prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 201 a 202: 242 OCÚ západ SÚ Plzeň

oběh pro
20. 5.:
TS 201 (242)TS 202 (242)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den1. den2. den
663Pl/668Pl
/655Pl/660Pl
661Pl/665Ji
/662Ji/8016
8051/656Pl/667Pl
/664Pl/659Pl
658Pl/665Pl
/666Pl/657Pl
653Ji/668Ji/667Ji
/660Ji/8218
8203/1836
/8217/
záloha za ř. 650
záloha za ř. 650
/655Ji
654Ji654Pl/669Pl/662Pl
Údržba OCÚ
651Ji/14870/14865
/8362/14867
656Ji/661Ji
/664Ji/669Ji
st 15. 5.242.211 [1] 242.249 př + 362.084
-
[2]
242.215 př + 362.125 242.230 [3]   [3] [3] 242.279
242.279 př + 242.239
[4]
    [3] st 15. 5.
čt 16. 5.    242.239   242.230 !         242.279 !     čt 16. 5.
17. 5.242.211 [1]   242.279 242.239 242.230     242.245 242.208     242.244 17. 5.
so 18. 5.242.244 242.208 242.249 242.279 242.239 242.230   242.213 242.245 !     - so 18. 5.
ne 19. 5.242.245 ! 242.239 [5] 242.215 242.249 242.279 242.239 [6] 242.230 ! 242.213 ! 242.208   -   ne 19. 5.
po 20. 5.    242.239 ! 242.215 ! 242.249 !     242.230 ! 242.279 242.208 !     po 20. 5.
út 21. 5.242.208 !     242.239 ! 242.215 ! 242.249 !       242.279 !     út 21. 5.
st 22. 5.242.279 !                       st 22. 5.
oběh pro
20. 5.:
663Pl/668Pl
/655Pl/660Pl
661Pl/665Ji
/662Ji/8016
8051/656Pl/667Pl
/664Pl/659Pl
658Pl/665Pl
/666Pl/657Pl
653Ji/668Ji/667Ji
/660Ji/8218
8203/1836
/8217/
záloha za ř. 650
záloha za ř. 650
/655Ji
654Ji654Pl/669Pl/662Pl
Údržba OCÚ
651Ji/14870/14865
/8362/14867
656Ji/661Ji
/664Ji/669Ji
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den1. den2. den
TS 201TS 202

[1]vlak 663: 242.211
[2]vlak 661: 242.249 př + 362.084
vlaky 665, 662: -, pozn: Nepřetržitá výluka Jihlava - Veselí nad Lužnicí, konec dne 22.5.2019 v 17:20.
[3]Nepřetržitá výluka Jihlava - Veselí nad Lužnicí, konec dne 22.5.2019 v 17:20.
[4]vlak 654: 242.279
vlak 669: 242.279 př + 242.239
[5]vlak 100662: 242.239
[6]vlak 100661: 242.239
„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde