810.533 810.055 810.199 810.070 10. 6.
so 11. 6.811.678 811.520 811.177 811.173 - - 810.055 810.070 so 11. 6.
ne 12. 6.811.382 811.173 811.520 811.177 - -   810.070 ne 12. 6.
po 13. 6.

[16]
811.177 811.382 [17] 811.173 [18] 811.520 [19] 811.520 [20]     810.070 po 13. 6.

[16]
út 14. 6.

[16]
  811.520
811.382
[21]
  811.173 ! 810.199 810.533 810.055 810.070
810.479
[22]
út 14. 6.

[16]
st 15. 6.811.173 811.177 811.520 811.382 810.055
810.055 + 810.479 pk
810.055
[23]
810.199 810.533 810.070
810.070 + 810.394 pk
810.070
[24]
st 15. 6.
čt 16. 6.811.382 811.173 811.177 811.520 810.533 810.479 810.055 810.070
814.120
[25]
čt 16. 6.
17. 6.811.520 811.382 811.173 811.177 810.055
811.678
810.055
[26]
810.199 810.533 810.394
814.120
[27]
17. 6.
so 18. 6.811.173 811.678 811.382
810.394
[28]
811.520 [29] - - 810.199
810.533
[30]
810.070 so 18. 6.
ne 19. 6.811.520 811.173 811.678 810.394 - - 810.055 810.199 ne 19. 6.
po 20. 6.811.520 811.177
810.055
811.382
[31]
811.678 811.173 811.173 810.199 810.055 810.394 po 20. 6.
út 21. 6.810.394 811.520 811.173 811.678 810.533 810.055 810.199 814.120
810.070
[32]
út 21. 6.
st 22. 6.811.678 811.382 811.520 811.173 810.199 810.533 810.055 810.070
814.020
[33]
st 22. 6.
čt 23. 6.810.394 811.678 811.173 811.382 810.199
810.055
[34]
811.177
810.070
[35]
810.533
814.121 + 810.533 pk
[36]
810.199 [37] čt 23. 6.
24. 6.810.394 811.382 811.678 811.173 810.533
810.199
[38]
810.055 810.070 810.199 [39] 24. 6.
so 25. 6.810.394
810.199
[40]
811.173 811.382 810.394
811.678
[41]
- - 810.055 810.533
814.120
[42]
so 25. 6.
ne 26. 6.810.199 811.678 811.382 811.173 - -   814.121 ne 26. 6.
po 27. 6.810.533 811.173 811.678 811.382 810.199
714.015
810.199
[43]
810.055 810.070 814.120 po 27. 6.
út 28. 6.810.533 811.382 811.173 811.678 810.070
810.394
[44]
810.199 810.055 814.120
814.037
[45]
út 28. 6.
st 29. 6.810.533 811.678 811.382 811.173 810.070 810.394 810.199 810.055 st 29. 6.
čt 30. 6.810.533 811.173 811.678 811.382 + 810.070 pk
810.199
[46]
811.382 + 810.070 pk
810.070
[47]
810.199 810.394 810.055
810.070
814.094
[48]
čt 30. 6.
oběh pro
19. 8.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den
TS 843TS 844TS 845

[1]vlak 856: 810.479
vlak 3506: 810.394
[2]vlaky 3465, 3466: 810.394
vlak 3467: 810.479
[3]vlak 3471: 810.533
[4]vlak 13422: 810.070
vlak 13431: 810.199
[5]vlak 3518: 811.382
vlak 3524: 811.177
[6]Výluka ROV 23068 A (Opava východ - Skrochovice; denní; 07:35 - 15:35)
[7]vlaky 23450, 23451, 23452, 23453, 23454, 23455: 811.520
vlak 3516: 810.533
[8]vlak 3461: 811.173
vlaky 3514, 3514: 811.177
[9]vlak 856: 810.533
[10]vlak 23453: 811.177
vlak 23455: 814.020
[11]vlak 3500: 811.173
vlaky 3513, 3513: -, pozn: Jede pouze 810
[12]vlak 3500: 811.173
vlak 3501: 810.055
vlak 3468: 810.533
[13]vlak 3503: 810.199
vlak 3513: -, pozn: Jede pouze 810
vlak 3471: 810.533
[14]vlak 3465: 810.533
vlak 3466: -, pozn: Jede pouze 810
[15]Výluka ROV 23068 B (Krnov - Brantice + kolej č. 5 v žst. Krnov; denní; 07:40 - 15:35)
[16]NAD Krnov - Bruntál (7:40-15:35)
[17]vlak 3516: NAD Krnov - Bruntál (7:40-15:35),13. a 14.6.
[18]vlak 3514: NAD Krnov - Bruntál (7:40-15:35),13. a 14.6.
[19]vlak 3500: NAD Krnov - Bruntál (7:40-15:35),13. a 14.6.
[20]
[21]vlak 23454: 811.520
vlak 3523: 811.382
[22]vlak 13400: 810.070
vlak 13427: 810.070, pozn: porucha MV 810.070 v Dolním Benešově; v úseku Dolní Benešov - Hlučín vlak odřeknut.
vlak 13426: -, pozn: vlak odřeknut (porucha HV).
vlaky 13431, 13438: 810.479
[23]vlak 3501: 810.055
vlaky 13409, 13408: 810.055 + 810.479 pk, pozn: 2x BDtax.
vlak 13413: 810.055
[24]vlaky 13401, 23457: 810.070
vlaky 13419, 13418: 810.070 + 810.394 pk, pozn: 3x BDtax.
vlak 13438: 810.070
[25]vlak 13400: 810.070
vlak 13407: 814.120
[26]vlak 3501: 810.055
vlaky 13409, 13408, 13413, 13412, 13417, 13416: 811.678
vlak 3468: 810.055
[27]vlak 13401: 810.394
vlak 13407: 814.120
[28]vlaky 3515, 3521: 811.382
vlak 3526: 810.394
[29]vlak 3513: vlak 3513: Veze vůz BDtax782 048 (Najbrt 1)
[30]vlak 3465: 810.199
vlak 3506: 810.533
[31]vlak 23450: 811.177
vlak 3517: 811.177, pozn: MU: Porucha HV ve stanici Břidličná v úseku Břidličná - Bruntál jede náhradní souprava, v úseku Bruntál - Opava-Východ NAD
vlak 3522: 810.055
vlak 3523: 811.382
[32]vlak 13400: 814.120
vlak 23457: 814.120, pozn: po vlak 23457
vlak 13419: 810.070, pozn: od vlaku 13419
[33]vlak 13440: 810.070
vlak 13423: 814.020
[34]vlak 3501: 810.199
vlak 3468: 810.055
[35]vlak 856: 811.177
vlak 3506: 810.070
[36]vlak 3465: 810.533
vlak 3466: 814.121 + 810.533 pk
[37]vlak 13418: 810.199
[38]vlaky 3501, 13409, 13408: 810.533
vlaky 13413, 13412: 810.199
[39]vlak 23457: 810.199
[40]vlaky 3480, 3481, 3574: 810.394
vlak 3580: 810.394, pozn: Technická závada motorového vozu
vlak 3585: 810.199
[41]vlak 3596: 810.394
vlaky 3570, 3571, 856, 3512: 811.678
[42]vlak 13453: 810.533
vlak 13473: 814.120
[43]vlak 3501: 810.199
vlaky 13409, 13408: 714.015, pozn: 4x BDtax.
vlaky 13413, 13412: 810.199
[44]vlak 13416: 810.070
vlak 3468: 810.394
[45]vlak 23456: 814.120
vlak 13418: 814.037
[46]vlak 3500: 811.382 + 810.070 pk
vlaky 3513, 3513: 810.199
[47]vlak 3500: 811.382 + 810.070 pk
vlak 13409: 810.070
[48]vlaky 13400, 23457: 810.055
vlak 13419: 810.070
vlak 13427: 814.094, pozn: Opava východ - Kravaře ve Slezsku 814.094; Kravaře ve Slezsku - Hlučín 810.070 + BDtax 029.
vlak 13426: 814.094