prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2020
 TS 301, 302, 305 a 306: 362 OCÚ západ SÚ Plzeň

datumTS 301 (362)TS 302 (362)TS 302a (362)TS 305 + 905 (362 WTB + 961)TS 306 + 906 (363 WTB + 961)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den3. den
Ex 553Ex 350Ex 360Ex 359Ex 566 92609 92616 92613 92612 92617 92608 92607 92618 92611 92614 92615 92610 92619 92606 92605 92620Ex 555Ex 560Ex 561Ex 552Ex 551Ex 562Ex 559Ex 556Ex 565Ex 564Ex 557Ex 558Ex 563R 620 92702R 607R 614R 613R 608R 619R 603Sv 29601R 601R 618R 609Sp 1944Sp 1951Sp 1950 92761R 612R 615R 606Sv 11181Os 7070 92752Sp 1947R 605R 616R 611R 610R 617R 604Sv 11192R 605R 612R 615R 606Sv 11181Os 8961pkSp 1696Sp 1697pkOs 8962Sv 21921pkOs 7800Os 7801pkOs 7805pkOs 7806Os 7808Os 7836Os 7531pkOs 7811pkOs 7838Os 7814Os 7815pkOs 7817pkOs 7818Os 7820Os 7821pkOs 7820Os 7823pkOs 7824Os 7857pkOs 7863pkOs 7804Os 7804Os 7511pkOs 7806Os 7527pkOs 7529pkOs 7810Os 7809pkOs 7839pkOs 7836Os 7812Os 7531pkOs 7816Os 7819pkOs 7822Os 7847pkOs 7846Os 7825pkSv 21920Os 7802Os 7803pkOs 7808Os 7527pkOs 7810Os 7809pkOs 7812Os 7811pkOs 7814Os 7815pkOs 7817pkOs 7816Os 7818Os 7819pkOs 7821pkOs 7822Os 7825pk
út 1. 12.754.039   362.126 362.079 242.211 388.002       388.002   362.060               388.002 388.002 362.071
242.211 [1]
362.126     362.068         193.294 193.294 362.071     -     362.078       - -       362.110     - - - -       -   362.040           362.084               -     -   - - -   -   -   -   - -           - - -   -   -     -               -       - -     - -   - - 362.054
961.034
-   - - út 1. 12.
st 2. 12.        362.076                                 362.060           362.126               - 362.078           - - 362.084           - - - -     362.110 -             362.040           242.249     -     -   - - -   -   -   -   - -           - - -   -   -     -               -       - -   362.033
961.033
- -   - -   -   - - st 2. 12.
čt 3. 12.362.054   362.079     362.068             362.076                 362.114         362.060       362.116         - 362.078           - - 362.040           - - - -     362.084 -           362.110             242.249     -     - 362.033
961.033
- - -   -   -   -   - -           - - - 362.017 - 362.017
961.034
-     -               -     362.056 - - 362.056
961.031
  - -   - -   -   - - čt 3. 12.
4. 12.      362.116 362.060       388.002                           362.108         362.114     362.079 650.014 [2] 362.079     - 362.078           - - 362.110           - - - -     362.040 -             362.084           242.249     -     -   - - - 362.056
961.030
-   -   -   - -           - - -   - 362.033
961.033
-     -                       - - 961.034
362.017 pk
  - -   - -   -   - - 4. 12.
so 5. 12.362.054   362.079   362.114 388.002           362.060               - -     362.068 -     362.108 362.108
362.076 pk [3]
-       362.116 -             - - - 362.078   - - - -         - - -       362.110     - - - - - - - - - - - 362.017
961.034
-   -       -   -   - 362.056
961.030
-             -       -   -   - - 362.056
961.030
- - - - - - - - - - -     - - 961.033
362.033 pk
  -     -   -     so 5. 12.
ne 6. 12.362.054   362.116 362.108 - 388.002           362.114               - - 362.060 362.076
362.060
362.060   - 362.068       362.079       -   362.110 754.031       -     754.031
362.040 pk [4]
  - - - -   749.107     - - - 362.078           - - - - - - - - - - -   -   - 362.033
961.033
    -   - 961.030
362.056 pk
-   -             -       -   -   - - 362.056
961.030
- - - - - - - - - - - 362.017
961.034
  - -     -     -   -     ne 6. 12.
po 7. 12.  362.054 362.057   362.046 388.002           362.076                 388.002 362.114       362.060
362.085 pk [5]
362.085       362.108         -           362.084 - -             - - - -       -             362.078             242.249         -   - - -   - 362.033 [6] -   -   - - 362.033 [7]         - - - 362.056
961.030
-   -     -               -     362.017
961.034
- -     - -   - -   - 362.017
961.032
- - po 7. 12.
út 8. 12.362.112 362.078 362.108   362.052 388.002                   362.046       388.002   362.060         362.114           362.057     -             - -             - - - -       -               362.112 362.112     242.249       -     -   - - -   -   - 362.056
961.030
-   - -           - - -   -   -     - 362.033 [8] 362.033 [9]         362.033
961.033
-       - -     - - 362.017
961.032
- -   -   - - út 8. 12.
st 9. 12.362.120 362.120 362.057 362.057 362.114           388.002               362.052     362.046     362.114
362.046 [10]
362.060       362.060 362.108         -         362.110 362.112 - -           362.112 - - - - 362.040     -         362.040   362.084   362.084   362.084         -     -   - - -   -   - 362.033
961.033
-   - -           - - -   -   -     -     362.056
961.030
        -       - -     - -   - - 362.017
961.032
-   - - st 9. 12.
čt 10. 12.362.120 362.086 362.108           362.076             362.114             362.052         362.046         362.057   362.110 -   362.110         - - 362.084     362.084     - - - -     362.112 -     362.112       362.040 362.040         242.249     -     -   - - -   -   - 362.054 -   - -           - - -   -   - 961.033
362.033 pk
  -               -       - -     - - 362.017
961.032
- -   -   - - čt 10. 12.
11. 12.362.086   362.057   362.046       388.002     362.076               388.002   362.114
362.046 [11]
362.114
362.068 [12]
362.068     362.052       362.108         - 362.110           - - 362.040           - - - -     362.084 -                     362.112       242.249 -     -   - - -   -   -   -   - -           - - - 362.054
961.031
-   -     -                     362.017
961.032
- -     - -   - -   -   - - 11. 12.
so 12. 12.362.086 362.053 362.108   362.052 388.002           362.113               - - 362.114     - 362.068       -       362.057 -   362.084         - - - 362.110   - - - -         - - -   362.040         - - - - - - - - - - -   -   -       -   - 362.056
961.033
-   -             -       - 961.033
362.056 pk
-   - -   - - - - - - - - - - -     - - 362.054
961.031
  -     -   -     so 12. 12.
datumEx 553Ex 350Ex 360Ex 359Ex 566 92609 92616 92613 92612 92617 92608 92607 92618 92611 92614 92615 92610 92619 92606 92605 92620Ex 555Ex 560Ex 561Ex 552Ex 551Ex 562Ex 559Ex 556Ex 565Ex 564Ex 557Ex 558Ex 563R 620 92702R 607R 614R 613R 608R 619R 603Sv 29601R 601R 618R 609Sp 1944Sp 1951Sp 1950 92761R 612R 615R 606Sv 11181Os 7070 92752Sp 1947R 605R 616R 611R 610R 617R 604Sv 11192R 605R 612R 615R 606Sv 11181Os 8961pkSp 1696Sp 1697pkOs 8962Sv 21921pkOs 7800Os 7801pkOs 7805pkOs 7806Os 7808Os 7836Os 7531pkOs 7811pkOs 7838Os 7814Os 7815pkOs 7817pkOs 7818Os 7820Os 7821pkOs 7820Os 7823pkOs 7824Os 7857pkOs 7863pkOs 7804Os 7804Os 7511pkOs 7806Os 7527pkOs 7529pkOs 7810Os 7809pkOs 7839pkOs 7836Os 7812Os 7531pkOs 7816Os 7819pkOs 7822Os 7847pkOs 7846Os 7825pkSv 21920Os 7802Os 7803pkOs 7808Os 7527pkOs 7810Os 7809pkOs 7812Os 7811pkOs 7814Os 7815pkOs 7817pkOs 7816Os 7818Os 7819pkOs 7821pkOs 7822Os 7825pkdatum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den3. den
TS 301 (362)TS 302 (362)TS 302a (362)TS 305 + 905 (362 WTB + 961)TS 306 + 906 (363 WTB + 961)

[1]242.211 Do Plzně. Z Plzně 362.071+362.xxx
[2]Ex 557 v úseku Cheb - Plzeň
[3]362.108 Praha->Plzeň; 362.076 Plzeň->Cheb
[4]pozn. Na R618 převoz 754.031 na napěťovou výluku mezi Kadaní a Ostrovem nad Ohří pk. 362.040
[5]362.060 Cheb->Plzeň; 362.085 Plzeň->Praha
[6]Os 7814 klasická souprava
[7]Klasika: BDs158, Bdt060, Bdt186
[8]Os 7531 klasická souprava
[9]Klasika: Bdt186, Bdt060, BDs158
[10]z Plzně v čele 362 114
[11]Pouze v úseku Cheb - Plzeň; z Plzně 362.068
[12]362.114př z Plzně do Chebu