prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Aktuální nasazení
TS 301, 302 a 304: 362 DKV Plzeň PJ Plzeň

datumTS 301 (362 WTB)TS 302 (362)TS 304 (362)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den1. den2. den3. den4. den
Rx 778Rx 757Rx 770Rx 767Rx 758Rx 777Rx 751Rx 774Ex 353Ex 354Ex 359Ex 552Ex 553Ex 358Rx 765Rx 760Rx 779Rx 750Ex 360Ex 355Ex 352Ex 361R 701R 720R 713R 708R 727Os 8020R 718R 715Ex 530R 727Os 8022R 653Ex 534Ex 533R 704R 731R 705R 726R 721R 709R 712R 723R 724R 717R 721R 728R 728R 707R 716R 719Os 8212Os 8239R 702R 733Os 8259Sp 1834R 728R 721Os 8202Sp 1835R 722R 711R 710R 725Rx 730Ex 531Ex 532R 674Os 6968R 672Lv 71263Lv 71263Rx 616Rx 609Sp 1694Rx 607Rx 610Ex 561Rx 605Rx 612Rx 613Rx 604Rx 605Rx 612Rx 613Rx 604Ex 560Ex 559Ex 554Sp 1691Rx 603Rx 616Rx 609Rx 608Rx 617Ex 563Os 7833Sp 1970Ex 564Ex 555Ex 558Rx 615Rx 602Os 7000Rx 607Rx 610Ex 561Ex 550Rx 603Rx 614Rx 611Rx 606Ex 551Ex 560Ex 559Ex 554Sp 1990Os 7384Ex 565Ex 550Os 7021Sp 1695Rx 614Rx 611Rx 606Sp 1981Rx 607Rx 610Ex 561Ex 550
st 16. 5.363.054             362.077 362.068       362.128           362.068   362.078   362.053           - - - - -   362.115       - 362.130   - - - 362.083   - - 362.079           - - - - - -     362.062         362.085       - -   362.117     - - - - - - - 362.114       - - -   362.060 - -   -           362.122 844.018 [1]       844.018 [2] 362.122   - - - - 362.132       - - - -     362.052     - - - - - st 16. 5.
čt 17. 5.                        362.056                   362.078     362.078     - - - - -           -   362.115 - - -     - -             - - - - - -           362.079     362.062     - -         - - - - - - -         - - -     - -   -                           - - - -         - - - -           - - - - - čt 17. 5.
18. 5.    363.054           362.114         362.128                   362.127         - - - - - 362.078     362.078   - 362.053   - - -   362.115 - -   362.130         - - - - - -       362.083       362.079   - - - - -   362.060   - - - - - - -   362.117     - - -     - -     -       362.077         362.055       - - - -   362.129     - - - -     362.132     - - - - - 18. 5.
so 19. 5.-       362.052   -                         362.122       - - - - - - - - - -   - - - - -   - 362.078     362.053 -   -   362.115     - -     - - - - - - 362.130 362.130 362.130     362.083   - - - - - - - -       - - - -   362.079     - - - - -         - - -   362.077       - - - - -                 - - - - - - - - -   - - - - so 19. 5.
ne 20. 5.-   362.057       -                               - - - - - -           - - - - -     -       - - - - - - - - - - - -         - - 362.078       - -   - -     - - - - - - -         - - - -       - -     242.241 [2] -   - - -         - - - - -         - - - -         - - - - - -         ne 20. 5.
po 21. 5.                                              362.108         - - - - -   362.114       -     - - - 362.053   -   -           - - - - - -     362.115                 - -   362.130     - - - - - - -         - - -     - -   -         362.052                 - - - -   362.077     - - - -   362.060       - - - - - po 21. 5.
út 22. 5.                                                        - - - - -           -     - - -     - -             - - - - - -                       - -         - - - - - - -         - - -     - -   -                           - - - -         - - - -           - - - - - út 22. 5.
st 23. 5.                                                        - - - - -           -     - - -     - -             - - - - - -                       - -         - - - - - - -         - - -     - -   -                           - - - -         - - - -           - - - - - st 23. 5.
datumRx 778Rx 757Rx 770Rx 767Rx 758Rx 777Rx 751Rx 774Ex 353Ex 354Ex 359Ex 552Ex 553Ex 358Rx 765Rx 760Rx 779Rx 750Ex 360Ex 355Ex 352Ex 361R 701R 720R 713R 708R 727Os 8020R 718R 715Ex 530R 727Os 8022R 653Ex 534Ex 533R 704R 731R 705R 726R 721R 709R 712R 723R 724R 717R 721R 728R 728R 707R 716R 719Os 8212Os 8239R 702R 733Os 8259Sp 1834R 728R 721Os 8202Sp 1835R 722R 711R 710R 725Rx 730Ex 531Ex 532R 674Os 6968R 672Lv 71263Lv 71263Rx 616Rx 609Sp 1694Rx 607Rx 610Ex 561Rx 605Rx 612Rx 613Rx 604Rx 605Rx 612Rx 613Rx 604Ex 560Ex 559Ex 554Sp 1691Rx 603Rx 616Rx 609Rx 608Rx 617Ex 563Os 7833Sp 1970Ex 564Ex 555Ex 558Rx 615Rx 602Os 7000Rx 607Rx 610Ex 561Ex 550Rx 603Rx 614Rx 611Rx 606Ex 551Ex 560Ex 559Ex 554Sp 1990Os 7384Ex 565Ex 550Os 7021Sp 1695Rx 614Rx 611Rx 606Sp 1981Rx 607Rx 610Ex 561Ex 550datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den1. den2. den3. den4. den
TS 301TS 302TS 304

[1]V úseku Cheb - Karlovy Vary z důvodu výluky Karlovy Vary - Ostrov n.O.
[2]V úseku Karlovy Vary - Cheb z důvodu výluky Karlovy Vary - Ostrov n.O.