březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červen 2016
TS 844 - 846: 810 DKV Česká Třebová PJ Pardubice

oběh pro
30.10.:
TS 844TS 845TS 846datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den
------
st 1.6.810.540 810.296 810.297 810.298 810.289 - st 1.6.
čt 2.6.810.297 810.540 810.296 810.289 810.298 - čt 2.6.
3.6.810.296 810.297
810.351
[1]
810.540
810.297
[2]
810.298
810.059
[3]
810.289 810.297
810.298
[4]
3.6.
so 4.6.810.297 810.296 810.351 810.289 810.059 810.298 so 4.6.
ne 5.6.810.296 810.297 810.351 810.059 810.298 - ne 5.6.
po 6.6.810.351 810.296 810.297 810.298 810.059 - po 6.6.
út 7.6.810.297 810.351 810.296 810.059 810.298 - út 7.6.
st 8.6.810.296 810.297 810.351 810.298 810.059 - st 8.6.
čt 9.6.810.351 810.296 810.540 810.059
810.289
[5]
810.298 - čt 9.6.
10.6.810.540 810.351 810.296 810.298
810.059
[3]
810.298
810.297
[6]
810.059
810.298
[7]
10.6.
so 11.6.810.296 810.540
814.137
[8]
810.351 810.297 810.059 810.298 so 11.6.
ne 12.6.810.351 ! 810.296 ! 814.137 ! 810.059 ! 810.297 ! - ne 12.6.
po 13.6.814.137 ! 810.351 ! 810.296 810.297 ! 810.059 ! - po 13.6.
út 14.6.810.296 ! 814.137 ! 814.050
810.351
[9]
810.059 ! 810.297 ! - út 14.6.
st 15.6.810.351 ! 810.296 !       - st 15.6.
čt 16.6.  810.351 ! 810.296 !     - čt 16.6.
oběh pro
30.10.:
TS 844TS 845TS 846datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den
------
17.6.    810.351 !       17.6.
so 18.6.            so 18.6.
ne 19.6.810.296 810.540 [10] 810.540 [11] 810.059
810.298
[12]
810.059 [13] - ne 19.6.
po 20.6.810.540 ! 810.296 !   810.059 ! 810.298 ! - po 20.6.
út 21.6.  810.540 ! 810.296 ! 810.298 ! 810.059 ! - út 21.6.
st 22.6.810.296 !   810.540 ! 810.059 ! 810.298 ! - st 22.6.
čt 23.6.          - čt 23.6.
pá 24.6.            pá 24.6.
so 25.6.810.351           so 25.6.
ne 26.6.  810.351 !       - ne 26.6.
po 27.6.    810.351 !     - po 27.6.
út 28.6.810.296         - út 28.6.
st 29.6.  810.296 !       - st 29.6.
čt 30.6.810.351 810.540 810.296 ! 810.289 810.298 - čt 30.6.
oběh pro
30.10.:
------datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den
TS 844TS 845TS 846

[1]vlaky 25000, 25001, 25004, 25005: 810.297
vlaky 5357 postrk, 5573, 5356, 25025, 25030, 5083: 810.351
[2]vlak 25044: 810.540
vlaky 5082, 25029: 810.297
[3]vlak 25371: 810.298
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.059
[4]vlaky 5309 postrk, 5311 postrk, 5314, 5315 postrk, 5316 vložená: 810.297
vlak 6254: 810.298
[5]vlak 25370: 810.059
vlak 5051 postrk: 810.289
[6]vlaky 25331, 25330, 25333, 25332: 810.298
vlaky 25335, 25334, 25337, 25336 postrk, 25374, 25375, 25376, 25377, 25378, 25379, 25380, 25381: 810.297
[7]vlak 5309 postrk: 810.059
vlak 6254: 810.298
[8]vlak 25002: 810.540
vlaky 5305 postrk, 5310: 814.137
[9]vlak 25047: 814.050
vlak 25052: 810.351
[10]vlak 5312: 810.540
[11]vlak 25044: 810.540
[12]vlak 25373: 810.059
vlak 25354: 810.298
[13]vlak 25381: 810.059
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde