prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2023
 PKP IC: EP09, EU07, EU44

oběh pro
1. 4.:
TS 171 (EP09)TS 175 (EU07)TS 176 (EU07)TS 371 (EU44)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
------------456/457406/407
ne 1. 1.EP09-036   EP09-038 EP09-027   EP09-043     EU07-368     EP09-046
EU07-334
[1]
EU44-002   ne 1. 1.
po 2. 1.EP09-043 ! EP09-037
EP09-033
[2]
  EP09-038 EP09-043
EP09-023
[3]
EP09-023
EP09-043
[4]
EU07-334 [5] EP09-002       EU07-334
EU07-368
[6]
  EU44-002 ! po 2. 1.
út 3. 1.EP09-043 !   EP09-038   EP09-023 [7] EP09-023 [8]   EP09-002     EP07-1047
EU07-421
[9]
      út 3. 1.
st 4. 1.EP09-023 !     EP09-038 EP09-037 EP09-023 !     EP09-002     EU07-421 !     st 4. 1.
čt 5. 1.        EP09-027 EP09-037       EP09-002 !         čt 5. 1.
6. 1.EP09-037 ! EP09-046 [10]     EP09-043 př + EP09-033
EP09-043
[11]
EP09-027         EU07-368 [12] EU07-368 [13] EP09-046 [14]   6. 1.
so 7. 1.EP09-027 !       EP09-037
EP09-046
[15]
EP09-046 př + EP09-043
EP09-037
[16]
EU07-368     EU07-331 EP09-025 [17] EP09-025 [18]     so 7. 1.
ne 8. 1.      EP09-038 EP09-037 EP09-043 EU07-331 ! EP09-002   EU07-334 EU07-421 EP09-025     ne 8. 1.
po 9. 1.EP09-043 !       EP09-037 [19] EP09-037 [20]     EP09-002 ! EU07-334 EP09-025 ! EU07-421 !     po 9. 1.
út 10. 1.EU44-009
EP09-016
[21]
  EP09-039   EP09-043 př + EP09-033 EP09-037 ! EU07-368 EU07-331 př + EU07-421
EU07-421
[22]
  EU07-334 EP09-046 EP09-025     út 10. 1.
st 11. 1.EP09-033 EP09-016 ! EP09-038 EP09-039 EP09-027 EP09-043   EU07-334 př + EU07-306
EU07-334
[23]
EU07-421 ! EU07-334 [24] EP09-025 ! EP09-002     st 11. 1.
čt 12. 1.EP09-043 ! EU44-005   EP09-038 EP09-039 ! EP09-027 !       EP09-025 EU07-334       čt 12. 1.
13. 1.  EP09-040 EP09-038   EP09-043   EU07-334 [5] EU07-421
EU07-331 př + EU07-421
[25]
    EP09-002 EU07-334 [26]     13. 1.
so 14. 1.    EP09-040 EP09-038 EP09-037 EP09-033   EU07-334
EU07-334 př + EU07-306
[27]
EU07-421 EP09-025 EP07-1029
EU07-368
[28]
EU07-368 [13]   EU44-008 so 14. 1.
ne 15. 1.EP09-033 EP09-027   EP09-040 ! EP09-038 ! EP09-037     EU07-334 ! EU07-341 EP09-025 EU07-368 ! EU44-008 !   ne 15. 1.
po 16. 1.  EP09-033 ! EP09-027 !   EP09-037         EU07-341   EP09-025   EU44-003 po 16. 1.
út 17. 1.  EP09-043     EP09-033 EP09-037 EP09-002 [29]   EU07-368 EU07-077 EP09-025 ! EP09-002
EP07-1046
[30]
EU44-003 !   út 17. 1.
st 18. 1.EP09-037 !   EP09-040 EP09-038 EP09-027
EP09-033
[31]
EP09-033 [32] EU07-368 EP09-025   EU07-077
EU07-334
[33]
EP07-506
EU07-421
[34]
EU07-304     st 18. 1.
čt 19. 1.EP09-027
EP09-043
[35]
EP09-043 [36]   EP09-040 EP09-038 EP09-033 EU07-421 [37] EP09-023 EP09-025 EU07-334 EP07-376
EP09-002
[38]
EU07-421
EP09-002
[39]
    čt 19. 1.
20. 1.EP09-028 EP09-040 EP09-037 EP09-038 EP09-027 EP09-016 EP09-002 EU07-421 EP09-023 ! EU07-334 EU07-368 EP09-025
EP07-376
[40]
    20. 1.
so 21. 1.EP09-033 EU07-331
EP09-028
[41]
EP09-040 ! EP09-037 EP09-016 EP09-027 EU07-368 [42] EP09-002 ! EU07-421 EP09-025 EU07-244
EU07-334
[43]
EU07-368
EP09-023
[44]
    so 21. 1.
ne 22. 1.  EP09-046 EP09-038 EP09-043 EP09-027 EP09-016 EU07-334 [5] EU07-368 EP09-012 EP09-025 EP09-023 ! EU07-334
EU07-421
[45]
    ne 22. 1.
po 23. 1.EP09-016
EP09-037
[46]
EP09-028   EP09-038 EP09-016 [47] EP09-027   EU07-334 ! EU07-421 [48] EP09-025 EU07-421 [49]   EU44-010 EU44-001 po 23. 1.
út 24. 1.EP09-028
EP09-037
[50]
EP09-037
EP09-043
[51]
EP09-040 EP09-038   EP09-016 EU07-334 [5] EU07-421   EP09-025 EP09-012 [52] EU07-334
EP09-012
[53]
EU44-004 EU44-006 út 24. 1.
st 25. 1.  EP09-037
EU46-512 př + EP09-037
[54]
EP09-043 ! EP09-040 EP09-016   EP09-012 [55] EU07-334 př + EU07-341
EU07-334
[56]
EU07-421 ! EP09-025   EP09-012
EP07-361
[57]
EU44-006 EU44-004 ! st 25. 1.
čt 26. 1.        EP09-043 EP09-016 EP09-025 ! EU07-377 EU07-334 ! EU07-368 EP09-023 [58] EP09-023 [59]   EU44-006 ! čt 26. 1.
27. 1.        EP09-016 EP09-043     EU07-377 ! EU07-368 EP09-040 EP09-023 !     27. 1.
so 28. 1.EP09-027 EP09-039 EP09-002 EP09-038 EP09-016 [47] EP09-016 [60] EP09-040 [61] EU07-334 EP09-023 EU07-368 EP07-1050
EP09-012
[62]
EP09-040
EP09-012
[63]
  EU44-004 so 28. 1.
ne 29. 1.  EU44-004 EP09-038 EP09-002 EP09-027
EP09-016
[64]
EP09-016
EP09-027
[65]
EP09-012 [55] EU07-334 EP09-040 EU07-368 [66]   EP09-012
EP09-023
[67]
    ne 29. 1.
po 30. 1.EU44-004     EP09-038 EP09-027
EP09-033
[31]
EP09-033
EP09-027
[68]
EU07-368 ! EP09-012 ! EU07-334 ! EU07-331 EP09-023 ! EP09-040
EU07-380
[69]
    po 30. 1.
út 31. 1.    EP09-028   EP09-027 EP09-033 EP09-025 EU07-334 EP09-046   EP09-012 [52] EP09-012
EU07-360
[70]
    út 31. 1.
oběh pro
1. 4.:
------------456/457406/407datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
TS 171 (EP09)TS 175 (EU07)TS 176 (EU07)TS 371 (EU44)

[1]vlak 101: EP09-046
vlak 213: EU07-334
[2]vlak 111: EP09-037
vlak 112: EP09-033
[3]vlak 103: EP09-043
vlak 130: EP09-023
[4]vlak 131: EP09-023
vlak 102: EP09-043
[5]vlak 104: EU07-334
[6]vlak 101: EU07-334
vlak 213: EU07-368
[7]vlak 130: EP09-023
[8]vlak 131: EP09-023
[9]vlaky 53171, 35104: EP07-1047
vlaky 212, 100: EU07-421
[10]vlak 117: EP09-046
[11]vlak 103: EP09-043 př + EP09-033
vlak 130: EP09-043
[12]vlak 212: EU07-368
[13]vlak 213: EU07-368
[14]vlak 456: EP09-046
[15]vlak 103: EP09-037
vlak 130: EP09-046
[16]vlak 131: EP09-046 př + EP09-043, pozn: EP09-43 tylko do Warszawy, od Warszawy EP09-046
vlak 102: EP09-037
[17]vlak 212: EP09-025
[18]vlak 213: EP09-025
[19]vlak 130: EP09-037
[20]vlak 131: EP09-037
[21]vlaky 116, 113: EU44-009
vlak 110: EP09-016
[22]vlak 114: EU07-331 př + EU07-421, pozn: EU07-331 od Krakowa
vlak 115: EU07-421
[23]vlak 114: EU07-334 př + EU07-306
vlak 115: EU07-334
[24]vlak 310: Lok do Krakowa. Dalej do Bohumina EP09-025
[25]vlak 114: EU07-421
vlak 115: EU07-331 př + EU07-421, pozn: EU07-331 tylko do Katowic
[26]vlak 101: EU07-334
[27]vlak 114: EU07-334
vlak 115: EU07-334 př + EU07-306
[28]vlaky 53171, 35104: EP07-1029
vlaky 212, 100: EU07-368
[29]vlak 104: EP09-002
[30]vlak 101: EP09-002
vlaky 53105, 35170: EP07-1046
[31]vlak 103: EP09-027
vlak 130: EP09-033
[32]vlak 131: EP09-033
[33]vlak 311: EU07-077
vlak 310: EU07-334
[34]vlaky 53171, 35104: EP07-506
vlaky 212, 100: EU07-421
[35]vlak 113: EP09-027
vlak 110: EP09-043
[36]vlak 111: EP09-043
[37]vlak 104: EU07-421
[38]vlaky 53171, 35104: EP07-376
vlak 212: EP09-002
[39]vlak 101: EU07-421
vlak 213: EP09-002
[40]vlak 213: EP09-025
vlaky 53105, 35170: EP07-376
[41]vlak 111: EU07-331, pozn: Lok do Katowic. Dalej do Warszawy EP07-544
vlak 112: EP09-028
[42]vlak 104: EU07-368
[43]vlaky 53171, 35104: EU07-244
vlaky 212, 100: EU07-334
[44]vlak 101: EU07-368
vlak 213: EP09-023
[45]vlak 101: EU07-334
vlak 213: EU07-421
[46]vlak 113: EP09-016
vlak 110: EP09-037
[47]vlak 130: EP09-016
[48]vlak 105: EU07-421
[49]vlak 100: EU07-421
[50]vlaky 116, 113: EP09-028
vlak 110: EP09-037
[51]vlak 111: EP09-037
vlaky 112, 117: EP09-043
[52]vlak 212: EP09-012
[53]vlak 101: EU07-334
vlak 213: EP09-012
[54]vlaky 111, 112: EP09-037
vlak 117: EU46-512 př + EP09-037, pozn: w Czerwionce awaria lokomotywy EP09-037, z lokomotywą pomocniczą EU46-512 jedzie do Katowic. Tutaj zamiana EU46-512 na EP07-389. późnienie w Warszawie Wschodniiej 98 minut (przyjazd 0:37).
[55]vlak 104: EP09-012
[56]vlak 114: EU07-334 př + EU07-341
vlak 115: EU07-334
[57]vlak 101: EP09-012
vlaky 53105, 35170: EP07-361
[58]vlak 212: EP09-023
[59]vlak 213: EP09-023
[60]vlak 131: EP09-016
[61]vlak 104: EP09-040
[62]vlak 53171: EP07-1050
vlak 212: EP09-012
[63]vlak 101: EP09-040
vlak 213: EP09-012
[64]vlak 103: EP09-027
vlak 130: EP09-016
[65]vlak 131: EP09-016
vlak 102: EP09-027
[66]vlak 310: Lok do Krakowa. Dalej do Bohumina EU07-331
[67]vlak 101: EP09-012
vlak 213: EP09-023
[68]vlak 131: EP09-033
vlak 102: EP09-027
[69]vlak 213: EP09-040
vlaky 53105, 35170: EU07-380
[70]vlak 213: EP09-012
vlaky 53105, 35170: EU07-360