prosinec 2019 leden 2020 únor 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 405: 471 OCÚ střed SÚ Praha jih

datumTS 405 (471)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den15. den
Sv 9992Os 9909Os 8811Os 8818pkOs 8825Sv 29024pkSv 29207Os 8842pkOs 8849Os 8856pkOs 8863Os 8892 př PhE-PhjSv 8899Os 8810pkOs 8817Os 8824Os 8833Os 8834Os 8839Os 8840Os 8847pkOs 8854Os 8861pkOs 8890 pk PhE-PhjSv 8808Os 8808Os 8815pkOs 8822Os 8829pkOs 8830Os 8835Os 8836Os 8843 pk Phn-ČBdOs 8850Os 8857pkOs 8864Sv 21809vložSv 21808Os 8813pkOs 8820Os 8827pkSv 29206Sv 29205Os 8840pkOs 8847Os 8854pkOs 8861Os 8890 př PhE-PhjSv 8804Os 8804Sv 8808Os 8808pkOs 8811Os 8813Os 8812Os 8815Os 8814Os 8821Os 8822pkOs 8822Os 8829Os 8831Sv 29208Os 8832Sv 29203Os 8838pkOs 8841Os 8842Os 8845Os 8851Os 8852pkOs 8852Os 8859Os 8861Os 8862Os 8866pkOs 8873Os 9972Os 9971Os 8874Os 8807Os 8807Os 8808Os 8814pkOs 8817Os 8818Os 8821Os 8827Os 8828Os 8837Os 8838Os 8846pkOs 8847Os 8848Os 8853Os 8857Os 8860pkOs 8858Os 8867Os 8868Os 8875Os 9974Os 9973Os 8800Os 8803Os 8806Os 8809Os 8810Os 8813Os 8815Os 8816Os 8820pkOs 8825Os 8827Os 8826Sv 29206pkOs 8835Sv 29201Os 8836Os 9938Os 9941Os 8845Os 8843Os 8846Os 8850pkOs 8855Os 8857Os 8856Os 8864pkOs 8865Os 8866Os 8871Os 8871Sv 21809Os 8870Os 8877Os 9976Sv 9991Sv 8804Os 8804Os 8811 pk Phn-ČBdOs 8818Os 8825pkSv 29204Sv 29207pkOs 8842Os 8849pkOs 8856Os 8863pkOs 8892 pk PhE-PhjSv 8899pkOs 8810Os 8817pkOs 9920Os 9933Os 8828Os 8837Os 8838Os 8845pkOs 8852Os 8859pkOs 8866Sv 21808vložOs 8807Os 8809pkOs 8808Os 8813Os 8816Os 8814Os 8817Os 8818Os 8823pkOs 8823Os 8823Os 8824Sv 29202Os 8833Os 8834Os 8843Sv 29209pkOs 8844Os 8851pkOs 8853Os 8854Os 8858Os 8863Os 8864Os 8871Os 8873Os 8870Os 9972Os 9971Os 8877Os 8874Os 9976Sv 9991Os 8811Os 8812Os 8819pkOs 8819Os 8820Os 8826Os 8829Os 8831Os 8830Os 8832Os 8839Os 8841Os 8840Os 8848Os 8849Os 8850Os 8855pkOs 8859Os 8862Os 8860Os 8869pkOs 8869Os 9970Os 9969Os 8872Os 8807pkOs 8814Os 8819Os 8821pkOs 8820Os 8829Os 8830Os 8839Os 8840Os 8846Os 8849Os 8850Os 8853pkOs 8859Os 8860Os 8860Os 8869Os 9970Sv 21809pkOs 9969Os 8872Sv 21808pkOs 8809Os 8816pkOs 8823Sv 29202pkSv 29209vložOs 8844pkOs 8851Os 8858pkOs 8865Os 8612Os 8617Os 15840Os 15841Os 8812Os 8819Os 8848pkOs 8855Os 8862pkOs 8869Sv 8869 Údržba SÚ
14. 2.        471.045               -       471.048                           471.053             -     471.067               - -     - - -   - -   - 471.066 -   -     - -   -   -   - -             - -   - - 471.059 - - - -   - -   -   -                 - -   - -   - 471.028 -   -   -     -   -   -   -   - - - -   - - -           471.046               -           471.017           - -   - -   - - - 471.016 - - -   - - -       - -   - -   -   - -   -   - - -   - -   -   - 471.047 -   -   - -   -   -   -           - 471.003 - - - - -   - -   -   - - -   - - -     471.060                       471.044             14. 2.
so 15. 2.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - -   -   - -   -   - 471.028 -   - -     -   -   -     - - - - - -     -     -         - 471.017   -   -               - -     -     -   -   -   -   - - 471.044 -   -   -   -     -   -       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   -   - - -   -   -   471.028   -   - 471.047   -     -   -     -   - 471.016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   -           -     - 471.017 -       -     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   so 15. 2.
ne 16. 2.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - - -   - -     -   - 471.034 -   - -     -   -   -     - - - - - - - - - - - -   471.028     -     -   -               - -     -     -   - 471.044 - 471.044 [1] - 471.047 - -   -   -   -   -     -   -       471.047 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   -   - - -     - -     - 471.047     -   -     -     -   -     -   - -     -     -   - 471.017 -   -   -     -   -   -         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ne 16. 2.
po 17. 2.        471.059     471.059       -         471.046 [2] 471.046 [3]                     471.063               -       471.003               - -     - - -   - -   - 471.037 -   -     - -   -   -   - -             - -   - - 471.044 - - - -   - -   -   -                 - -   - -   - 471.066 -   -   -     -   -   -   -   - -   - -                 471.064             -           471.045               -   - -   - - - 471.053 - - -   - - -       - -   - - - - - - - - - - - - -   - -   - 471.028 -   -   -   - -   -   -   -           - 471.047 - - - - -   - -   -   - - - - - -       471.017                       471.060             po 17. 2.
út 18. 2.        471.060             - -           471.059                       471.046           - -           471.063         - -     - - -   - -   -   -   -   471.003 - -   -   -   - -             - -   - - 471.037 - - - -   - -   -   -                 - -   - -   -   -   -   - 471.044   -   -   -   -   - -   - -                 471.066             - -         471.064             - -   - -   - - -   - - -   - - -   471.045   - -   - - - - - - - - - - - - -   - -   -   -   -   - 471.053 - -   -   -   -           - 471.028 - - - - -   - -   -   - - - - - - -           471.047                 471.017             út 18. 2.
st 19. 2.                      - - 471.060                                             - -                     - -     - - -   - -   -   -   -     - -   -   -   - -           471.003 - -   - -   - - - -   - -   -   -                 - -   - -   -   -   -   -     -   -   -   -   - -   - -                               - - 471.066                     - -   - -   - - -   - - -   - - -       - -   - - - - - - - - - - - - -   - -   -   -   -   -   - -   -   -   -           -   - - - - -   - -   -   - - - - - - -                                           st 19. 2.
čt 20. 2.                      - -                                               - -                     - -     - - -   - -   -   -   -     - -   -   -   - -             - -   - -   - - - -   - -   -   -                 - -   - -   -   -   -   -     -   -   -   -   - -   - -                               - -                       - -   - -   - - -   - - -   - - -       - -   - - - - - - - - - - - - -   - -   -   -   -   -   - -   -   -   -           -   - - - - -   - -   -   - - - - - - -                                           čt 20. 2.
pá 21. 2.                        -                                                 -                     - -     - - -   - -   -   -   -     - -   -   -   - -             - -   - -   - - - -   - -   -   -                 - -   - -   -   -   -   -     -   -   -   -   - - - -   - - -                           -                       - -   - -   - - -   - - -   - - -       - -   - -   -   - -   -   - - -   - -   -   -   -   -   - -   -   -   -           -   - - - - -   - -   -   - - -   - - -                                           pá 21. 2.
datumSv 9992Os 9909Os 8811Os 8818pkOs 8825Sv 29024pkSv 29207Os 8842pkOs 8849Os 8856pkOs 8863Os 8892 př PhE-PhjSv 8899Os 8810pkOs 8817Os 8824Os 8833Os 8834Os 8839Os 8840Os 8847pkOs 8854Os 8861pkOs 8890 pk PhE-PhjSv 8808Os 8808Os 8815pkOs 8822Os 8829pkOs 8830Os 8835Os 8836Os 8843 pk Phn-ČBdOs 8850Os 8857pkOs 8864Sv 21809vložSv 21808Os 8813pkOs 8820Os 8827pkSv 29206Sv 29205Os 8840pkOs 8847Os 8854pkOs 8861Os 8890 př PhE-PhjSv 8804Os 8804Sv 8808Os 8808pkOs 8811Os 8813Os 8812Os 8815Os 8814Os 8821Os 8822pkOs 8822Os 8829Os 8831Sv 29208Os 8832Sv 29203Os 8838pkOs 8841Os 8842Os 8845Os 8851Os 8852pkOs 8852Os 8859Os 8861Os 8862Os 8866pkOs 8873Os 9972Os 9971Os 8874Os 8807Os 8807Os 8808Os 8814pkOs 8817Os 8818Os 8821Os 8827Os 8828Os 8837Os 8838Os 8846pkOs 8847Os 8848Os 8853Os 8857Os 8860pkOs 8858Os 8867Os 8868Os 8875Os 9974Os 9973Os 8800Os 8803Os 8806Os 8809Os 8810Os 8813Os 8815Os 8816Os 8820pkOs 8825Os 8827Os 8826Sv 29206pkOs 8835Sv 29201Os 8836Os 9938Os 9941Os 8845Os 8843Os 8846Os 8850pkOs 8855Os 8857Os 8856Os 8864pkOs 8865Os 8866Os 8871Os 8871Sv 21809Os 8870Os 8877Os 9976Sv 9991Sv 8804Os 8804Os 8811 pk Phn-ČBdOs 8818Os 8825pkSv 29204Sv 29207pkOs 8842Os 8849pkOs 8856Os 8863pkOs 8892 pk PhE-PhjSv 8899pkOs 8810Os 8817pkOs 9920Os 9933Os 8828Os 8837Os 8838Os 8845pkOs 8852Os 8859pkOs 8866Sv 21808vložOs 8807Os 8809pkOs 8808Os 8813Os 8816Os 8814Os 8817Os 8818Os 8823pkOs 8823Os 8823Os 8824Sv 29202Os 8833Os 8834Os 8843Sv 29209pkOs 8844Os 8851pkOs 8853Os 8854Os 8858Os 8863Os 8864Os 8871Os 8873Os 8870Os 9972Os 9971Os 8877Os 8874Os 9976Sv 9991Os 8811Os 8812Os 8819pkOs 8819Os 8820Os 8826Os 8829Os 8831Os 8830Os 8832Os 8839Os 8841Os 8840Os 8848Os 8849Os 8850Os 8855pkOs 8859Os 8862Os 8860Os 8869pkOs 8869Os 9970Os 9969Os 8872Os 8807pkOs 8814Os 8819Os 8821pkOs 8820Os 8829Os 8830Os 8839Os 8840Os 8846Os 8849Os 8850Os 8853pkOs 8859Os 8860Os 8860Os 8869Os 9970Sv 21809pkOs 9969Os 8872Sv 21808pkOs 8809Os 8816pkOs 8823Sv 29202pkSv 29209vložOs 8844pkOs 8851Os 8858pkOs 8865Os 8612Os 8617Os 15840Os 15841Os 8812Os 8819Os 8848pkOs 8855Os 8862pkOs 8869Sv 8869 Údržba SÚdatum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den15. den
TS 405

[1]odklon, Praha-Radotín - Praha-Krč - Praha hl.n.
[2]odřeknut v úseku Praha-Smíchov - Praha hl.n.
[3]odřeknut v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov