prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2020
 TS 316 a 317: 371 OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

oběh pro
12. 12.:
TS 316 (371)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
883/890
/893/880
3840/881/892
/891/882
885/888/895
896/887
/886/897
29894/894
/889/884
st 1. 1.371.002 371.015 371.001 150.215 371.201 st 1. 1.
čt 2. 1.371.201
371.015
[1]
371.002 371.201 [2] 150.203 150.215
150.209
[3]
čt 2. 1.
3. 1.371.001 371.015 371.002 371.201
371.003
[4]
150.203 3. 1.
so 4. 1.371.201 371.001 371.015 371.002 371.003
150.203
[5]
so 4. 1.
ne 5. 1.371.201 371.015 371.001 371.005 371.002 ne 5. 1.
po 6. 1.371.002 371.201 371.015 371.001
371.003
[6]
371.005 po 6. 1.
út 7. 1.371.005 371.002 371.201 371.015
362.163
[7]
371.003 út 7. 1.
st 8. 1.371.003 371.005 371.002 371.201 362.163
371.001
[8]
st 8. 1.
čt 9. 1.371.001 371.003 371.005 371.002 371.201 čt 9. 1.
10. 1.371.201 371.001 371.003 371.005 371.002
371.015
[9]
10. 1.
so 11. 1.371.015 371.201 371.002 371.003
362.169 př + 371.003
371.001
[10]
371.005 so 11. 1.
ne 12. 1.371.015 371.002 371.201 371.005 371.001 ne 12. 1.
po 13. 1.371.001 371.015 371.002 371.201 371.005 po 13. 1.
út 14. 1.371.005 371.001 371.015 371.002
150.202
[11]
371.201 út 14. 1.
st 15. 1.371.001 371.005 371.201 371.015 150.202 st 15. 1.
čt 16. 1.150.221 371.001 150.202 371.201 371.015 čt 16. 1.
17. 1.371.015
371.002
[12]
150.221 371.001 150.202
371.005
[13]
371.201 17. 1.
so 18. 1.371.015 371.002 371.201 371.001 371.005 so 18. 1.
ne 19. 1.371.015 371.201 371.002 371.005 371.001 ne 19. 1.
po 20. 1.371.001 371.015 150.225 371.002 371.005 po 20. 1.
út 21. 1.371.005 371.001 371.015 150.225 371.002 út 21. 1.
st 22. 1.371.002 371.005 371.001 371.015 150.225 st 22. 1.
čt 23. 1.371.201
163.260
163.260 př + 371.003
371.003
[14]
371.002 371.005 371.001 371.015 čt 23. 1.
24. 1.371.015 371.003 371.002 371.005 371.001 24. 1.
so 25. 1.371.001 371.015 371.003 371.002 371.005 so 25. 1.
ne 26. 1.371.001 371.003 371.015 371.005 371.002 ne 26. 1.
po 27. 1.371.003 371.001 371.002 371.015 371.005 po 27. 1.
út 28. 1.371.005 362.172 př + 371.003
371.001
[15]
371.201 371.002 [16] 371.015 út 28. 1.
st 29. 1.371.015 371.005 150.203 371.201 371.002 st 29. 1.
čt 30. 1.371.002 371.015 371.005 150.203
371.003
[17]
371.201
362.169 př + 371.201
371.201
[18]
čt 30. 1.
31. 1.371.201 371.002 371.015 371.005 371.003 31. 1.
oběh pro
12. 12.:
883/890
/893/880
3840/881/892
/891/882
885/888/895
896/887
/886/897
29894/894
/889/884
datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 316 (371)

[1]vlak 883: 371.201
vlak 3863: 371.015
[2]vlak 888: 371.201
[3]vlak 894: 150.215, pozn: V Otrokovicích strženy dráty TV lokomotivou 150 215
vlak 884: 150.209
[4]vlak 896: 371.201
vlak 897: 371.003
[5]vlak 894: 371.003
vlak 884: 150.203
[6]vlak 896: 371.001, pozn: poškození TV v Hoštejně, dále do Prahy odřeknut (veden Sv +280')
vlaky 887, 886, 897: 371.003
[7]vlak 886: 371.015
vlak 897: 362.163, pozn: v úseku Praha - Česká Třebová 371.015, v úseku Česká Třebová - Otrokovice 362.163
[8]vlak 894: 362.163
vlaky 889, 884: 371.001
[9]vlak 894: 371.002
vlak 889: 371.015
[10]vlak 896: 371.003
vlak 887: 362.169 př + 371.003, pozn: R 887 v Českém Brodě porucha lokomotivy 371.003, z Českého Brodu na přípřeži 362.169 (přijela na postrku Ex 125), odjezd se zpožděním 73 minut
vlak 886: 362.169 př + 371.003
vlak 897: 371.001
[11]vlak 896: 371.002, pozn: z Kolína zpoždění 70 minut z důvodu poruchy lokomotivy
vlaky 887, 886: 150.202
[12]vlak 883: 371.015
vlak 893: 371.002
[13]vlak 896: 150.202
vlak 887: 371.005
[14]vlak 883: 371.201, pozn: Ve stanici Olomouc hl.n. porucha HV, 163.260 v úseku Olomouc - Staré Město
vlak 890: 163.260
vlak 893: 163.260 př + 371.003, pozn: 163.260 jen v úseku Praha - Olomouc
vlak 880: 371.003
[15]vlak 892: 362.172 př + 371.003
vlaky 891, 882: 371.001
[16]vlak 886: Spojen s vlakem Ex 126 v úseku Olomouc hl.n. - Praha hl.n.
[17]vlak 896: 150.203
vlak 887: 371.003
[18]vlak 894: 371.201
vlak 889: 362.169 př + 371.201, pozn: 362.169 jen z Prahy do České Třebové
vlak 884: 371.201