leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2023
 PREG: EN71, EN57 Małopolski zakład w Krakowie

http://sledovani.55p.cz/polregio_410_2024/

oběh pro
9. 12.:
IIVIII (LK 117)II (LK 117)Vdatum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den
--------------
st 1. 3.ED72-010 EN57-2013 [1] EN57-2049 - - ED72-013 ED72-008 [2] EN57-2013 [3] EN57-840 EN57-2046 - -   ED72-012 st 1. 3.
čt 2. 3.  ED72-010 EN57-2013 ! - -   ED72-013 ED72-008
ED72-012
[4]
EN57-2046 ED72-008 [5] - -     čt 2. 3.
3. 3.    EN71-004
EN71-015
[6]
- -   EN57-2049
ED72-012
[7]
ED72-013
ED72-012
[8]
ED72-012
ED72-008
[9]
ED72-013 [10] - -     3. 3.
so 4. 3.      - -   EN57-2039 ED72-012 EN57-2049 ED72-008 ! - - EN71-015   so 4. 3.
ne 5. 3.      - - EN71-004 EN57-2007 EN57-2039 ED72-012 ! EN57-2049 ! - ED72-008   EN71-015 ! ne 5. 3.
po 6. 3.ED72-010     - - EN71-004 ED72-012 EN57-2007
EN71-015
[11]
EN57-1292 EN57-1282 - -     po 6. 3.
út 7. 3.  ED72-010   - - EN57FPS-1583   ED72-012 EN57-1129 EN57-1292 ! - -     út 7. 3.
st 8. 3.EN57-2061   ED72-010 ! - - EN71-002 EN57-2049 EN71-004 EN57-1282 EN57-1129 ! - -     st 8. 3.
čt 9. 3.  EN57-2061   - -   EN57-2024 EN57-2049 EN57-1229 EN57-1282 ! - -     čt 9. 3.
10. 3.EN71-015   EN57FPS-1583
EN57-1373
[12]
- -   EN57-1292 EN57-2024 EN57-2049 EN57-1229 ! - -     10. 3.
so 11. 3.  EN71-015 ED72-012 - -   EN57-2024 EN57-1292
EN57-1373
[13]
EN57-1229 EN57-1292 [14] - -     so 11. 3.
ne 12. 3.ED72-012 ! EN71-002 EN71-015 !     -   EN57-2024 EN57-672 EN57-1229 ! EN57-1281 - - - ne 12. 3.
po 13. 3.EN71-002 !   EN71-015   - - EN57-1170 EN57-2049 EN57-840   EN57-1281 - - - po 13. 3.
út 14. 3.-       - - EN57-1373 EN57-1170 EN57-840 ! EN99-001 EN57-2013 - - - út 14. 3.
st 15. 3.- EN57-673 EN71-015   - - ED72-010   EN57-1373 EN57-840 ED72-013 - - - st 15. 3.
čt 16. 3.EN57-673 !       - - EN57-1281 ED72-010 ! EN57-1282 EN57-781 EN57-840 - - - čt 16. 3.
17. 3.  EN57-2028
EN71-004
[15]
  EN71-004 [16] - - ED72-013 EN57-1281 EN57-1282 ! EN57-2046 EN57-781 - - - 17. 3.
so 18. 3.EN71-004 ! EN57-2028 !     - - EN57-2049 ED72-013 [17] EN57-1282 ED72-013 [18] EN57-2046 - - - so 18. 3.
ne 19. 3.  EN57-2028       - EN57-2061 EN57-2049 EN57-1373 EN57-2046 ED72-013 - - - ne 19. 3.
po 20. 3.EN57-2028 + EN57-2061 pk [19]   EN71-004   - - EN57-672
EN57-1282
[20]
EN57-2061 [21] EN63-002 ED72-010 EN57-2046 - - - po 20. 3.
út 21. 3.- EN57-2028
EN71-004
[22]
EN71-015   - - EN57-2061 EN57-650 [23] EN57-650 [24] EN57-1282 EN57-1373 - - - út 21. 3.
st 22. 3.-   EN71-004   - - ED72-013 EN57-2061 [21] EN57-672 EN57-1373 EN57-1282 - - - st 22. 3.
čt 23. 3.    EN71-004   - - EN57-1129 ED72-013 [17] EN57-2006 EN57-1282
ED72-013
[25]
EN57-1373 - - - čt 23. 3.
24. 3.EN57-2028 + EN57-2061 pk EN57-650 EN71-004 ED72-012 - - EN57-1229   EN57-1129 EN57-1373 ED72-013 - - - 24. 3.
so 25. 3.  EN57-2061 ED72-012   - - EN57-2028 EN57-1229 EN57-781 ED72-013 EN57-1170 - - - so 25. 3.
ne 26. 3.EN57-2061 ! ED72-008 EN71-004     -   EN57-2028 EN57-1129 EN57-1170 ! ED72-013 - - - ne 26. 3.
po 27. 3.EN57-672 + EN57-673 pk EN57-1292 EN71-004   - -     EN57-781 ED72-013 EN57-2049 - - - po 27. 3.
út 28. 3.- EN57-672
EN71-004
[26]
EN71-002   - - EN57-673   EN57-2006 EN57-1282 EN57-2049 - - - út 28. 3.
st 29. 3.- EN57-1170 EN71-004 EN71-002 ! - - EN57-1229 EN57-673 EN57-781 EN57-1292 EN57-1282 - - - st 29. 3.
čt 30. 3.    EN71-004   - - EN57-1282 ! EN57-1229 EN57-673 ! EN57-781 ! EN57-1292 - - - čt 30. 3.
31. 3.EN57-673 + EN57-672 pk EN57-2046 EN71-004 EN71-002 - - EN57-1229   EN57-781 EN57-1292 EN57-840 - - - 31. 3.
oběh pro
9. 12.:
--------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den
IIVIII (LK 117)II (LK 117)V

[1]vlak 30551: EN57-2013
[2]vlak 43603: 4360*4*
[3]vlak 43606: EN57-2013
[4]vlak 34601: ED72-008
vlak 34613: ED72-012
[5]vlak 43610: ED72-008
[6]vlak 30534: EN71-004
vlak 34703: EN71-015, pozn: na odc. Lencze-Zywiec (2046 do Radziszowa po zerwaniu sieci trakcyjnej na szlaku Radziszow-Lencze)
[7]vlak 34605: EN57-2049
vlak 33621: ED72-012, pozn: na odc. Krakow-Radziszow EN57-2049, Radziszow-Lencze zerwanie sieci trakcyjnej, Lencze-Wadowice ED72-012
[8]vlak 34601: ED72-013
vlak 43606: ED72-012
[9]vlak 34603: ED72-012
vlak 34609: ED72-008
[10]vlak 43611: ED72-013
[11]vlak 34601: EN57-2007
vlak 43600: EN71-015
[12]vlak 30534: EN57FPS-1583
vlak 34703: EN57-1373
[13]vlak 34601: EN57-1292
vlak 34607: EN57-1373
[14]vlak 43611: EN57-1292
[15]vlak 30540: EN57-2028
vlak 30517: EN71-004
[16]vlak 30534: EN71-004
[17]vlak 34601: ED72-013
[18]vlak 43610: ED72-013
[19]vlak 30511: EN57-2028 + EN57-2061 pk
[20]vlak 43604: EN57-672, pozn: Na odcinku Wadowice - Kraków Gł. pociąg odwołano, brak możliwości uruchomienia przetwornicy. Wprowadzono Komunikację Zastępczą.
vlak 33621: EN57-1282
[21]vlak 34601: EN57-2061
[22]vlak 30538: EN57-2028
vlak 30544: EN71-004
[23]vlak 43600: EN57-650
[24]vlaky 34607, 43606: EN57-650
[25]vlak 34611: EN57-1282
vlak 43610: ED72-013
[26]vlak 30540: EN57-672
vlak 30544: EN71-004