prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2022
 TS 301, 302: 362 PP Plzeň

datumTS 301 (362)TS 302 (193/362)TS 302a (362)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
IC 551IC 553EC 360EC 353EC 354EC 359IC 556IC 555EC 358EC 355EC 352EC 361IC 554IC 550IC 568R 609R 612R 617R 604Os 7072Sp 1947Sp 1944Sp 1951Sp 1950Os 6895R 605R 616R 613R 608Sv 29601R 601Sv 29603R 603R 618R 611R 610R 619R 620IC 557IC 562IC 563IC 554R 605R 616R 613R 608R 607R 614R 615R 606IC 553IC 564IC 561IC 558IC 567IC 566IC 559IC 560IC 565IC 550Sp 1700R 759R 768R 771R 754R 751R 776R 761R 764R 775R 752R 753R 743R 772R 763R 762R 777R 774Sp 1703Sp 1708R 769R 756R 755R 770R 767R 758R 757R 766R 773R 778R 778Sp 1701Sp 1706R 765R 760R 779R 750
út 1. 2.362.056 -           362.128         -   362.053           362.129         - - - - - -     362.108       362.122         362.115       362.076       362.117         362.046         362.079         362.062           362.111 -         362.033         362.057       362.109     362.085 -             út 1. 2.
st 2. 2.  -   362.128 [1]       362.054 362.054     362.055 - 362.060   362.126       362.053           - - - - - -       362.129           362.079     362.122       362.115     362.076     362.076 362.076 [2] 362.117       362.060 362.085         362.086       362.062     -   362.062   362.054         362.111     362.033 362.033 362.056
754.027 [3]
362.056   362.109 -       362.086     st 2. 2.
čt 3. 2.362.109 -           362.112         -   362.117         362.126           - - - - - - 362.053           362.129         362.079       362.122       362.115   362.060     362.046         362.086         362.085           362.062 -     362.062   362.054         362.111       362.033     362.056 -             čt 3. 2.
4. 2.  -     362.112         362.052     -   362.057           362.117   362.117     - - - - - -   362.077 362.126 362.126 362.126   362.053           362.129     362.079           362.122         362.060         362.056           362.086       -   362.085           362.062       362.054     362.111     -     362.033       4. 2.
so 5. 2.  -         362.108     362.112       -   362.053       - - - - - -         - - - -   362.126     - 362.046       - - - -           362.079               -       362.033   -           -                               362.054   -               so 5. 2.
ne 6. 2.- 362.112           362.108         -   - 362.046       - - - - - - 362.053           - -   362.126     - 362.129       - - - - 362.057       - 362.122       362.079         362.060         - 362.054         -   362.111       362.086         362.085       362.062     - 362.056             ne 6. 2.
po 7. 2.  -         362.108           - 362.122   362.076               362.046   - - - - - -     362.117       362.126           362.129     362.053               362.057         362.122         362.056           362.060   -       362.054         362.111       362.086     362.083   -       362.062     po 7. 2.
út 8. 2.362.033 -                     -     362.117         362.076         - - - - - -   362.108         362.117         362.053       362.129       362.046
362.126
                  362.062         362.056           362.060 -               362.054   362.111               -             út 8. 2.
st 9. 2.362.128 -                     -               362.117   362.117     - - - - - -                 362.108           362.117                             362.083         362.077           362.056 -                                 362.086 -       362.086     st 9. 2.
čt 10. 2.362.121 -           362.062         -   362.125         362.057           - - - - - -     362.127       362.079         362.108       362.117       362.053         362.129         362.086         362.128           362.077 -         362.056         362.126     362.126 362.054     362.111 -             čt 10. 2.
11. 2.362.083 -           362.121   362.121     -   362.060           362.125         - - - - - -   362.057         362.127         362.079       362.108       362.117     362.117 362.117 362.053             362.111     362.085           362.128 -     362.128 [4] 362.056 362.077         362.056   362.056   362.126     362.054 -             11. 2.
so 12. 2.  -   362.121   362.121 362.121   362.083     362.083   -   362.129   362.129   - - - - - - 362.060 362.060     - - - - 362.057       - 362.127       - - - - 362.079       362.108   362.108 362.108     362.076     -     362.053   362.053 -   362.056   362.056   -   362.085           362.126       362.054 362.054 362.054 362.077     -       362.081 362.081     so 12. 2.
ne 13. 2.-                       -   - 362.127       - - - - - - 362.129           - - 362.057       -         - - - - 362.060       -   362.055         362.108               -     362.077     -                     362.126             -               ne 13. 2.
po 14. 2.362.109 -         362.109   362.024       - 362.024 362.117   362.057   362.131   362.127         - - - - - -   362.125 362.125     362.125 362.057   362.117 362.131         362.079 362.129               362.060         362.024         362.053           362.081   -       362.077                   362.126       -             po 14. 2.
út 15. 2.  -   362.024         362.109       -   362.115           362.131         - - - - - -   362.127 362.127       362.125         362.121       362.079         362.129         362.060         362.054           362.130         -   362.081       362.077         362.056     362.085       -   362.126         út 15. 2.
st 16. 2.  -     362.109         362.024     -   362.057           362.115         - - - - - -   362.131 362.131     362.060 362.127         362.125       362.121       362.079         362.129         362.126         362.054           362.130 -         362.081         362.077       362.056     362.085 -             st 16. 2.
čt 17. 2.362.024 -           362.109         -   362.055 [5]       362.057           - - - - - -   362.115   362.127 [6]   [7] 362.060         362.127   362.115   362.125       362.121         362.068         362.085         362.122           362.054 -   362.122 [8]     362.130         362.081       362.077     362.056 -             čt 17. 2.
18. 2.362.109 -                 362.083   -   362.121           362.060         - - - - - -   151.019 362.057       362.115         362.126       362.112       362.125           362.081       362.122         362.068           362.056 -         362.054         362.130       362.158     362.077 -             18. 2.
so 19. 2.  -         362.129 362.109   362.115       -   362.112       - - - - - -     362.121   - - - -     362.057   -         - - - -   362.126               362.115 362.109 362.109   -           -           -                                   - 362.122             so 19. 2.
ne 20. 2.- 362.076   362.076       362.129   362.129     -   - 362.125 362.125     - - - - - -     362.112   362.057   - -         - 362.126 362.126     - - - -   362.121     - 362.115 362.115       362.053           362.077     - 362.130 362.130       -     362.127         362.068     362.056 362.056       362.054   - 362.131     362.131       ne 20. 2.
po 21. 2.362.129 -           362.076         -   362.053           362.125         - - - - - -     362.060       362.057         362.126 362.126   362.126 362.112       362.121         362.115         362.131         362.122           362.130 -             362.127     362.068       362.056     362.054 -             po 21. 2.
út 22. 2.362.129 -           362.046         -     362.132         362.053         - - - - - -     362.125   362.125     362.060       362.057 362.057     362.126       362.112         362.121         362.054         362.115           362.122 -         362.130         362.127       362.068     362.056 -         362.024 [9]   út 22. 2.
st 23. 2.  -                     -     362.129                   - - - - - -     362.053       362.125   362.078       362.060     362.057           362.126     362.112                                 -                                   -             st 23. 2.
čt 24. 2.  - 362.131                   -       362.110       362.129         - - - - - -               362.053         362.078   362.078         362.057         362.126               362.125           362.122     -       362.054         362.085       362.068     362.130   -   242.201   362.056     čt 24. 2.
25. 2.362.111 -           362.131         -   362.024   362.024     362.110           - - - - - -     362.129       362.132   362.132 [10]     362.053       362.078             362.046
844.005 pk [11]
  362.057         362.056         362.127           362.068 -         362.054         362.083 [12] 362.126     362.085     362.130 -             25. 2.
so 26. 2.362.131 -             362.111         -   362.046       - - - - - - 362.110       - - - - 362.129       - 362.086       - - - - 362.053       362.078 362.078               - 362.130         -   362.122       - 362.127           362.121       362.054             -     362.056         so 26. 2.
ne 27. 2.-     362.083         362.131       -   - 362.086       - - - - - - 362.046           - - 362.129       - 362.053       - - - - 362.110       - 362.132         362.078 362.078       362.056       -   362.126 362.126     -   362.122         362.127         362.121     362.054     -     362.068         ne 27. 2.
po 28. 2.362.131 -         362.131 362.078         -     362.077         362.086     362.086   - - - - - -   362.024       362.132 362.129         362.060       362.046       362.110         362.132         362.068           362.056         362.126 -         362.122         362.127     362.068 362.121     362.054 -             po 28. 2.
datumIC 551IC 553EC 360EC 353EC 354EC 359IC 556IC 555EC 358EC 355EC 352EC 361IC 554IC 550IC 568R 609R 612R 617R 604Os 7072Sp 1947Sp 1944Sp 1951Sp 1950Os 6895R 605R 616R 613R 608Sv 29601R 601Sv 29603R 603R 618R 611R 610R 619R 620IC 557IC 562IC 563IC 554R 605R 616R 613R 608R 607R 614R 615R 606IC 553IC 564IC 561IC 558IC 567IC 566IC 559IC 560IC 565IC 550Sp 1700R 759R 768R 771R 754R 751R 776R 761R 764R 775R 752R 753R 743R 772R 763R 762R 777R 774Sp 1703Sp 1708R 769R 756R 755R 770R 767R 758R 757R 766R 773R 778R 778Sp 1701Sp 1706R 765R 760R 779R 750datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 301TS 302TS 302a

[1]Na vlaku 353 opět porucha 362.128 v Berouně.
[2]V Plzni výměna HV - 362 046
[3]Pouze do Plzně, zde přepřah na 362 056
[4]Srážka s autem na přejezdu, Přeštice - Švihov u Klatov
[5]vlak odřeknut
[6]611 výchozí Klášterec nad Ohří
[7]20:55 - 23:38 odstaven v Třebušicích (mimořádná událost v ŽST Most)
[8]763 výchozí z Plzně
[9]Plz - Pha
[10]Valy u Mariánských Lázní - Mariánské Lázně srážka s osobou
[11]362.046 Pha-ML, 844.005 ML-CH
[12]V Plzni výměna HV - 362 126