březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - květen 2016
TS 844 - 846: 810 DKV Česká Třebová PJ Pardubice

oběh pro
30.10.:
TS 844TS 845TS 846datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den
------
ne 1.5.810.351 810.296 810.540 810.298
810.059
[1]
810.289 - ne 1.5.
po 2.5.810.297 810.351
810.540
[2]
810.296
810.351
[3]
810.289 810.059 - po 2.5.
út 3.5.810.351 810.297 810.540 810.059 810.289 - út 3.5.
st 4.5.810.540 810.351 810.296 810.289
810.298
[4]
810.059 - st 4.5.
čt 5.5.810.297 810.540 810.351 810.059 810.298 - čt 5.5.
6.5.810.351 810.297 810.296 810.298
810.289
[5]
810.059 810.540 6.5.
so 7.5.810.296 810.351
810.540
810.351
[6]
810.297 810.059 810.289 810.540 [7] so 7.5.
ne 8.5.810.351 810.296 810.297 810.289 810.298 - ne 8.5.
po 9.5.810.297 810.351 810.296 810.298 810.289 - po 9.5.
út 10.5.810.296 810.297 810.351 810.289 810.298 - út 10.5.
st 11.5.810.351 810.296 810.297 810.298
810.059
[8]
810.289 - st 11.5.
čt 12.5.810.297 810.351 810.296 810.289
810.298
[9]
810.059 - čt 12.5.
13.5.810.296 810.297 810.351 810.059 810.298 810.289 13.5.
so 14.5.810.351 810.296 810.540 810.298 810.059 810.289 so 14.5.
ne 15.5.810.296 810.351 810.540 810.059 810.298 - ne 15.5.
po 16.5.810.540 810.296 810.351 810.298 810.059 - po 16.5.
oběh pro
30.10.:
TS 844TS 845TS 846datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den
------
út 17.5.810.351 810.540 810.296 810.059
810.289
[10]
810.298 - út 17.5.
st 18.5.810.296 810.351 810.540 810.298
810.059
[11]
810.289 - st 18.5.
čt 19.5.810.540 810.296 810.351
810.297
[12]
810.289
810.298
[13]
810.059 - čt 19.5.
20.5.810.297 810.540 810.296 810.059 810.298 810.289 20.5.
so 21.5.810.296 810.297 810.540 810.298 810.059 810.289 so 21.5.
ne 22.5.810.297 810.296 810.540 810.059
810.289
[14]
810.298 - ne 22.5.
po 23.5.810.540 810.297 810.296 810.298 810.289 - po 23.5.
út 24.5.810.351 810.540 810.296 810.289 810.298 - út 24.5.
st 25.5.810.296 810.351 810.297 810.298
810.059
[15]
810.289 - st 25.5.
čt 26.5.810.297 810.296 810.351 810.289
810.298
[16]
810.059 - čt 26.5.
27.5.810.351 810.297
810.540
[17]
810.296 810.059 810.298 810.297 [18] 27.5.
so 28.5.810.296 810.351 810.540 810.298 810.059 810.297 so 28.5.
ne 29.5.810.351 810.296 810.540
810.297
[19]
810.059
810.289
[20]
810.298 - ne 29.5.
po 30.5.810.297 810.351 810.296 810.298 810.289 - po 30.5.
út 31.5.810.296 810.297 810.540 810.289 810.298 - út 31.5.
oběh pro
30.10.:
------datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den
TS 844TS 845TS 846

[1]vlak 25338: 810.298
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.059
[2]vlaky 25000, 25001, 25004, 25005, 25010: 810.351
vlaky 5573, 5356, 25025, 25030, 5083: 810.540
[3]vlaky 5361, 25040, 25041, 25044, 25336 vlaková, 25339, 25047, 25046, 25049, 25048, 25051: 810.296
vlaky 25050, 25053, 25052, 25055, 25054, 25057, 5316 přípřež, 5082, 25029: 810.351
[4]vlak 25373: 810.289
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.298
[5]vlak 25370: 810.298
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.289
[6]vlak 25002: 810.351
vlaky 5305 postrk, 5310: 810.540
vlaky 25025, 25030: 810.351
[7]vlak 6223: 810.540
[8]vlak 25371: 810.298
vlak 25358: 810.059
[9]vlak 25370: 810.289
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.298
[10]vlak 25373: 810.059
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.289
[11]vlak 25373: 810.298
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.059
[12]vlaky 5361, 25040, 25041, 25044, 25336 vlaková, 25339, 25047, 25046, 25049, 25048, 25051, 25050, 25053, 25052, 25055, 25054, 25057, 5316 přípřež: 810.351
vlaky 5082, 25029: 810.297
[13]vlaky 25370, 25371, 25372, 25373, 25338, 25341, 25340, 25343, 25342, 25345, 25344, 25347, 25346, 25349, 25348, 25351, 25350: 810.289
vlak 25353: 810.289, pozn: 810.289 zdechla, zachraňoval ji "Krasin" 742.113-4 jako Sv 105007/105012 Pce-Moravany a zpět
vlaky 25352, 25355, 25354, 25357, 5050 přípřež, 5051 postrk, 25358: 810.298
[14]vlak 25339: 810.059
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.289
[15]vlak 25372: 810.298
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.059
[16]vlak 25371: 810.289
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.298
[17]vlaky 25000, 25001, 25004, 25005, 25010: 810.297
vlaky 5357 postrk, 5573, 5356, 25025, 25030, 5083: 810.540
[18]vlak 105309: 810.297
[19]vlak 25045: 810.540
vlaky 5082, 25027: 810.297
[20]vlak 25338: 810.059
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.289
„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain