březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - duben 2016
TS 844 - 846: 810 DKV Česká Třebová PJ Pardubice

oběh pro
30.10.:
TS 844TS 845TS 846datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den
------
1.4.810.540 810.296
810.351
[1]
810.297 810.059
810.298
[2]
810.289 810.351 [3] 1.4.
so 2.4.810.297 810.540 810.296 810.289 810.298 810.351 so 2.4.
ne 3.4.810.540 810.296 810.351 810.298 810.289 - ne 3.4.
po 4.4.810.351 810.540 810.296 810.289 810.298 - po 4.4.
út 5.4.810.296 810.351 810.540 810.298 810.059 - út 5.4.
st 6.4.810.540 810.296 810.351 810.059 810.298 - st 6.4.
čt 7.4.810.351 810.540 810.296 810.298 810.059 - čt 7.4.
8.4.810.296 810.351 810.297 [4] 810.059 810.298 810.540
810.297
[5]
8.4.
so 9.4.810.540 810.296 810.351 810.298 810.059 810.297 so 9.4.
ne 10.4.810.296 810.540 810.351 810.059
810.298
[6]
810.289 - ne 10.4.
po 11.4.810.351 810.296 810.297 810.289 810.298 - po 11.4.
út 12.4.810.297 810.351 810.296 810.298 810.289 - út 12.4.
st 13.4.810.296 810.297 810.351 810.289 810.298 - st 13.4.
čt 14.4.810.351
810.297
[7]
810.296 810.540 810.298 810.289 - čt 14.4.
15.4.810.540 810.297 810.296 810.289 810.298 810.059
810.351
[8]
15.4.
so 16.4.810.296 810.540 810.297 810.298 810.289 810.351 so 16.4.
oběh pro
30.10.:
TS 844TS 845TS 846datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den
------
ne 17.4.810.540 810.296 810.351 810.289
810.298
[9]
810.059 - ne 17.4.
po 18.4.810.351 810.540 810.296 810.059 810.298 - po 18.4.
út 19.4.810.296 810.351 810.540 810.298
810.289
[10]
810.059 - út 19.4.
st 20.4.810.540 810.296 810.351 810.059
810.297
[11]
810.289 - st 20.4.
čt 21.4.810.351 810.540 810.296 810.289 810.297 - čt 21.4.
22.4.810.296 810.351 810.540 810.297
810.597
[12]
810.289 810.597
810.297
[13]
22.4.
so 23.4.810.540 810.296 810.351 810.289 810.597 810.297 so 23.4.
ne 24.4.810.296 810.540 810.351 810.597 810.289 - ne 24.4.
po 25.4.810.351 810.296 810.297 810.289 810.597 - po 25.4.
út 26.4.810.297 810.351 810.296 810.597 810.289 - út 26.4.
st 27.4.810.296 810.297 810.540 810.289
810.298
[14]
810.597 - st 27.4.
čt 28.4.810.540 810.296 810.351 810.597
810.289
[15]
810.298 - čt 28.4.
29.4.810.351 810.540 810.296 810.298 810.289 810.059 29.4.
so 30.4.810.296 810.351 810.540 810.289 810.298 810.059 so 30.4.
oběh pro
30.10.:
------datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den
TS 844TS 845TS 846

[1]vlak 25000: 810.296
vlaky 5346 vložená, 5356: 810.351
[2]vlak 25372: 810.059
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.298
[3]vlak 5346: 810.351
[4]vlak 25044: 810.297
[5]vlak 5311 postrk: 810.540
vlak 6254: 810.297
[6]vlak 25341: 810.059
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.298
[7]vlak 25002: 810.351
vlak 25007: 810.297
[8]vlak 5309 postrk: 810.059
vlak 6254: 810.351
[9]vlak 25341: 810.289
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.298
[10]vlak 25373: 810.298
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.289
[11]vlak 25373: 810.059
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.297
[12]vlak 25370: 810.297
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.597
[13]vlak 5309 postrk: 810.597
vlak 6254: 810.297
[14]vlak 25371: 810.289
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.298
[15]vlak 25370: 810.597
vlaky 5051 postrk, 25358: 810.289
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich