září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Aktuální nasazení
 TS 810 a 820: 810 DKV Plzeň PJ Plzeň, PP Klatovy