prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - květen 2018
TS 201: 242 DKV Plzeň PJ Plzeň

oběh pro
16. 7.:
TS 201 (242)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den
8943/8906655 Pl/660 Pl/8919
8900/661 Pl/654 Pl
/669 Pl/
záloha za ř. 650
záloha za ř. 650
/669 Ji
651 Ji/14870/14865
/8362/14867
656 Ji/663 Ji/664 Ji
/655 Ji
654 Ji/664 Pl/659 Pl
653 Ji/668 Ji/667 Ji
/660 Ji
658 Pl/665 Pl/666 Pl
/657 Pl/8216
8203/661 Ji/666 Ji
/8012/8015/1253
1254/665 Ji/662 Ji
/8016
8051/656 Pl/667 Pl
/1836/8213/662 Pl
út 1. 5.242.265 242.220 242.244 242.212 - 242.279 242.237 242.254 242.211 242.259   242.216 út 1. 5.
st 2. 5.242.216 ! 242.265 ! 242.220 ! 242.244 ! 242.212 ! 242.215 ! 242.279 ! 242.237 ! 242.254 ! 242.211 ! 242.259 !   st 2. 5.
čt 3. 5.362.086 [1] 242.239
362.086
[2]
242.259 [3] 242.259 [4] 242.254 242.212 242.244 242.279 242.265 242.269 242.220 242.215 čt 3. 5.
4. 5.242.215 ! 242.237 242.220 242.239 242.259 242.254 242.212 ! 242.244 242.279 242.265 ! 242.269 [5] 362.086
242.269
[6]
4. 5.
so 5. 5.362.086 242.208 242.237 242.220 - 242.254 242.239 242.212 242.244 242.279 242.265 ! 242.269 so 5. 5.
ne 6. 5.242.269 ! 362.086 ! 242.208 ! 242.237 ! - 242.220 242.254 242.239 242.212 ! 242.244 ! 242.279 ! 242.265 ! ne 6. 5.
po 7. 5.  242.269 ! 362.086 ! 242.208 ! 242.279   242.259 242.254 242.239 242.212 ! 242.244 !   po 7. 5.
út 8. 5.    242.269 ! 242.216 - 242.279 !   242.259 ! 242.254 242.239 242.212 ! 242.244 ! út 8. 5.
st 9. 5.            242.216 242.213 242.259 !   242.239 242.254 st 9. 5.
čt 10. 5.242.254 242.259 242.244 242.215 242.265 242.279 242.220 242.216 242.213 242.237 242.277 242.239 čt 10. 5.
11. 5.242.239 242.254 242.259 [3] 242.259 [7] 242.215 242.265 242.244 242.220 242.216 242.213 242.237 242.277
242.279
[8]
11. 5.
so 12. 5.242.279 !   242.254 !   - 242.265 242.259 242.213 242.220 ! 242.216   242.237 ! so 12. 5.
ne 13. 5.242.237 242.279 ! 242.269 242.216 - 242.244 242.265 242.259 242.213 242.220   242.277 ne 13. 5.
po 14. 5.242.277 ! 242.237 ! 242.279 ! 242.269 242.216 ! 242.215 ! 242.244 ! 242.265 242.212 242.213 242.220 !   po 14. 5.
út 15. 5.  242.277 ! 242.237 !   242.269 !     242.244 ! 242.265 242.212 ! 242.216 242.220 ! út 15. 5.
st 16. 5.242.220 ! 242.259 242.279 242.239 242.269   242.215 242.244 242.254 242.265 242.212 ! 242.216 st 16. 5.
čt 17. 5.242.216 !   242.259 ! 242.213 [9] 242.239 ! 242.269 !   242.215 ! 242.244 ! 242.254 242.265 242.212 ! čt 17. 5.
18. 5.242.212 242.277 242.220 242.259 242.213 242.239 242.237 242.269 242.215 242.244 242.254 242.265 18. 5.
so 19. 5.242.265 242.212 242.277 ! 242.220 ! - 242.239 242.259 242.237 ! 242.269 242.215 242.244 ! 242.254 so 19. 5.
ne 20. 5.242.254 [10] 242.265 242.277 [11] 242.277 [12] - 242.220 242.239 242.259 242.237
242.254
[13]
242.269 242.208 242.212 ne 20. 5.
po 21. 5.242.244 [14] 242.244 [15] 242.212 [16] 242.212 [17] 242.277
242.213
[18]
242.220 242.277 [19] 242.239 242.259 242.254 242.265 242.208 po 21. 5.
út 22. 5.242.208 ! 242.244 !   242.212 !   242.213 ! 242.220 ! 242.277 242.239 [20] 242.259 ! 242.254 ! 242.265 út 22. 5.
st 23. 5.242.244 242.208 !   242.231 242.265 242.212 242.259 242.215 242.213 242.269 242.220 242.254 st 23. 5.
čt 24. 5.242.254 ! 242.244 ! 242.208 ! 242.216 242.231 ! 242.265 ! 242.212 ! 242.259 ! 242.215 242.213 242.269 242.220 ! čt 24. 5.
25. 5.242.226 [21] 242.220 242.254 242.245 242.216 242.231 242.265 242.212 242.259 ! 242.215 242.213 242.269 25. 5.
so 26. 5.

[22]
242.269 242.239 [23] 242.220 242.254 [24] - 242.231
242.259
[25]
242.245
242.231
[26]
242.265
242.245
242.254
[27]
242.212 242.259
242.245
[28]
242.215 ! 242.213 so 26. 5.

[22]
ne 27. 5.242.213 ! 242.269 ! 242.239 242.220 ! -   242.259 ! 242.231 ! 242.254 ! 242.212 ! 242.245 ! 242.215 ! ne 27. 5.
po 28. 5.242.215 242.259 [29] 242.213 242.239 ! 242.220 242.216 [30] 242.212
242.254
[31]
242.245
242.216
242.245
[32]
242.259 [33] 242.216
242.269
[34]
242.269
242.212
[35]
242.265 po 28. 5.
út 29. 5.242.265 ! 242.215 242.259 242.213 !   242.220 ! 242.254 [36]   242.245 !   242.269 ! 242.212 út 29. 5.
st 30. 5.242.212 ! 242.265 ! 242.215 ! 242.259 ! 242.213 ! 242.239 !   242.254   242.269 242.220 242.216 st 30. 5.
čt 31. 5.  242.216 př + 754.022
242.216
[37]
242.213
242.226
[38]
242.215 ! 242.259 !     242.245 242.254 242.281 242.213 [39] 242.220 čt 31. 5.
oběh pro
16. 7.:
8943/8906655 Pl/660 Pl/8919
8900/661 Pl/654 Pl
/669 Pl/
záloha za ř. 650
záloha za ř. 650
/669 Ji
651 Ji/14870/14865
/8362/14867
656 Ji/663 Ji/664 Ji
/655 Ji
654 Ji/664 Pl/659 Pl
653 Ji/668 Ji/667 Ji
/660 Ji
658 Pl/665 Pl/666 Pl
/657 Pl/8216
8203/661 Ji/666 Ji
/8012/8015/1253
1254/665 Ji/662 Ji
/8016
8051/656 Pl/667 Pl
/1836/8213/662 Pl
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den
TS 201

[1]vlak 8906: 362.086
[2]vlak 655: 242.239
vlak 8919: 362.086
[3]vlak 669: 242.259
[4]vlak 100669: 242.259
[5]vlak 100662: 242.269
[6]vlaky 667, 1836: 362.086
vlak 662: 242.269
[7]vlak 100652: 242.259
[8]vlak 667: 242.277
vlak 1836: 242.279
[9]vlak 100669: 242.213
[10]vlak 8910: 242.254
[11]vlak 669: 242.277
[12]vlak 100652: 242.277
[13]vlak 666: 242.237
vlak 657: 242.254
[14]vlak 8906: 242.244
[15]vlak 655: 242.244
[16]vlak 669: 242.212
[17]vlak 100669: 242.212
[18]vlak 651: 242.277
vlak 14865: 242.213
[19]vlak 664: 242.277
[20]vlak 665: 242.239
[21]vlak 8906: 242.226
[22]Nepřetržitá výluka Jihlava - Počátky-Žirovnice (26.5.2018 8:40 - 14:50 27.5.2018)
[23]vlak 660: 242.239
[24]vlak 100669: 242.254
(Č.Budějovice - Počátky-Žirovnice)
[25]vlak 654: 242.231
vlak 663: 242.231, pozn: (Č.Budějovice - Počátky-Žirovnice)
vlak 664: 242.259, pozn: (Počátky-Žirovnice - Č.Budějovice)
[26]vlak 661: 242.245, pozn: (Č.Budějovice - Počátky-Žirovnice)
vlak 666: 242.231, pozn: (Počátky-Žirovnice - Č.Budějovice)
[27]vlak 653: 242.265
vlak 668: 242.245, pozn: (Počátky-Žirovnice - Č.Budějovice)
vlak 667: 242.245, pozn: (Č.Budějovice - Počátky-Žirovnice)
vlak 660: 242.254, pozn: (Počátky-Žirovnice - Č.Budějovice)
[28]vlak 665: 242.259, pozn: (Č.Budějovice - Počátky-Žirovnice)
vlak 662: 242.245, pozn: (Počátky-Žirovnice - Č.Budějovice)
[29]vlak 655: 242.259
[30]vlak 100664: 242.216
[31]vlak 654: 242.212, pozn: (Havl. Brod - J.Hradec), 242.254 - R 654 (Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice)
vlak 664: 242.254
[32]vlak 653: 242.245
vlak 668: 242.245, pozn: (Jihlava - J.Hradec), 242.216 - R 668 (Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice)
vlak 667: 242.216, pozn: (Č.Budějovice - Veselí nad Lužnicí), 242.245 - R 667 (J. Hradec - Jihlava)
vlak 660: 242.245
[33]vlak 658: 242.259
[34]vlak 661: 242.216, pozn: (Č.Budějovice - Veselí nad Lužnicí), 242.245 - R 663 (J.Hradec - Jihlava)
vlak 8015: 242.269
[35]vlak 665: 242.269, pozn: (Č.Budějovice - Veselí nad Lužnicí), 242.212 - R 665 (J.Hradec - Jihlava)
vlak 662: 242.212
[36]R 654 v úseku VnL - ČB.
[37]vlak 655: 242.216 př + 754.022
vlak 660: 242.216
[38]vlak 661: 242.213
vlak 654: 242.226
[39]vlak 100665: 242.213