prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2020
 TS 304: 362 OCÚ západ SÚ Plzeň

oběhy jsou pouze orientační, podněty pište na náš FB.

datumTS 304 (362)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
R 751R 776R 761R 764R 775R 752R 753R 772R 763R 762R 777R 774Sp 1703Sp 1708R 769R 756R 755R 770R 767R 758R 757R 766R 773R 778Os 7801R 778Sp 1701Sp 1706R 765R 760R 779R 750Os 7831Sp 1700Sp 1700R 759R 768R 771R 754
so 1. 2.-         362.113         362.071         362.084     362.114       362.056 -           362.127     - -     362.116     so 1. 2.
ne 2. 2.-       362.112           362.126     362.071   362.071     362.172       362.114 -             362.056   - -         362.127 ne 2. 2.
po 3. 2.        362.127 [1]   362.112 754.022 [2] 754.022 754.022 362.112         362.126 754.024
362.071 [3]
362.112     362.131   362.125   - -       362.114         -     362.056   po 3. 2.
út 4. 2.      362.060             362.127         362.071 362.126           362.112   - -           362.125     -       362.114 út 4. 2.
st 5. 2.      362.114           362.060         362.127       362.071       362.126   - -     362.112           -     362.125   st 5. 2.
čt 6. 2.    362.125               362.114         362.060       362.127     362.071   - -           362.126     -   362.112     čt 6. 2.
7. 2.          362.046       362.125   362.114               362.060     362.127   - -           362.071     -     362.126   7. 2.
so 8. 2.-   362.127           362.046       362.125         362.114     362.060     -       362.126         - -   362.071       so 8. 2.
ne 9. 2.-     362.060           362.053         362.046       362.125     362.114   -           362.071     - -       362.126   ne 9. 2.
po 10. 2.

[4]
        754.024 [5]     362.040 [6]     362.060 [7] 362.053 [6]       362.127     362.078 [8] 362.046     362.125 [9]   - -         362.114       - 362.078 [6]     362.055 po 10. 2.

[4]
út 11. 2.362.055   362.071 362.078     362.071 362.071 362.071     362.078 242.216 242.216     362.116       362.040 [10]     362.040 [11] - -     362.060       362.116   -   362.055     út 11. 2.
st 12. 2.              362.078                                 - -                 -         st 12. 2.
čt 13. 2.  362.110             362.055           362.078 [12]       362.071     362.125     - -     362.046           - 362.113       čt 13. 2.
14. 2.                      362.055         362.078         362.071     - -                 -         14. 2.
so 15. 2.- 362.158
362.071
362.071 362.071     362.040 362.040 362.040 362.158 [13]   362.110   362.110         362.055     362.078   -         362.085       - -     362.125     so 15. 2.
ne 16. 2.- 362.078                   362.085           362.158   362.158       -                 - -     362.056     ne 16. 2.
po 17. 2.        362.112           362.078         362.040       362.128     362.017   - -       362.055         -     362.056   po 17. 2.
út 18. 2.    362.056           362.112         362.078       362.040     362.128       - -   362.017             -   362.055     út 18. 2.
st 19. 2.                                                - -                 -         st 19. 2.
čt 20. 2.                                                - -                 -         čt 20. 2.
21. 2.  362.128           362.052         362.055         362.086     362.112     362.078 - -             362.040   -         21. 2.
so 22. 2.-                                         362.081   -                 - -     362.078     so 22. 2.
ne 23. 2.- 362.081         362.110         362.128         362.052       362.055     -   362.112             - -   362.040 362.040     ne 23. 2.
po 24. 2.    363.064           362.081         362.110       362.128     362.052       - -     362.055           -   362.077     po 24. 2.
út 25. 2.  362.114           363.064       362.081         362.110       362.128 362.128     - - 362.052               - 362.055       út 25. 2.
st 26. 2.    362.077           362.114         363.064       362.081     362.110       - -     362.039           -   362.052     st 26. 2.
čt 27. 2.                                      363.064         - -                 -         čt 27. 2.
28. 2.    362.129         362.052       362.077         362.039 362.039 362.039
754.074 pk [14]
  363.064     362.081 - -               242.239 - 242.239 362.046 [15]     28. 2.
so 29. 2.- 363.064 [16]                                       362.039   -       362.110         - -           so 29. 2.
datumR 751R 776R 761R 764R 775R 752R 753R 772R 763R 762R 777R 774Sp 1703Sp 1708R 769R 756R 755R 770R 767R 758R 757R 766R 773R 778Os 7801R 778Sp 1701Sp 1706R 765R 760R 779R 750Os 7831Sp 1700Sp 1700R 759R 768R 771R 754datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 304

[1]Z Berouna 163 088+2×Bdmteeo²⁹⁶+961
[2]z Berouna
[3]Klatovy -> Plzeň hl.n., z Plzně 754.022
[4]Orkán Sabina, větší množství mimořádností, oběhy nemusí platit.
[5]Z Plzně - 362 071
[6]Z Plzně NAD
[7]Z Plzně - 362 078
[8]Do Plzně NAD
[9]Z Plzně - 362 040
[10]Plzeň hl. n. -> Praha
[11]Praha -> Plzeň hl. n.
[12]POSERTE SE Z TOHO
[13]z Prahy hl.n. do Dobřichovic 362.040, v Dobřichovicích porucha lokomotivy, z Dobřichovic 362.158, odjezd se zpožděním 82 minut
[14]754.074 pk Klatovy - Plzeň
[15]362.046 již R 759 z Plzně do Prahy.
[16]V Plzni přepřah za 362.131.