duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - říjen 2021
 742, 731 a 753.7 PP Ostrava-Kunčice

datumPP Ostrava-Kunčicemimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den1. den2. den3. den
Mn 80050Mn 80050Mn 80036Mn 80037Mn 80053Mn 80053Mn 80042FrM - DFM90NEx 43400FrM - DFM90NEx 43401DFM90 - FrMMn 80063DFM90 - FrMMn 80042NEx 43400NEx 43401Mn 80063Mn 80030Mn 80031Mn 80032Mn 80033Pn 61521Pn 61520Mn 65050Mn 65053Mn 65052Mn 65055Mn 65054Mn 65057Mn 65056Mn 65059Mn 65051Mn 65058Mn 80074Mn 80075Mn 80070Mn 80071Mn 80072Mn 80073Mn 80441Mn 80440Mn 80446Mn 80443Mn 80444Mn 80442Mn 80620Mn 80623Mn 80600Mn 80308Mn 80309Mn 80302Mn 80303Mn 80306Mn 80307Mn 80601záloha Studénkazáloha StudénkaMn 80312Mn 80352Mn 80353Mn 80313záloha StudénkaMn 21Mn 22Mn 23
1. 10.

[1]
742.007 - - - -     -   -   -   -                                                 -   -           753.752 [2]           -             742.724
751.219 pk [3]
    1. 10.

[1]
so 2. 10.- - - - - -   - - -   - - -           -                     - - - - - -   - - -   - - -     742.445 - - - - -   - - - - - - 313.017 [4]     so 2. 10.
ne 3. 10.- - - - - - - -   - - -   -         - -                     - - - - - -   -     -   - - - - - - -         - - - - - - 313.017 [5]     ne 3. 10.
po 4. 10.

[6]
742.281
742.007
- - - -   -     - -     - 742.274
742.084
      -                                   742.214   -   -   742.308   742.725 [7] [7] [7] [7]   - 742.725 742.725 [8] 742.725 [9] 742.725 [10]     742.308 [11] 741.518 př
741.517 [12]
  po 4. 10.

[6]
út 5. 10.

[13]
- 742.281
742.007
      -   - -     - -   742.274
742.084
                                          742.214   -   -   742.308     [7] [7] [7] [7] [7] [7]   - 742.725 742.725 [8] 742.725 [9] 742.725 [10]     742.308 [14] 742.725 [15]   út 5. 10.

[13]
st 6. 10.

[16]
742.007 - - - -   -     - -     - 742.274
742.084
                                          742.214   -   -   742.308     [7] [7] [7] [7]       - 742.725 742.725 [8] 742.725 [9] 742.725 [10] 742.725 [10] 742.725 742.725 [17] 742.254 [18]   st 6. 10.

[16]
čt 7. 10.- 742.274       - -   -   -   -   742.084                                           742.214   -   -   731.047                   - 742.725           731.047 [19]     čt 7. 10.
8. 10.742.007 - - - -   749.019 -   -   - 751.219 - 742.084
731.018 [20]
742.084
731.060 [21]
                                        742.214   -   -   731.047                   -   742.725 [8] 742.725 [22] 742.725 [23]           8. 10.
so 9. 10.- - - - - -   - - -   - - -   749.019 [24] 751.219 751.219   -                     - - - - - -   - - -   - - -     742.725 - - - - - 742.725 - - - - - - 742.725 [25]     so 9. 10.
ne 10. 10.- - - - - - - -   - - -   -         - -                     - - - - - -   -     -   - - - - - - -       742.725 - - - - - -       ne 10. 10.
po 11. 10.742.007 - - - -   -     - -     - 742.091
742.084
      -                                   742.214   -   -   742.445                   - 742.725 [26] [26] [26] [26] 742.725 163.022 [27]   810.602 [28] po 11. 10.
út 12. 10.- 742.274       -   - -     - -   742.392
742.007
                                          742.214   -   -   742.445                   - 742.261 742.261 742.261 [29] 742.261 [30]   742.261 742.445 [31]
742.435 pk [32]
  út 12. 10.
st 13. 10.

[33]
742.274 - - - -   - [34]   - - [34]   - 742.392
742.007
      [34]   [34]   753.761           [34]   [34]           742.214   -   -   742.445   742.261 742.261 742.261           - 742.261           742.445 [35]     st 13. 10.

[33]
čt 14. 10.- 742.454       - -   - 749.019 -   -   742.445
742.007
                                          742.214   -   -   731.025                   - 742.717 742.717 [8]       742.717 740.800 [36]     čt 14. 10.
15. 10.742.454 - - - -   751.219 -   -   -   - 742.445
742.007
        749.019                                 742.214   -   -   731.025                   - 742.717 742.717 [37] 742.717 [38] 742.717 [10] 742.717 [39] 742.717     15. 10.
so 16. 10.- - - - - -   - - -   - - - 742.445
742.007
        -                     - - - - - -   - - -   - - -   742.717   - - - - -   - - - - - - 423.041 [40] 423.041 [41]   so 16. 10.
ne 17. 10.- - - - - - - -   - - -   - 742.724
742.718
      - -                     - - - - - -   -     -   - - - - - - -       742.717 - - - - - -       ne 17. 10.
po 18. 10.742.007 - - - -   - 749.019   - -     - 742.724
742.718
      -                                   742.261   -   -   731.025   742.445
742.281
              - 742.717 742.717 [8] 742.717 [42] 742.717 [43] 742.717 [44] 742.717       po 18. 10.
út 19. 10.- 742.007       - [34] - -   [34] - -   742.724
742.718
      749.019   753.761 753.761   742.445
742.281
131.034 př
131.033
131.093 př
131.094
363.517 př
363.507
  753.761       731.018       742.261   -   -   731.025   742.717               -   742.717               út 19. 10.
st 20. 10.742.007 - - - -   -     - - 749.019 [45] 749.019 - 742.724
742.718
                                          742.261   -   -   742.719   742.717               - 742.717 [26] [26] [26] [26]         st 20. 10.
čt 21. 10.- 742.007       - -   -   -   -   742.724
742.718
                                          742.261   -   -   731.025   742.717               -   742.717 [46] 742.717 [46] 742.717 [10] 742.717 [10] 742.717       čt 21. 10.
22. 10.742.007 - - - -     -   - 749.019 -   - 753.761                                           742.261   -   -   731.025   742.717               - 742.717 [26] [26]             22. 10.
so 23. 10.- - - - - -   - - -   - - - 753.761         -                     - - - - - - 742.261 - - -   - - -   742.025 742.025 - - - - - 742.025 - - - - - -       so 23. 10.
ne 24. 10.- - - - - - - -   - - -   - 753.766
753.760
      - -                     - - - - - - 742.261 -     -   - - - - - - -       742.025 - - - - - -       ne 24. 10.
po 25. 10.742.007 - - - -   -     - -     - 753.761       -   [26]                               742.261   -   -   731.025   742.025               - 742.025 742.025 [8] 742.025 [9] 742.025 [47] 742.025 [48] 742.025       po 25. 10.
út 26. 10.- 742.007       -   - -     - -   753.773                                           742.261   -   -   731.025                   - 742.025 742.025 [8] 742.025 [9] 742.025 [10] 742.025 [10] 742.025       út 26. 10.
st 27. 10.742.007 - - - -   - 749.019   - -   742.725 - 751.219 751.219 751.219     753.778                         742.261       742.261   -   -   731.025   742.025               - 742.025           740.631 [49] 753.768 [50]   st 27. 10.
čt 28. 10.- - - - - - -   -   -   -   742.274   742.274
753.773 [51]
  742.007
753.768 pk
-                     - - - - - - 742.261 -   - - - - - - - - - - - - - 742.025 [52] - - - - - -       čt 28. 10.
29. 10.742.007 - - - -     - 742.718
742.274 pk
-   - 742.274
742.718 pk
- 753.776       -                                   742.261   -   -   731.049                   - 742.025                 29. 10.
so 30. 10.- - - - - -   - - -   - - -     753.776     -                     - - - - - - 742.261 - - -   - - - 742.025 742.025 [53] 742.025 [54] - - - - - 742.025 - - - - - - 740.597 [55]     so 30. 10.
ne 31. 10.- - - - - - - -   - - -   - 753.773
731.047 [56]
753.773     - -                     - - - - - -   -     -   - - - - - - -       742.025 - - - - - -       ne 31. 10.
datumMn 80050Mn 80050Mn 80036Mn 80037Mn 80053Mn 80053Mn 80042FrM - DFM90NEx 43400FrM - DFM90NEx 43401DFM90 - FrMMn 80063DFM90 - FrMMn 80042NEx 43400NEx 43401Mn 80063Mn 80030Mn 80031Mn 80032Mn 80033Pn 61521Pn 61520Mn 65050Mn 65053Mn 65052Mn 65055Mn 65054Mn 65057Mn 65056Mn 65059Mn 65051Mn 65058Mn 80074Mn 80075Mn 80070Mn 80071Mn 80072Mn 80073Mn 80441Mn 80440Mn 80446Mn 80443Mn 80444Mn 80442Mn 80620Mn 80623Mn 80600Mn 80308Mn 80309Mn 80302Mn 80303Mn 80306Mn 80307Mn 80601záloha Studénkazáloha StudénkaMn 80312Mn 80352Mn 80353Mn 80313záloha StudénkaMn 21Mn 22Mn 23datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den1. den2. den3. den
PP Ostrava-Kunčicemimořádný oběh

[1]Výluka Frýdek-Místek - Frýdlant n.O. (do 17:10)
[2]Kolem 11 v Kopřivnici
[3]Pn Dobrá u F-M kol.90 (15:xx) - Ostrava-Kunčice (17:xx) (Dobrá u F-M kol.90 - F-M jede 751.219 vlaková)[kontejnery]
[4]Slovinská jednotka odstavena ve Studénce (12:00)
[5]V 6 ráno je zde stále
[6]Nepřetržitá výluka Studénka - Příbor (od 7:30)
[7]Nejede
[8]Lv
[9]5x Eas [uhlí].
[10]5x Eas.
[11]Mn 80630 (Ostrava-Svinov 09:17 - Ostrava-Třebovice 09:21); 2x Res [kolejnice] // Mn 80631 (Ostrava-Třebovice 10:53 - Ostrava-Svinov 10:57); Lv.
[12]Odklon Sedlnice - Děčín hl. n. nákl. n. {Štramberk - Hostašovice 10 cisteren / 8 cisteren / 8 cisteren}.
[13]Nepřetržitá výluka Studénka - Příbor
[14]Mn 80630 (Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice); Lv // Mn 80631 (Ostrava-Třebovice - Ostrava-Svinov); 2x Res.
[15]Pn 55290 (Studénka 22:04 - Suchdol nad Odrou 22:14-22:24 - Budišov nad Budišovkou 23:39); 3x Eas-u.
[16]Nepřetržitá výluka Studénka - Příbor (do 16:25)
[17]Lv 52671 (Budišov nad Budišovkou 01:05 - Suchdol nad Odrou 02:17-02:23 - Studénka 02:32).
[18]Posun v Mariánských Horách
[19]Mn 80630 (Ostrava-Svinov 09:28 - Ostrava-Třebovice 09:31); 2x Rs [kolejnice] // Mn 80631 (Ostrava-Třebovice 10:16 - Ostrava-Svinov 10:20); Lv.
[20]731.018 studená
[21]731.060 studená
[22]1x Es [uhlí], 4x Eas [uhlí].
[23]7x Es.
[24]Ráno jela 019, odpoledne 219.
[25]Lv 52828 (Studénka 06:47 - Suchdol nad Odrou 06:56-07:37 - Budišov nad Budišovkou 08:53) // Mn 52981 (Budišov nad Budišovkou 10:27 - Suchdol nad Odrou 12:11-12:20 - Studénka 12:29); 3x Eas-u [dřevo].
[26]nejede
[27]Pn 52067 (Rybnik Towarowy - Chałupki - Bohumín-Vrbice 13:03-13:54 - Ostrava-Svinov 15:11-17:22 - Opava východ 17:59); 19x Eas [uhlí Palhanec].
[28]Sv 11783 (Krnov 09:22 - Opava východ 11:04 - Ostrava-Vítkovice 11:46); sólo // Sv 11840 (Ostrava-Vítkovice 12:00 - Opava východ 13:14-14:19 - Krnov 15:05); veze vůz 011.636.
[29]1x Eas [uhlí], 6x Es [uhlí].
[30]1x Es, 4x Eas.
[31]Mn 80630 (Ostrava-Svinov 09:09 - Ostrava-Třebovice 09:12); 1x Rns-z [kolejnice] {na vlečku DPO sune} // Mn 80631 (Ostrava-Třebovice 10:08 - Ostrava-Svinov 10:11); 2x Rs.
[32]Pn 53802 (Bülstringen Florastr - Pirna Gbf - Děčín hl. n. nákl. n. 13:54[9.10.]-10:35[10.10.] - Ostrava-Svinov 21:56[11.10.]-00:35[12.10.] - Opava východ 01:04[12.10.]); 11x Uagps, 15x Tadgns {na vlečku NAVOS Opava západ}.
[33]Výluka Studénka - Příbor (7:30-14:30)
[34]-
[35]Mn 80630 (Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice); Lv // Mn 80631 (Ostrava-Třebovice - Ostrava-Svinov); 1x Rns-z.
[36]V 16:04 průjezd Svinovem směr Studénka/Ostrava-Vítkovice
[37]Studénka (06:58) - Suchdol nad Odrou (07:07-10:49) - Jakubčovice nad Odrou (11:13); 1x Faccs.
[38]3x Eas [uhlí], 3x Es [uhlí].
[39]Jakubčovice nad Odrou (12:32) - Suchdol nad Odrou (12:59-14:21) - Studénka (14:31); Jakubčovice n. O. - Suchdol n. O. 1x Faccs [štěrk]; Suchdol n. O. - Studénka 1x Faccs [štěrk], 1x Zaes, 5x Eas.
[40]Sv Valašské Meziříčí - Veřovice // Os xxxxx Veřovice (8:45) - (8:58) - Štramberk (9:28) - (10:24) Studénka // Os xxxxx Studénka (11:22) - (11:49) Příbor (11:59) - (12:15) Štramberk // Os xxxxx Štramberk (13:15) - (13:36) Příbor (13:41) - (14:08) Studénka
[41]Os xxxxx Studénka (15:25) - (16:10) Štramberk (16:25) - (16:37) Veřovice // Sv xxxxx Veřovice Valašské Meziříčí
[42]1x Es [uhlí], 5x Eas [uhlí].
[43]3x Es, 3x Eas.
[44]3x Eas, 3x Es.
[45]roztržení vlaku v úseku Lískovec - Frýdek.
[46]1x Eas [uhlí].
[47]1x Eas, 14x Es [uhlí].
[48]14x Es [uhlí], 1x Eas.
[49]Ve Vratimově v 10:53 směr Ostrava
[50]Lv směrem Ostrava ve Vratimově v 10:36
[51]753.773 z Bio Lv
[52]navíc obsluha Šenova u Nového Jičína (Pn 64100 // Vleč 81350 // Vleč 81351 // Pn 64101).
[53]Studénka (09:50) - Štramberk (10:12); 8x Faccs.
[54]Štramberk (10:46) - Studénka (11:06); Lv.
[55]Lv / Pn 53398 (Ostrava levé 10:35 - Studénka 11:22-12:04 - Štramberk 12:58); Ostrava - Studénka Lv; Studénka - Štramberk 15x Uacs // Lv 53399 (Štramberk 13:08 - Ostrava levé 13:58).
[56]731.047 studená