prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2020
 TS 721, 821 a 822: 750.7 a 854 + 954.2 OCÚ střed SÚ Praha-Libeň

oběh pro
11. 8.:
TS 721 (750.7 + 954.2)TS 821 (854 + 954.2)TS 822 (854)datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den
--------
st 1. 1.- 750.708 + 954.221 750.706 + 954.209 854.031 + 954.205 854.006 + 954.208 854.010 - - st 1. 1.
čt 2. 1.750.706 + 954.209 750.707 + 954.222 750.708 + 954.221 854.006 + 954.208 854.031 + 954.205
854.001 + 954.207
[1]
854.035 854.010 854.021 čt 2. 1.
3. 1.750.708 + 954.221 750.706 + 954.209 750.707 + 954.222 854.001 + 954.207 854.006 + 954.208 854.027 854.035 854.010 3. 1.
so 4. 1.- 750.706 + 954.209 750.707 + 954.222 854.001 + 954.207 854.006 + 954.208 - 854.027 854.035 so 4. 1.
ne 5. 1.- 750.706 + 954.209 750.707 + 954.222 854.006 + 954.208 854.001 + 954.207 854.035 854.010 854.027 ne 5. 1.
po 6. 1.750.707 + 954.222 750.708 + 954.221 750.706 + 954.209 [2] 854.001 + 954.207 854.006 + 954.208 854.010 854.035 854.027 po 6. 1.
út 7. 1.

[3]
750.706 + 954.220 750.707 + 954.222 750.708 + 954.221 854.006 + 954.208 854.001 + 954.207 854.027 854.010 854.035 út 7. 1.

[3]
st 8. 1.

[4] [3]
750.708 + 954.221
854.006 + 954.208
750.708 + 954.221
[5]
750.706 + 954.220
854.035
750.708 + 954.221
750.706 + 954.220
[6]
750.707 + 954.222
854.006 + 954.208
750.707 + 954.222
[7]
854.001 + 954.207
854.031 + 954.205
[8]
854.006 + 954.208
750.708 + 954.221
854.006 + 954.208
[9]
854.035
750.707 + 954.222
-
854.035
[10]
854.027
854.010
854.027
[11]
854.010
750.708 + 954.220
-
[12]
st 8. 1.

[4] [3]
čt 9. 1.

[3]
750.707 + 954.222 750.708 + 954.221 750.706 + 954.220 854.006 + 954.208 854.031 + 954.205 854.021 854.035 854.027 čt 9. 1.

[3]
10. 1.

[3]
750.706 + 954.220 750.707 + 954.222 750.708 + 954.221 854.031 + 954.205 854.006 + 954.208 854.027 854.021 854.035 10. 1.

[3]
so 11. 1.- 750.707 + 954.222 750.708 + 954.221 854.031 + 954.205 854.006 + 954.208 - 854.027 854.021 so 11. 1.
ne 12. 1.- 750.707 + 954.222 750.708 + 954.221 854.031 + 954.205 854.006 + 954.208 854.021 854.035 854.027 ne 12. 1.
po 13. 1.

[3]
750.708 + 954.221 750.706 + 954.220 750.707 + 954.222 854.006 + 954.208 854.001 + 954.207 [13] 854.035 854.021 854.027 po 13. 1.

[3]
út 14. 1.

[3]
750.707 + 954.222 750.708 + 954.221 750.706 + 954.220 854.001 + 954.207 854.006 + 954.208 854.027
854.010
[14]
854.035 854.021 út 14. 1.

[3]
st 15. 1.750.706 + 954.220 750.707 + 954.222 750.708 + 954.221 854.006 + 954.208 854.001 + 954.207 [13] 854.021
-
854.021
[15]
854.010 854.035 st 15. 1.
čt 16. 1.750.708 + 954.221 750.706 + 954.220 750.707 + 954.222 854.001 + 954.207 854.006 + 954.208 854.031 854.021 854.010 čt 16. 1.
17. 1.750.707 + 954.222 854.027 + 954.221 [16] 750.706 + 954.220 854.006 + 954.208 854.001 + 954.207 [13] 854.035 854.031 854.021 17. 1.
so 18. 1.- 854.027 + 954.221 [13] 750.707 + 954.222 [17] 854.006 + 954.208 854.001 + 954.207 [13] - 854.035 854.031 so 18. 1.
ne 19. 1.- 854.027 + 954.221 [13] 750.707 + 954.222 854.006 + 954.208 854.001 + 954.207 [13] 854.031 854.021 854.035 ne 19. 1.
po 20. 1.750.707 + 954.222 750.706 + 954.220 854.027 + 954.221
750.708 + 954.205
[18]
854.001 + 954.207 [13] 854.006 + 954.208 854.021 854.031 854.035 po 20. 1.
út 21. 1.750.707 + 954.222 750.708 + 954.205 750.706 + 954.220 854.006 + 954.208 854.001 + 954.207 [13] 854.035 854.021 854.031 út 21. 1.
st 22. 1.750.707 + 954.222 750.706 + 954.220 [19] 750.708 + 954.205 854.031 + 954.207 854.006 + 954.208 854.010 854.035 854.021 st 22. 1.
čt 23. 1.750.708 + 954.221 750.707 + 954.222 750.706 + 954.220 [19] 854.006 + 954.208 854.031 + 954.207
854.035 + 954.207
[20]
854.027 854.010 854.035 [21] čt 23. 1.
24. 1.750.706 + 954.220
854.035 + 954.207 + 854.001 pk
750.706 + 954.220
[22]
750.708 + 954.221 750.707 + 954.222 854.035 + 954.207
854.006 + 954.208
[23]
854.006 + 954.208
750.706 + 954.220
854.035 + 954.205
[24]
854.001 [25] 854.027 854.010 24. 1.
so 25. 1.- 750.708 + 954.221 750.707 + 954.222 854.006 + 954.208 854.035 + 954.205 - 854.001 854.027 so 25. 1.
ne 26. 1.- 750.708 + 954.221 750.707 + 954.222 854.035 + 954.205 854.006 + 954.208 854.027 854.001 854.031 ne 26. 1.
po 27. 1.750.707 + 954.222 [26] 750.706 + 954.220 750.708 + 954.221 854.006 + 954.208 854.035 + 954.205 854.001 854.027 854.031 po 27. 1.
út 28. 1.750.708 + 954.221 [27] 750.707 + 954.222
750.708 + 954.221
[28]
750.706 + 954.220 854.035 + 954.205 854.006 + 954.208 854.031 854.001 854.027 út 28. 1.
st 29. 1.750.706 + 954.220 750.705 + 954.222 [19] 750.708 + 954.221 854.006 + 954.208 854.035 + 954.205 854.010 854.031 854.001 st 29. 1.
čt 30. 1.750.708 + 954.221
854.031
[29]
750.706 + 954.220 750.705 + 954.222
750.708 + 954.221
[30]
854.035 + 954.205 854.006 + 954.208 854.001 854.010 854.031 [31] čt 30. 1.
31. 1.750.708 + 954.221 854.021 + 954.207 [13] 750.706 + 954.220 854.006 + 954.208 854.035 + 954.205 854.031 854.001 854.010 31. 1.
oběh pro
11. 8.:
--------datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den
TS 721TS 821TS 822

[1]vlak 9524: 854.031 + 954.205
vlaky 29415, 1542: 854.001 + 954.207
[2]vlak 1540: Porucha 954, 750.706 řazena jako vlaková směrem do MB
[3]VÝLUKA: Všetaty - Mělník (ROV 63031)
[4]MU v úseku mezi žst. Neratovice a žst. Měšice u Prahy (přejezd P2670). Střet vlaku R 1141 s civilní osobou.
[5]vlaky 29401, 9500: 750.708 + 954.221
vlak 9505: 750.708 + 954.221, pozn: odřeknut mezi žst. Neratovice a žst. Měšice u Prahy, dále veden MV 854.010
vlak 9506: 854.006 + 954.208, pozn: mimořádný přestup v žst. Praha-Čakovice, dále MLOK 750.708 s ŘV 954.221
vlaky 9511, 9532, 9533, 9514: 750.708 + 954.221
[6]vlaky 9591, 9550: 750.706 + 954.220
vlak 9503: 750.706 + 954.220, pozn: odřeknut mezi žst. Neratovice a žst. Měšice u Prahy, dále veden MV 854.035
vlak 9504: 854.035, pozn: odřeknut mezi žst. Měšice u Prahy a žst. Neratovice, dále veden MLOK 750.708 s ŘV 954.221
vlak 9507: 750.708 + 954.221, pozn: mimořádný přestup v žst. Praha-Čakovice, dále MV 854.006 s ŘV 954.208
vlaky 9528, 9529, 9510, 9513, 9534, 9535, 9516: 750.706 + 954.220
[7]vlaky 9592, 1543: 750.707 + 954.222
vlak 1540: 854.006 + 954.208, pozn: odřeknut mezi žst. Měšice u Prahy a žst. Neratovice, dále veden MLOK 750.707 s ŘV 954.222
vlaky 9509, 9530, 9531, 9512, 9515, 9536, 9537, 29418: 750.707 + 954.222
[8]vlak 9520: 854.001 + 954.207
vlak 9541: 854.001 + 954.207, pozn: ukončen v žst. Neratovice, dále odřeknut
vlak 29402: -, pozn: nejede
vlaky 29411, 9508, 9572, 1547, 1546, 8545: 854.031 + 954.205
[9]vlak 9501: 854.006 + 954.208
vlak 9524: 854.006 + 954.208, pozn: odřeknut mezi žst. Měšice u Prahy a žst. Neratovice, dále veden MLOK 750.708 s ŘV 954.221
vlak 9545: 750.708 + 954.221, pozn: odřeknut mezi žst. Neratovice a žst. Měšice u Prahy, dále veden MV 854.006 s ŘV 954.208
vlaky 29404, 29415, 1542, 9575, 9517, 9518, 9551: 854.006 + 954.208
[10]vlak 29403: 854.035
vlak 9502: 854.035, pozn: odřeknut mezi žst. Měšice u Prahy a žst. Neratovice, dále veden MLOK 750.707 s ŘV 954.222
vlak 1545: 750.707 + 954.222, pozn: odřeknut mezi žst. Neratovice a žst. Měšice u Prahy, dále veden MV 854.035
vlak 29406: -, pozn: nejede
vlak 29415: 854.035
vlak 1542: 854.035, pozn: + Bdtn 20-29 236
vlaky 1547, 1546, 9517, 9538: 854.035
[11]vlak 9543: 854.027, pozn: odřeknut mezi žst. Neratovice a žst. Měšice u Prahy, dále veden MV 854.006 s ŘV 954.208
vlak 9526: 854.010
vlaky 9527, 29408, 29417, 1544, 9577, 9519, 9540: 854.027
[12]vlaky 9598, 9523: 854.010
vlak 9524: 854.010, pozn: odřeknut mezi žst. Měšice u Prahy a žst. Neratovice, dále veden MLOK 750.708 s ŘV 954.221
vlak 9525: 750.708 + 954.220, pozn: ukončen v žst. Neratovice, dále odřeknut
vlak 29406: -, pozn: nejede
[13]otočená MV od Prahy
[14]vlak 9502: 854.027
vlaky 1542, 1547, 9517: 854.010
[15]vlak 9502: 854.021
vlak 1547: -, pozn: nejede
vlak 9517: 854.021
[16]vlak 9503: Modrý připojný vůz Bdtn(vložen mezi 854.027 a 954.221)(otočen řídícím vozem ku Praze
vlak 9510: otočená MV od Prahy
[17]vlak 9528: odřeknut mezi žst. Všetaty a žst. Mělník z důvodu vysokého zpoždění (+40 min)
vlak 9529: odřeknut mezi žst. Mělník a žst. Všetaty z důvodu vysokého zpoždění
[18]vlak 1543: 854.027 + 954.221
vlaky 9531, 9536: 750.708 + 954.205
[19]otočená MLOK od Prahy
[20]vlak 9524: 854.031 + 954.207
vlak 1542: 854.035 + 954.207
[21]vlak 9524: 854.035
[22]vlak 9505: 750.706 + 954.220, pozn: otočená MLOK od Prahy
vlak 9532: 854.035 + 954.207 + 854.001 pk, pozn: v úseku Všetaty - Mělník veden MLOK 750.706 s ŘV 954.220
vlak 9533: 750.706 + 954.220
[23]vlak 9541: 854.035 + 954.207
vlak 9508: 854.006 + 954.208
[24]vlak 9545: 854.006 + 954.208
vlak 1542: 750.706 + 954.220, pozn: v úseku Všetaty - Turnov veden MV 854.035 s ŘV 954.207 (porucha soupravy v depu Praha Libeň, vlak Os 9532 veden soupravou vlaku Sp 1542, v žst. Všetaty mimořádný přestup cestujících, dále se zpožděním +36 min.)
vlak 9575: 854.035 + 954.205
[25]vlak 101542: 854.001
jen v úseku Všetaty - Mladá Boleslav hl.n.
[26]vlak 9500: porucha lokomotivy v žst. Praha Masarykovo nádraží, veden jako Sv ze žst. Praha Masarykovo nádraží do žst. Všetaty (zpoždění +75 min oproti Os 9500 na odjezdu ze žst. Praha Masarykovo nádraží)
vlak 9505: odřeknut v úseku Mladá Boleslav hl.n. - Všetaty (viz Os 9500)
[27]vlak 9506: 750.708 + 954.221
vlak 9506: 750.708 + 954.221
[28]vlaky 9504, 9507: 750.707 + 954.222
vlak 9534: 750.707 + 954.222, pozn: závada na MLOK mezi žst. Všetaty a žst. Mělník, zpoždění +41 na příjezdu do žst. Mělník
vlak 9535: 750.708 + 954.221, pozn: souprava od Os 9514, mimořádný přestup v žst. Všetaty ze soupravy s MLOK 750.707 s ŘV 954.222, která dále pokračuje jako Sv do depa (odj. 19:32)
vlak 9516: 750.708 + 954.221, pozn: odřeknut v úseku Praha Masarykovo nádraží - Praha-Vysočany
[29]vlak 9505: 750.708 + 954.221
vlaky 9506, 9514: 854.031
[30]vlak 1543: 750.705 + 954.222, pozn: závada na MLOK v žst. Praha-Čakovice, Sv v úseku Praha-Čakovice - depo Praha-Libeň
vlaky 1540, 9531, 9515: 750.708 + 954.221
[31]vlak 9525: 854.031