prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - únor 2016
TS 301, 302 a 304: 362 DKV Plzeň PJ Plzeň

datumTS 301TS 302TS 304datum
1. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den
Rx 751Rx 766Rx 759Rx 758Rx 767Rx 750R 601EC 354Ex 351Ex 352EC 355R 672Lv 71263R 616R 609Sp 1694R 605R 612R 613R 604Os 7000R 607R 610R 615R 602R 603Os 7021Sp 1695R 614R 611R 606Sp 1691R 603R 616R 609R 608R 617Os 7863pkOs 7806Os 7808Os 7803pkOs 7812Os 7807pkOs 7816Os 7815pkOs 7826Os 7823pkSv 21920Os 7802Os 7835pkOs 7832Os 7809pkOs 7820Os 7817pkSv 21921pkOs 7800Os 7801pkOs 7810Os 7805pkOs 7814Os 7811pkOs 7822Os 7821pkOs 7828Os 7857pk
po 1.2.      362.110       362.127 - - 362.127     362.120       362.114         362.084     -     362.055       362.079 - -         -   363.069           -     363.054             363.064               po 1.2.
út 2.2.  362.110           362.079 - - 362.078       362.127     362.120         362.084     -     362.114       362.055 - -         -   363.064           -     363.069   363.061   -         363.054           út 2.2.
st 3.2.      362.110       362.055 - - 362.062     362.078     362.127           362.084     -       362.120     362.114 - -         -       363.054       - 363.064     362.062 362.062   -     363.061               st 3.2.
čt 4.2.        362.110     362.114 - - 362.129         362.062       362.078       362.084   -         362.127     - -   362.120     -           363.061   -           363.054 -               363.064     čt 4.2.
5.2.  362.114           362.120 - - 362.120 - -   362.129     362.062       362.084       -   362.078         362.127 - -       363.064 -                     363.061       -     363.054               5.2.
so 6.2.362.115         - - 362.120 - - 362.120 - - - - - 362.129   362.078   - 362.062       362.084 - -       - - 362.127         - 363.054               - - - - - - - -   363.061                 so 6.2.
ne 7.2.- 362.115         - 362.120 362.117   362.055     - - - 362.084       - 362.078       362.062 - -       - - 362.127         - 363.061               - - - - - - - -     363.054               ne 7.2.
po 8.2.    362.115         362.127 - - 362.108         362.055   362.129         362.078     -       362.084     362.062 - -         -     363.054         -       363.069               363.064           po 8.2.
út 9.2.    362.115         362.062 - - 362.062 362.062     362.108     362.055         362.126     -       362.078     362.084 - -         -     363.064         - 363.054   814.196 754.045 [1]   363.061 [2] -         363.069           út 9.2.
st 10.2.    362.115       362.084   - - 362.084     362.062     362.108         362.126       -     362.055       362.114 - -       363.069 -               -     363.064       -     363.061               st 10.2.
čt 11.2.  362.115         362.114   - - 362.114     362.084       362.062       362.126       -     362.108       362.055 - -         -   363.064           -     363.069       -           363.061         čt 11.2.
12.2.  362.132           362.055 - - 362.055 - - 362.114     362.077         362.126       -     362.062       362.108 - -         - 363.061                   363.064       -     363.069               12.2.
so 13.2.  362.132 362.132     - - 362.055 - - 362.055 - - - - - 362.114 362.114     - 362.077         - - 362.126     - - 362.108 362.108       -   363.069 363.069           - - - - - - - -     363.064 363.064             so 13.2.
ne 14.2.- 362.132         - 362.055 362.130   362.046 362.046   - - - 362.062       - 362.122         - - 362.077     - - 362.108         -     363.064           - - - - - - - -     363.069               ne 14.2.
po 15.2.362.115 362.115 [3] 362.108 [4] 362.108     362.132 362.132 - - 362.132   362.132     362.046     362.126       362.114     -       362.062       - - 362.077       -         363.069     -         363.064                 363.061       po 15.2.
út 16.2.362.108 362.108 [5] 362.115 [6] 362.115     362.077 362.077 - - 362.086 362.086 362.086
162.053 pk
362.131 362.131 362.131 362.046 362.046 362.046   362.114 362.114 362.114 362.114   - 362.126 362.126 362.126 362.126       - - 362.062       -         363.061     -         363.069   -             363.064       út 16.2.
datumTS 301TS 302TS 304datum
1. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den
Rx 751Rx 766Rx 759Rx 758Rx 767Rx 750R 601EC 354Ex 351Ex 352EC 355R 672Lv 71263R 616R 609Sp 1694R 605R 612R 613R 604Os 7000R 607R 610R 615R 602R 603Os 7021Sp 1695R 614R 611R 606Sp 1691R 603R 616R 609R 608R 617Os 7863pkOs 7806Os 7808Os 7803pkOs 7812Os 7807pkOs 7816Os 7815pkOs 7826Os 7823pkSv 21920Os 7802Os 7835pkOs 7832Os 7809pkOs 7820Os 7817pkSv 21921pkOs 7800Os 7801pkOs 7810Os 7805pkOs 7814Os 7811pkOs 7822Os 7821pkOs 7828Os 7857pk
st 17.2.        362.108     362.062 - -     362.083   362.086 362.086       362.131         362.114 -         362.046     - -   362.126     -     363.064         - 363.061           -     363.069               st 17.2.
čt 18.2.  362.108           362.126 - -   362.062     362.083     362.086       362.114       -       362.131       - -   362.046   363.069 -               -     363.064       -     363.061               čt 18.2.
19.2.  362.077 362.081         362.086 - -   - - 362.062     362.083         362.114       -     362.108       362.131 - -         - 363.054                   363.069       -     363.064               19.2.
so 20.2.          - -   - -   - - - - -         -           - -       - -           -                 - - - - - - - -                     so 20.2.
ne 21.2.-           - 362.117 362.084         - - - 362.108       - 362.062       362.083 - -       - - 362.131         -                 - - - - - - - -                     ne 21.2.
po 22.2.                - - 362.131     362.084     362.114       362.062         - 362.108             - -         -               -         363.064                         po 22.2.
út 23.2.362.126           362.083   - - 362.083     362.131     362.084       362.062         -   362.114       362.108   - -         -               -             -                     út 23.2.
st 24.2.                - -                               -               - -         -               -             -                     st 24.2.
čt 25.2.                - -                             362.062 -               - -         -               -             -                     čt 25.2.
26.2.                - -   - -                         -               - -         -                             -                     26.2.
so 27.2.  362.126       - - 362.068 - -   - - - - - 362.077       - 362.108       362.062 - -     362.062 - - 362.131         -                 - - - - - - - -                     so 27.2.
ne 28.2.-           -             - - -         -           - -       - -           -                 - - - - - - - -                     ne 28.2.
po 29.2.                - -                               -               - -         -               -                                   po 29.2.
datumRx 751Rx 766Rx 759Rx 758Rx 767Rx 750R 601EC 354Ex 351Ex 352EC 355R 672Lv 71263R 616R 609Sp 1694R 605R 612R 613R 604Os 7000R 607R 610R 615R 602R 603Os 7021Sp 1695R 614R 611R 606Sp 1691R 603R 616R 609R 608R 617Os 7863pkOs 7806Os 7808Os 7803pkOs 7812Os 7807pkOs 7816Os 7815pkOs 7826Os 7823pkSv 21920Os 7802Os 7835pkOs 7832Os 7809pkOs 7820Os 7817pkSv 21921pkOs 7800Os 7801pkOs 7810Os 7805pkOs 7814Os 7811pkOs 7822Os 7821pkOs 7828Os 7857pkdatum
1. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den
TS 301TS 302TS 304

[1]Změna řazení: 754+BDs+2xBdt
[2]Klasická souprava BDs+B+B
[3]Planá u ML - Cheb 242 258
[4]Cheb - Stříbro 242 258
[5]Planá u Mar. Lázní - Cheb 362 132
[6]Cheb - Stříbro 362 132