prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2022
 TS 802 - 806: 841, 842, 814 a 810 PP Plzeň

datumTS 802 (2x 841.2)TS 803 (842 + 80-29)TS 804 (842)TS 805 (814)TS 806 (810)další oběhdatum
1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den2. den
Os 7603Os 7600Os 7609Os 7664Os 7665Os 7668Os 7667Os 7670Os 7671Os 7672Os 7673Os 7610Os 7623Os 7628Os 7647Os 7614Os 7607Os 7622Os 7631Os 7666Os 7689Os 7628Os 7333pkOs 7660pkOs 7663Os 7662pkOs 7641Os 7640pkOs 7643Os 7334Os 7608pkOs 7647Os 7614pkOs 7607Os 7333Os 7666Os 7669Os 7642Os 7645Os 7512Os 7560Os 7561Os 7540Os 7545Os 7542Os 7547Os 7562Os 7563Os 17517Os 17582Os 17583Os 17518Os 17513Os 17516Os 7550Os 7501Os 7334Sv 27890pkOs 27851Sv 27892pkOs 27853Os 7442Os 17860Os 17843Os 17806Os 17811Os 17810Os 17813Os 17812Os 17815Os 17814Os 17817Os 17816Os 17819Os 17818Os 17821Os 7674Os 7661Os 17800Os 17805Os 27313Os 27316Os 27319Os 17842Os 17845Os 17844Os 17847Os 17846Os 17849Os 7428Os 27432Os 27435Os 17820Os 27434Sv 27491Sv 27490Os 27401Os 27400Os 27403Os 27402Sv 27492Os 27405Os 27404Os 27406Os 27407Os 27409Os 27408Os 27411Os 27410Os 27413Os 27412Os 27415Os 27414Os 27417Os 27416Os 27419Os 27418Os 27421Os 27420Os 27423Os 27422Os 27425Os 27424Os 27427Os 27426Os 27429Os 27428Os 27431Os 27430Os 27433Os 7435Os 17820Os 27434Sv 27491Os 17801Os 17800pkOs 17841Os 27315Os 27318Os 27319Os 17803Os 17802Os 17807Os 17806Os 17811Os 17810Os 17813Os 27322Os 27323Os 27326Os 7681Os 27311Os 27310Os 27303Os 17809Os 27314Os 27315Os 27317Os 27320Os 27321Os 27324Os 27325Os 27852Os 27849Os 27854pkOs 27850Sv 27893Sv 27890Os 27851pkOs 27810Sv 27892Os 27853Os 27853pkOs 27812Os 27817Os 27816Os 27821Os 27818Os 27823Os 27820Os 27825Os 27822Os 27827Os 27824Os 27829Os 27826Os 27831Os 27828Os 27833Os 27832Os 27837Os 27834Os 27839Os 27838Os 27841Os 27840Os 27843Os 27840Os 27843Os 27842Os 27845Os 27844Os 27847Os 27846Os 27855Os 27854Sv 27895Os 27800Os 27861Os 27860Os 27863Sv 7893Os 27862Os 27865Os 27864Os 27867Os 27868Os 27866Os 27871Os 27872Os 27870Os 27873Os 27874Os 27875Os 27876Os 27877Os 27878Os 27879Os 27880Os 27801Os 27881Os 27801Sv 27894Os 27814Os 27819Os 27830Os 27835Os 27836Sv 27891Sv 7890 11 12
út 1. 2.842.008
80-29 219
                      - - - - - - - - - - 842.003 842.023           842.029 - - - - - - -       842.029                       - -     -     - -   814.173                             814.172     - - -                   -               -     -   -                                             - -     - -             - - - - - - -       -         - -                 - -       -   -                                                 - -                         -           -     -           810.424       - - -           - - 842.013 [1]   út 1. 2.
st 2. 2.          80-29 219
842.008 pk
            - - - - - - - - - - 842.029 842.023           842.003 - - - - - - -   842.029                           - -   842.003 -     - -     814.301                     814.301         814.173 - - -                   - 814.172             -     -   -                                             - - 814.173   - -             - - - - - - -       -         - -                 - -       -   -                                 814.195               - -                         -           -     -                   - - -       810.676   - - 842.013 [1]   st 2. 2.
čt 3. 2.842.008
80-29 219
                      - - - - - - - - - - 842.003 842.023
80-29 217
            - - - - - - -       842.029                       - -     -   814.195 - -                                 814.301     - - -                   -       814.172       -     -   -                                             - -     - - 814.173           - - - - - - -       - 814.196       - -                 - -   814.195   -   -                                                 - -                 810.424       -           -     -                   - - - 810.676         - - 842.013 [2]   čt 3. 2.
4. 2.                        - - - - - - - - - -               -       - -                                   - -           - -                 814.195             810.676       - - -     810.670             -               -     -   -                                             - -     - -             - - - - - - -       -         - -     842.013         - - -       -   -                                                 - -                         -           -     -                   - - -             -     4. 2.
so 5. 2.- - - - - - - - - - - -     842.030
80-29 218
  - - - - - - - - - - - - - - - - -     - - - -   - -   842.029 754.027 754.027 - - - - - - 842.029       - - -     - - - - - - - 814.196                 - - -     814.172 - - - - - - - - -   - - - - - - -   - -   -   - -             - -     - -     - -     - -     - -     - - - - - - 810.670                     - - - -     -             -     - - -   -           - -                 - -     - -     - -         - -   814.173     - - - -           -     -       - - 810.418       - 810.418   - - - - - - -   80-29 219
842.008 pk [3]
  so 5. 2.
ne 6. 2.- - - - - - - - - - - - - - - -       842.030
80-29 218
    - - - - - - - 842.023 - - - - - - - - - 842.029 - -     842.023   - - - - - -       842.023 - - -     - - - - - - - 814.173                 - - -       - - - - - - - - - 814.172 - - - - - - -   - -   -   - -             - -     - -     - -     - -     - - 814.302   - - - - - -         814.301             - - - -     -         814.196   814.195     - - -   -           - -                 - -     - -     - -         - - 814.195   814.195   - - - - - - -     -     -       - -         -   810.418 - - - - - - - -     ne 6. 2.
po 7. 2.                      842.030
80-29 218
- - - - - - - - - - 842.023 842.008
80-29 219
          842.029 - - - - - - - 842.023   842.013         842.029               - -     -     - -         814.195                             - - -         814.173         -               -     -   -                                             - -   814.302 - -             - - - - - - -     814.172 -         - -             814.301 814.196 - -       -   -                                                 - -             814.196           -           -     -                 810.418 - -           810.676 - -     po 7. 2.
út 8. 2.                        - - - - - - - - - -                 - - - - - - -                               - -     -     - -       814.196                               - - -     814.195             -               -     -   -                                             - -     - -     814.302 [4]       - - - - - - -   810.670   -       814.172 - -                 - -       -   -                                     814.301           - -                         -           -     -                   - - -           - -     út 8. 2.
st 9. 2.                        - - - - - - - - - -                 - - - - - - - 842.013                           842.029 - -     -     - -               814.301                       - - - 814.196                 -               -     -   -                                             - -     - -             - - - - - - -       -         - -                 - -       -   -                                                 - -                         -           -     -                   - - -           - - 842.003
80-29 217 [5]
  st 9. 2.
čt 10. 2.842.030
80-29 218
                    80-29 217
842.003 pk
- - - - - - - - - - 842.029 842.008
80-29 219
          842.013 - - - - - - -   842.029                           - -   842.013 -     - -         814.302                             - - -   814.301               -               -     -   -             814.196                               - -     - -             - - - - - - -       -         - - 814.195               - -       -   -                                                 - -                         -           -     -                   - - -           - - 842.008
80-29 219 [6]
  čt 10. 2.
11. 2.          80-29 217
842.003 pk
            - - - - - - - - - - 842.013 842.030
80-29 218
          -       - - 842.013         842.029                       - -           - -         814.172                       814.302     - - -                   -       814.301       -     -   -                                             - -     - - 814.196           - - - - - - -       - 814.173       - -               - - -     814.195 -   -                                                 - -                 810.418       -           -     -                   - - - 810.676           -     11. 2.
so 12. 2.- - - - - - - - - - - - 842.003
80-29 217
      - - - - - - - - - - - - - - - - - 842.030
80-29 218
842.029 - - - -   - -   842.013 754.006 754.006 - - - - - - 842.013       - - -   814.173 - - - - - - - 814.172                 - - -     814.196 - - - - - - - - -   - - - - - - -   - -   -   - -       814.302   814.302 - -     - -     - -     - -     - -     - - - - - -             814.301         - - - -   810.676 -             - 814.173   - - -   - 814.173         - -           814.173 814.173   - -     - -     - -         - -         - - - -           -   810.424 -       - -         -     - - - - - - - 810.418 842.030
80-29 218
[7]
  so 12. 2.
ne 13. 2.- - - - - - - - - - - - - - - -             - - - - - - -   - - - - - - - - -   - -         - - - - - -         - - -     - - - - - - -   814.173               - - -   814.301   - - - - - - - - -   - - - - - - -   - -   -   - -             - -     - -     - -     - -     - -     - - - - - - 814.196                     - - - -     -   814.172               - - -   -           - -                 - -     - -     - -         - -         - - - - - - -     -     -       - - 810.424       -     - - - - - - - -     ne 13. 2.
po 14. 2.          842.003
80-29 217
            - - - - - - - - - -                 - - - - - - -                               - -     -     - -   814.195                                 814.173 - - -                   -               -     -   -               814.302                             - -     - -             - - - - - - -       -         - -                 - -       -   -                                                 - -                   810.424     -           -     -                   - -     810.676       - -     po 14. 2.
út 15. 2.                        - - - - - - - - - -                 - - - - - - -                               - -     -     - -   814.196                                 814.195 - - -                   -               -     -   -                                             - -     - -             - - - - - - -       -         - -           814.301     - -       -   -                             814.172                   - -                         -           -     -                   - - -           - -     út 15. 2.
st 16. 2.      842.030
80-29 219
                - - - - - - - - - - 842.029 842.008
80-29 218
          842.013 - - - - - - - 842.003
80-29 217
  842.029                 842.013       - -     -     - -   842.029                       814.172         814.196 - - -                   -               -     -   -                                             - -     - -             - - - - - - - 810.670     -         - - 814.302               - -       -   -                                                 - -                         -           -     -   810.424               - - -           - - 842.023 [8]   st 16. 2.
čt 17. 2.842.030
80-29 219
                      - - - - - - - - - - 842.013 842.008
80-29 218
          842.029 - - - - - - - 842.023                             - -   842.013 -     - -   814.301                                 814.172 - - -                   -               -     -   -                                             - -     - -             - - - - - - -       -     814.173   - -                 - -       -   -                                                 - -                         -           -     -                   - - -           - - 842.008
842.023
954.218 pk
  čt 17. 2.
18. 2.          842.030
80-29 219 [9]
  842.003       842.003 - - - - - - - - - - 842.029           842.008
80-29 218
-     842.008
80-29 218 [10]
- - 842.029                                 - -           - -   814.302                           842.013 [11]     814.301 - - -         810.418         -               -     -   -                                             - -     - -             - - - - - - -       -         - -               - - -       -   -                                                 - -                         -           -     -                   - - -             - 842.003
80-29 217 [12]
  18. 2.
so 19. 2.- - - - - - - - - - - -         - - - - - - - - - - - - - - - - -     - - - -   - - 842.029       - - - - - -         - - -     - - - - - - -                 814.303 - - -       - - - - - - - - - 814.196 - - - - - - -   - -   -   - -             - -     - -     - -     - -     - -     - - - - - -         814.302             - - - -     -             -     - - -   -           - -                 - -     - -     - -         - -         - - - -           -     -     810.418 - -         -     - - - - - - - 810.424     so 19. 2.
ne 20. 2.- - - - - - - - - - - - - - - - 842.030
80-29 219
814.303 pk [13]
      842.030
80-29 219
  - - - - - - -   - - - - - - - - -   - -       842.029 - - - - - -         - - -     - - - - - - -   810.676               - - -       - - - - - - - - -   - - - - - - -   - -   -   - -             - -   810.670 - -     - -     - -     - -     - - - - - -     814.196               814.303 - - - - 842.013   -             814.303     - - -   -           - -                 - - 814.173   - -     - -         - -     814.303   - - - - - - -   810.418 -     -       - -         -     - - - - - - - -     ne 20. 2.
po 21. 2.842.003
80-29 217
                    842.030
80-29 219
- - - - - - - - - - 842.029 842.008
80-29 218
          842.023 - - - - - - - 842.029     842.023                       - -     -     - -   814.173                                 810.676 - - -       814.301           -               -     -   -                   810.670                         - -     - -           814.302 - - - - - - -       -         - -       814.196         - -     814.303 -   -                                                 - -                 810.418       -           -     -                   - -   810.424         - -     po 21. 2.
út 22. 2.842.030
80-29 219
                      - - - - - - - - - - 842.023 842.008
80-29 218
            - - - - - - -       842.029                       - -     -     - -   814.303                                 814.173 - - -                   -               -     -   -                                             - -     - -             - - - - - - -       -         - -                 - -       -   -                                                 - -                         -           -     -                   - - -           - -     út 22. 2.
st 23. 2.    842.030
80-29 219
842.003
80-29 217
                - - - - - - - - - -                 - - - - - - - 842.029                             - -     -     - -   814.196                                 814.303 - - -         842.013         -               -     -   -                                             - -     - -           810.670 - - - - - - -       -         - -                 - -       -   -                                                 - -                         -           -     - 810.676                 - - -           - -     st 23. 2.
čt 24. 2.                        - - - - - - - - - -           80-29 218
842.008 pk
  842.023 - - - - - - -   842.029                         842.023 - -     -     - -     842.013                                 - - -     814.196             -               -     -   -                                             - -     - -           814.173 - - - - - - -     814.173 -         - -           814.301     - -       -   -                                                 - -                         -           -     -                   - - -   810.418       - -     čt 24. 2.
25. 2.842.003
80-29 217
                    842.003
80-29 217
- - - - - - - - - - 842.023 842.030
80-29 219
          -     842.030
80-29 219
- - 842.023         842.029           842.029           - -           - -   814.302                             842.013   842.013 - - -             814.195     -               -     -   -                     814.196                       - -     - -   814.303         - - - - - - -       - 814.301       - -           814.173   - - -     -   -                                                 - -           814.301             -           -     -             810.676     - - -     810.418       -     25. 2.
so 26. 2.- - - - - - - - - - - -       842.003
80-29 217
- - - - - - - - - - - - - - - - - 842.030
80-29 219
842.029 - - - - 842.013 - - 842.023   754.006   - - - - - -       842.023 - - -     - - - - - - - 814.172                 - - -       - - - - - - - - - 814.303 - - - - - - -   - -   -   - -     814.195       - -     - -     - -     - -     - -     - - - - - -         814.196             - - - -     -       814.302     -     - - -   -           - -         814.173       - -     - -     - -         - -         - - - -           -     -       - -       810.424 -     - - - - - - - 810.676 80-29 218
842.008 pk [14]
  so 26. 2.
ne 27. 2.- - - - - - - - - - - - - - - - 842.003
80-29 217
          - - - - - - -   - - - - - - - - - 842.023 - - 842.013       - - - - - -         - - -   814.173 - - - - - - -                   - - - 814.196     - - - - - - - - -   - - - - - - -   - -   -   - -   814.195         - -     - -     - -     - -     - -     - - - - - -     814.303                 - - - - 814.172   -                   - - -   - 814.173 814.302       - -                 - -     - -     - -         - -         - - - - - - - 810.424   -     -       - -         -     - - - - - - - -     ne 27. 2.
po 28. 2.842.030
80-29 219
                      - - - - - - - - - - 842.013 842.008
80-29 218
        842.008
80-29 218
842.023 - - - - - - - 842.013     842.023                       - -     -     - -   814.302                                 842.029 - - -             842.029 814.195   -       814.195       -     -   -                                           814.195 - - 842.029   - -     814.301       - - - - - - -       -     814.303   - -                 - -     814.172 -   -                                                 - -                     810.424   -           -     -                   - -   810.418         - -     po 28. 2.
datumOs 7603Os 7600Os 7609Os 7664Os 7665Os 7668Os 7667Os 7670Os 7671Os 7672Os 7673Os 7610Os 7623Os 7628Os 7647Os 7614Os 7607Os 7622Os 7631Os 7666Os 7689Os 7628Os 7333pkOs 7660pkOs 7663Os 7662pkOs 7641Os 7640pkOs 7643Os 7334Os 7608pkOs 7647Os 7614pkOs 7607Os 7333Os 7666Os 7669Os 7642Os 7645Os 7512Os 7560Os 7561Os 7540Os 7545Os 7542Os 7547Os 7562Os 7563Os 17517Os 17582Os 17583Os 17518Os 17513Os 17516Os 7550Os 7501Os 7334Sv 27890pkOs 27851Sv 27892pkOs 27853Os 7442Os 17860Os 17843Os 17806Os 17811Os 17810Os 17813Os 17812Os 17815Os 17814Os 17817Os 17816Os 17819Os 17818Os 17821Os 7674Os 7661Os 17800Os 17805Os 27313Os 27316Os 27319Os 17842Os 17845Os 17844Os 17847Os 17846Os 17849Os 7428Os 27432Os 27435Os 17820Os 27434Sv 27491Sv 27490Os 27401Os 27400Os 27403Os 27402Sv 27492Os 27405Os 27404Os 27406Os 27407Os 27409Os 27408Os 27411Os 27410Os 27413Os 27412Os 27415Os 27414Os 27417Os 27416Os 27419Os 27418Os 27421Os 27420Os 27423Os 27422Os 27425Os 27424Os 27427Os 27426Os 27429Os 27428Os 27431Os 27430Os 27433Os 7435Os 17820Os 27434Sv 27491Os 17801Os 17800pkOs 17841Os 27315Os 27318Os 27319Os 17803Os 17802Os 17807Os 17806Os 17811Os 17810Os 17813Os 27322Os 27323Os 27326Os 7681Os 27311Os 27310Os 27303Os 17809Os 27314Os 27315Os 27317Os 27320Os 27321Os 27324Os 27325Os 27852Os 27849Os 27854pkOs 27850Sv 27893Sv 27890Os 27851pkOs 27810Sv 27892Os 27853Os 27853pkOs 27812Os 27817Os 27816Os 27821Os 27818Os 27823Os 27820Os 27825Os 27822Os 27827Os 27824Os 27829Os 27826Os 27831Os 27828Os 27833Os 27832Os 27837Os 27834Os 27839Os 27838Os 27841Os 27840Os 27843Os 27840Os 27843Os 27842Os 27845Os 27844Os 27847Os 27846Os 27855Os 27854Sv 27895Os 27800Os 27861Os 27860Os 27863Sv 7893Os 27862Os 27865Os 27864Os 27867Os 27868Os 27866Os 27871Os 27872Os 27870Os 27873Os 27874Os 27875Os 27876Os 27877Os 27878Os 27879Os 27880Os 27801Os 27881Os 27801Sv 27894Os 27814Os 27819Os 27830Os 27835Os 27836Sv 27891Sv 7890 11 12datum
1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den2. den
TS 802TS 803TS 804TS 805TS 806další oběh

[1]Os 7608
[2]Vlak 7605
[3]Os 7640
[4]Porucha motorového vozu v Chrástu u Plzně zast.
[5]Os 7604/7613
[6]Vlak 7604 a 7613
[7]Sp 1702/pk763 (do Plzně), náhrada za 754 066 v poruše na Sp 1702
[8]Vlak 7614
[9]Porucha vozidla, Os 7668 / 7667 odřeknuty
[10]Vlvem povětrnostních podmínek dojel do Žihle se zpožděním 117 min.
[11]Zpoždění 79 minut vlivem povětrnostních podmínek
[12]Os 7451 Technické závady, do Plzně jako Sv 7451 + 84 min.
[13]Neschopné HV od 7681
[14]Os 7604