prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - březen 2019
 TS 811: 854 OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

oběh pro
14. 12.:
TS 811 (854)TS 812 (854)TS 813 (854)TS 814 (854.2)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den
------------------------
1. 3.854.031 854.035 854.009 - - - - - - - - - - 854.010 854.027 854.029 854.021 854.001   854.004   - 854.217 854.213 1. 3.
so 2. 3.

[1]
854.009 854.031 854.035 - - - - - - - - - - 854.021 854.010 854.027 854.029 854.032 854.001 854.006
[2]
854.004
854.212
[3]
- 854.213 854.223 so 2. 3.

[1]
ne 3. 3.

[1]
854.035 754.045 854.031 - - - - - - - - - - 854.029 854.009
854.021
[4]
854.010 854.027 854.212 854.032 854.001 854.006 - 854.223 854.213 ne 3. 3.

[1]
po 4. 3.854.031 854.035 854.009 - - - - - - - - - - 854.027 854.029 854.021
754.031
854.021
[5]
854.010 854.006 854.212 854.032 854.001 - 854.213 854.223 po 4. 3.
út 5. 3.854.009 854.031 854.035 - - - - - - - - - - 854.010 854.027 854.029 854.021 854.001 854.006 854.212 854.032 - 854.223 854.213 út 5. 3.
st 6. 3.854.035 854.009 854.031 - - - - - - - - - - 854.021 854.010 854.027 854.029 854.032 854.001 854.006 854.212 - 854.213 854.223 st 6. 3.
čt 7. 3.854.031
754.045
[6]
854.035 854.009
854.217
[7]
- - - - - - - - - - 854.029 854.021
854.031
[8]
854.010 854.027 854.212 854.032 854.001 854.006 - 854.223 854.213 čt 7. 3.
8. 3.854.217
754.049
[9]
754.045 854.035 - - - - - - - - - - 854.027 854.029 854.031
854.223
[10]
854.010 854.006 854.212 854.032 854.001 - 854.213 854.223
854.217
[11]
8. 3.
so 9. 3.

[1]
854.035 754.049
854.031
[12]
854.009 - - - - - - - - - - 854.010 [13] 854.027 854.029
854.021
854.212
[14]
854.223
854.010
854.213
[15]
854.213
854.001
[16]
854.006 854.212
854.029
[17]
854.032 - 854.217 854.029
854.223
[18]
so 9. 3.

[1]
ne 10. 3.

[1]
854.009
754.045
[19]
854.035 854.031 - - - - - - - - - - 854.021 854.213
854.010
[20]
854.027 754.049
854.223
[21]
854.032
[22]
854.001 854.006 [23] 854.029 - 754.049
854.212
[24]
854.217 ne 10. 3.

[1]
po 11. 3.854.031
754.049
[25]
754.045
854.031
[26]
854.035 - - - - - - - - - - 854.029 854.021 854.010 854.027 854.009 854.223 854.001
810.333
854.001
[27]
814.087
854.006
[28]
- 854.217 854.212 po 11. 3.
út 12. 3.

[29]
854.035
754.051
[30]
754.049 754.051
854.021 + 754.051 pk
854.021
[31]
854.031 - - - - - - - - - 854.212 854.029
854.029 + 854.027 pk
854.029
[32]
854.010 854.223 854.217
754.008
854.035
[33]
854.021 + 854.217 pk
854.021
854.027
[34]
854.001 854.009 - 854.006 - út 12. 3.

[29]
st 13. 3.

[29]
854.031
754.049
[35]
754.051 854.223
854.035
[36]
854.213 - - - - - - - - - 854.021 854.212 854.029 854.010 854.009 854.035
854.223
[37]
854.027 854.001 - 854.006 - st 13. 3.

[29]
čt 14. 3.

[29]
854.213
754.008
[38]
754.049 854.006 854.035 - - - - - - - - - 854.010 854.021 854.212 854.029 854.001 854.009 854.223 854.027 - 754.051 - čt 14. 3.

[29]
15. 3.

[29]
754.008 854.035 854.029 854.006
754.027 + 854.006 pk
754.027 př + 854.006
854.006
[39]
- - - - - - - - - 854.213
854.001
[40]
854.010 854.021 854.212 854.027 854.001
854.213
[41]
854.009 854.223 - 754.049 - 15. 3.

[29]
so 16. 3.

[29]
854.006 754.008 754.051 - - - - - - - - - - 714.012
854.212
[42]
854.009 [43] 854.010 854.021 854.027
854.001
[44]
854.027
714.011
854.027
[45]
854.223
854.212
[46]
854.213
854.213 + 854.223 pk
[47]
854.029
854.035
814.016
854.009
[48]
- - so 16. 3.

[29]
ne 17. 3.

[29]
754.051 754.049 854.027 754.008 - - - - - - - - - 854.021 854.213 [49] 854.223 854.010 [50] 854.009 854.001 [51] 854.006 [52] 854.212 854.213
854.031
[53]
- - ne 17. 3.

[29]
po 18. 3.

[29]
754.008 [54] 754.051 [55] 854.212 854.027 - - - - - - - - - 854.032 854.213 854.010
854.029
[56]
854.223 854.001 854.021 854.009 854.006 - 854.031 - po 18. 3.

[29]
út 19. 3.

[29]
854.027
754.049
[57]
754.008 [58] 854.010 854.212 - - - - - - - - - 854.223
854.031
[59]
854.032 854.213 854.029 [60] 854.006 854.001
854.027
854.029
[61]
854.021 854.009
854.223
[62]
- 754.051 [63] - út 19. 3.

[29]
st 20. 3.

[29]
854.212
854.032
[64]
754.049 [65] 854.035 854.010 - - - - - - - - - 854.027
854.006
[66]
854.031 854.032
854.027
[67]
854.213 854.223 854.006
854.212
[68]
854.029 854.021 - 754.008 [69] - st 20. 3.

[29]
čt 21. 3.

[29]
854.010
754.051
[70]
854.032 854.001 [71] 854.029 - - - - - - - - - 854.213
854.031
[72]
854.006 854.031
854.213
[73]
854.027 854.021 854.223
[74]
854.212 854.035 - 754.008 [69] - čt 21. 3.

[29]
22. 3.

[29]
854.029
854.035
[75]
754.051 [55] 854.027 [76] 854.001 - - - - - - - - - 854.032 [77] 854.031 854.006 854.213 854.035
854.217
[78]
854.021 854.223 854.212 - 854.010 - 22. 3.

[29]
so 23. 3.

[29]
854.001 854.035 854.223 [79] 854.213 854.223 [80] 854.032 854.031 854.006 854.217
854.004
[81]
854.217 [82] 854.021 854.027 854.212 - - - - - - - - - - - so 23. 3.

[29]
ne 24. 3.

[29]
854.213
754.008
[83]
854.001 854.031 854.035 854.006 854.213 [84] 854.032 854.010 854.212 854.004 854.217 854.021 854.027 - - - - - - - - - - - ne 24. 3.

[29]
po 25. 3.

[29]
854.035
854.006
[85]
754.008 [86] 854.213 854.031 [87] 854.223 854.009 854.010 854.032 854.006
854.029
[88]
854.004 854.027
854.001
[89]
854.217 854.021 - - - - - - - - - - - po 25. 3.

[29]
út 26. 3.

[29]
854.031 854.006 [90] 854.021 854.213
842.024
854.213
[91]
854.032 854.223
[92]
854.009 854.010 854.217 854.029
854.027
[93]
854.004 854.001 854.212 - - - - - - - - - - - út 26. 3.

[29]
st 27. 3.

[29]
854.213
854.035
[94]
854.031 [95] 854.006 854.021
854.213
[96]
854.010 854.032 854.223 854.009 854.001 854.217 854.027 854.004 854.029 - - - - - - - - - - - st 27. 3.

[29]
čt 28. 3.

[29]
854.213
854.009
[97]
814.027
854.035
[98]
854.031 854.006 [99] 854.009
854.213
[100]
854.010 854.032 854.223 854.004 854.001
854.021
[101]
854.217 854.027 854.029 - - - - - - - - - - - čt 28. 3.

[29]
29. 3.

[29]
854.006 242.211
854.009
[102]
854.212 854.031 [103] 854.001 854.213 854.010 854.032 854.027 854.004 854.021 854.217 854.029 - - - - - - - - - - - 29. 3.

[29]
so 30. 3.

[29]
854.031 854.006 854.021 [104] 854.009 854.032 854.001 854.213 854.010 854.029 854.027 854.004 854.212 854.217 - - - - - - - - - - - so 30. 3.

[29]
ne 31. 3.

[29]
854.009 854.031 854.021 854.006 854.010
854.027
[105]
854.223 854.001 854.032 854.217 854.029 854.213 854.004 854.212 - - - - - - - - - - - ne 31. 3.

[29]
oběh pro
14. 12.:
------------------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den
TS 811TS 812TS 813TS 814

[1]VÝLUKA, Praha hl.n. - Praha-Vršovice; dle depeše - vlaky jsou v úseku Praha-Vysočany - Praha-Vršovice vedeny přes žst. Praha-Libeň a Praha-Malešice
[2]vlak 1143: 854.006
vlak 1143: -, pozn: nejede
vlak 9510: 854.006
[3]vlak 9527: 854.004
vlaky 9534, 9535: 854.212
[4]vlaky 9510, 9515: 854.009
vlak 9516: 854.021
[5]vlaky 9524, 9545: 854.021
vlaky 9506, 9511: 754.031
vlak 1142: 854.021
[6]vlak 1241: 854.031
vlaky 1242, 1242: 754.045
[7]vlak 1250: 854.009
vlak 1247: 854.009, pozn: vlak R 1247 najel u Čimelic do spadlého stromu; z Čimelic do Prahy vlak odřeknut
vlak 1240: 854.217
[8]vlak 9526: 854.021
vlak 1946: 854.031
[9]vlak 1241: 854.217
vlaky 1244, 1244: 754.049
[10]vlaky 9501, 9524, 9545, 9506, 9511: 854.031
vlaky 1142, 2645, 21830: 854.223
[11]vlaky 9504, 9507: 854.223
vlaky 9510, 9513, 9514: 854.217
[12]vlak 1243: 754.049
vlak 1242: 854.031
[13]vlak 9551: 854.010
[14]vlak 9501: 854.029
vlaky 1146, 21832, 1147: 854.021
vlak 1140: 854.212
[15]vlak 1141: 854.223
vlaky 9508, 9513: 854.010
vlaky 9514, 6056, 9519: 854.213
[16]vlaky 9502, 9507: 854.213
vlaky 9530, 9531, 1940, 9539: 854.001
[17]vlak 1143: 854.212
vlaky 9510, 9515, 9516: 854.029
[18]vlaky 9504, 9509: 854.029
vlaky 1144, 1151: 854.223
[19]vlak 1243: 854.009
vlak 1242: 754.045
[20]vlaky 9502, 9507: 854.213
vlaky 9510, 9515, 9516: 854.010
[21]vlak 1147: 754.049, pozn: R 1147 754 049 + 3x B + Bdtn, z Turnova do Prahy v řadění 754 + 3x B + 3x + Bdtn
vlaky 9514, 6056, 9519: 854.223
[22]vlaky 1143, 9508: 854.032
vlak 1940: 854.032, pozn: vlak Sp 1940 najel v úseku Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště do spadlého stromu, odjezd jako Sv 11957 do P.-Vršovic
vlak 9539: -, pozn: vlak 9539 odřeknut v úseku Turnov - Mladá Boleslav
[23]
[24]vlak 1148: 754.049, pozn: z Prahy do Tanvaldu 754.049 + 2 Bdtn + 3 B, z Tanvaldu do Harrachova 854.212
vlaky 1145, 9534: 854.212
vlak 9535: 854.212, pozn: Místo Bdtn756 jel vůz BDtax782
[25]vlaky 1241, 1241: 854.031
vlaky 1242, 1242, 1253: 754.049
[26]vlak 1249: 754.045
vlak 9538: 854.031
[27]vlaky 26267, 1143: 854.001
vlaky 9530, 9531: 810.333
vlaky 9534, 9535, 9518: 854.001
[28]vlak 1941: 814.087, pozn: z Turnova do Mladé Boleslavi 814 087, z Mladé Boleslavi do Prahy 854.006
vlaky 1148, 26271, 5410, 1145, 1944, 9517: 854.006
[29]VÝLUKA, Praha hl.n. - Praha-Vršovice; ROV 63126
[30]vlak 1241: 854.035
vlaky 1242, 1253: 754.051
[31]vlak 9524: 754.051, pozn: vlak Os 9524 na odjezdu z Prahy Masarykova nádraží opožděn o 67 minut; z Neratovic do Mělníka vlak odřeknut
vlak 9525: 854.021 + 754.051 pk, pozn: z Mělníka do Neratovic vlak odřeknut; spojené soupravy 9525 a 9545
vlaky 9528, 9529: 854.021
[32]vlak 1941: 854.029
vlaky 9504, 9509: 854.029 + 854.027 pk
vlak 9510: 854.029
[33]vlak 9523: 854.217, pozn: porucha motorového vozu mezi Mladou Boleslaví a Chotětovem; vlak do Prahy odřeknut
vlak 9502: -, pozn: postrkový motorový vůz nejel
vlak 9543: -, pozn: vlak odřeknut
vlaky 1146, 5426, 5425, 1147: 754.008
vlak 9514: 854.035
[34]vlak 9501: 854.021 + 854.217 pk, pozn: spojené soupravy 9501 a 9523, na odjezdu z Mladé Boleslavi zpoždění 38 minut
vlak 9524: 854.021, pozn: vlak Os 9524 na odjezdu z Prahy Masarykova nádraží opožděn o 67 minut
vlak 9545: -, pozn: vlak odřeknut
vlak 9534: 854.027
[35]vlak 1241: 854.031
vlak 1242: 754.049
[36]vlaky 9524, 9525, 9528, 9529, 1946, 1149: 854.223
vlaky 9516, 9551: 854.035
[37]vlak 9535: 854.035
vlak 9518: 854.223
[38]vlak 1241: 854.213
vlak 1242: 754.008
[39]vlaky 9541, 1250: 854.006
vlak 1245: 754.027 + 854.006 pk, pozn: 854 neschopná
vlak 1242: 754.027 př + 854.006, pozn: 854.006 již opravená
vlaky 1253, 29253: 854.006
[40]vlak 9502: 854.213
vlak 9532: 854.001
[41]vlaky 9524, 9545: 854.001
vlak 9534: 854.213
[42]vlaky 9504, 9509: 714.012
vlaky 1144, 1151: 854.212
[43]vlak 1142: 854.009
[44]vlaky 9502, 9507: 854.027
vlaky 9508, 9513, 1140: 854.001
[45]vlak 9523: 854.027
vlak 9524: 714.011, pozn: v úseku Všetaty - Mělník vlak odřeknut z důvodu závady na voze
vlak 9525: 714.011, pozn: v úseku Mělník - Všetaty vlak odřeknut
vlaky 9528, 9529, 9532, 9533, 9536, 9537: 854.027
[46]vlaky 9501, 1148, 1145, 9512, 9517: 854.223
vlak 9538: 854.212
[47]vlaky 9503, 9526, 9527, 9530, 9531, 9534, 9535: 854.213
vlak 9518: 854.213 + 854.223 pk, pozn: pk 854.223 do Turnova pro R 1141 následující den (místo 854.009, která z důvodu poruchy motorového vozu 854.035 vezla mimo oběh Os 9519)
[48]vlaky 9550, 9505, 1146, 1147: 854.029
vlak 9514: 854.035, pozn: porucha motorového vozu ve stanici Byšice, vlak z Byšice do Mladé Boleslavi odřeknut
vlak 6056: 814.016
vlak 9519: 854.009, pozn: z MB města do MB hl.n. 814.016, z MB hl.n. 854.009 (přijela ve 20:24 z Turnova); v Byšici připojen 854.035 nesch. od Os 9514
vlaky 9540, 9548: 854.009
[49]vlak 1151: 854.213
[50]vlak 9507: vlak 9507: vlak 9502 a 9507 bez přípojného vozu
[51]vlak 9519: vlak 9519: odřeknut v úseku Praha-Vysočany - Praha Masarykovo nádraží z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení v žst. Praha Masarykovo nádraží
vlak 9540: odřeknut v úseku Praha Masarykovo nádraží - Praha-Vysočany z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení v žst. Praha Masarykovo nádraží
[52]vlak 1148: vlak 1148: v úseku Tanvald - Harrachov vlak odřeknut (z důvodu nasazení 854.0 místo 854.2)
vlak 1145: v úseku Harrachov - Tanvald vlak odřeknut (z důvodu nasazení 854.0 místo 854.2)
[53]vlak 1143: 854.213
vlaky 1144, 1936: 854.031
[54]vlak 29253: 754.008
[55]vlak 1249: 754.051
[56]vlaky 5423, 1141: 854.010
vlaky 9506, 9511, 1142: 854.029
[57]vlak 1241: 854.027
vlaky 1242, 1253, 29253: 754.049
[58]vlak 1249: 754.008
[59]vlaky 9502, 1945: 854.223
vlaky 9532, 9533, 1942, 9537: 854.031
[60]vlak 1151: 854.029
[61]vlaky 9501, 9524, 9545: 854.001
vlaky 9534, 9535: 854.027
vlak 9518: 854.029
[62]vlaky 1943, 9504, 9507: 854.009
vlaky 9508, 9572, 9573, 9515, 1940: 854.223
[63]vlak 9537: 754.051
[64]vlak 1241: 854.212
vlaky 1242, 1253, 29253: 854.032
[65]vlak 1249: 754.049
[66]vlaky 9502, 1945: 854.027
vlaky 9532, 9533, 1942, 9537: 854.006
[67]vlaky 5423, 1141: 854.032
vlaky 9506, 9511, 1142: 854.027
[68]vlaky 9501, 9524: 854.006
vlaky 9534, 9535, 9518: 854.212
[69]vlak 9536: 754.008
[70]vlak 1241: 854.010
vlaky 1242, 1253, 29253: 754.051
[71]vlak 1946: vlak 1946: z důvodu poruchy MV zpoždění +40 min. na odjezdu z žst. Praha Masarykovo nádraží
vlak 1149: vlak 1149 zpoždění z Turnova 54 minut
[72]vlaky 9502, 1945: 854.213
vlaky 9532, 9533, 1942: 854.031
[73]vlaky 5423, 1141: 854.031
vlak 9506: 854.213, pozn: z Prahy Masarykova nádraží odjezd se zpožděním 44 minut (porucha motorového vozu)
vlaky 9511, 1142: 854.213
[74]vlak 9501: -, pozn: vlak 9501 odřeknut pro cestující v celé trase (poškozená souprava, zásah Policie ČR). Z Mladé Boleslavi do Všetat jel soupravově se zpožděním 60 minut. Souprava pak přešla na Os 9545.
vlak 9524: -, pozn: postrkový motorový vůz nejel
vlaky 9545, 9534, 9535, 9518: 854.223
[75]vlak 1241: 854.029
vlak 1244: 854.035
[76]vlak 1946: vlak 1946: vlak Sp 1946 z Prahy Masarykova nádraží zpoždění 37 minut. Z Mladé Boleslavi do Turnova včas náhradní souprava 814.017
[77]vlak 9532: vlak 9532: Os 9532 z Prahy Masarykova nádraží odjezd se zpožděním 56 minut. Ze Všetat do Mělníka vlak odřeknut
vlak 9533: z Mělníka do Všetat vlak odřeknut
[78]vlaky 9523, 9502, 9543: 854.035
vlaky 1146, 5426, 5425, 1147, 9514: 854.217
[79]vlak 9551: 854.223
[80]vlak 1151: vlak 1151: V úseku Harrachov - Tanvald odřeknut z důvodu těsnosti brzdy.
[81]vlak 9597: 854.217
vlaky 29321, 9502, 9507, 9508, 9513, 1140: 854.004
[82]vlak 9537: 854.217
[83]vlaky 1243, 1243: 854.213
vlaky 1242, 1242, 1253, 29253: 754.008
[84]vlak 9537: 854.213
[85]vlaky 1241, 1241: 854.035
vlaky 1242, 1242, 1253, 29253: 854.006
[86]vlak 1246: vlak 1246: z Prahy do Protivína 754.008, z Protivína do Číčenic náhradní autobusová doprava, z Číčenic do Českých Budějovic 842.020
vlak 1249: z Českých Budějovic do Protivína 842.020, z Protivína do Prahy 754.008
[87]vlak 1250: vlak 1250: R 1250: z Prahy do Protivína 854.031, z Protivína do Číčenic náhradní autobusová doprava, z Číčenic do Českých Budějovic 842.020
vlak 1247: R 1247: z Českých Budějovic do Číčenic 842.020, z Číčenic do Protivína náhradní autobusová doprava, z Protivína do Prahy 854.031
[88]vlaky 9523, 9502, 9543: 854.006
vlaky 1146, 5426, 5425, 1147, 9514, 6056, 9519, 9540: 854.029
[89]vlaky 9503, 9526, 9527, 9530, 9531, 1944, 9517: 854.027
vlak 9538: 854.001
[90]vlak 1246: vlak 1246: R 1246 z Prahy do Protivína 854.006, z Protivína do Číčenic náhradní autobusová doprava, z Číčenic do Českých Budějovic 842.024
vlak 1249: z Českých Budějovic do Protivína 842.024, z Protivína do Prahy 854.006
[91]vlak 9541: 854.213
vlak 1250: 854.213, pozn: R 1250: z Prahy do Protivína 854.213, z Protivína do Číčenic náhradní autobusová doprava, z Číčenic do Českých Budějovic 842.024
vlak 1247: 842.024, pozn: Číčenice - Protivín NAD, dále 854.213
vlak 1240: 854.213
[92]vlak 9591: -, pozn: Odřeknut - zákrok PČR (posprejování HV)
vlak 9550: 854.223, pozn: Neratovice - Všetaty odřeknut
vlaky 1941, 9504, 9509, 9510, 9513, 1140: 854.223
[93]vlaky 9501, 9524, 9545: 854.029
vlaky 9534, 9534: 854.027
[94]vlak 1241: 854.213
vlaky 1242, 1253, 29253: 854.035
[95]vlak 1246: vlak 1246: z Prahy do Protivína 854.031, z Protivína do Číčenic náhradní autobusová doprava, z Číčenic do Českých Budějovic 814.131
vlak 1249: z Českých Budějovic do Dívčic 814.131, z Dívčic do Protivína náhradní autobusová doprava, z Protivína do Prahy 854.031
[96]vlak 9541: 854.021
vlak 1250: 854.021, pozn: z Prahy do Protivína 854.021, z Protivína do Číčenic náhradní autobusová doprava, z Číčenic do Českých Budějovic 814.131
vlak 1247: 854.021, pozn: z Českých Budějovic do Dívčic 814.131, z Dívčic do Protivína náhradní autobusová doprava, z Protivína do Prahy 854.021
vlak 1240: 854.213
[97]vlak 1241: 854.213
vlaky 1242, 1253: 854.009
[98]vlaky 29254, 1254: 814.027
vlak 1243: 854.035, pozn: z Českých Budějovic do Písku 814.027, z Písku do Březnice náhradní autobusová doprava, z Březnice do Prahy 854.035
vlak 1246: 854.035, pozn: z Prahy do Březnice 854.035, z Březnice do Písku náhradní autobusová doprava, z Písku do Českých Budějovic 242.213
vlak 1249: 854.035, pozn: z Českých Budějovic do Březnice 242.213 + 754.027, z Březnice do Prahy 854.035
[99]vlak 1250: vlak 1250: z Prahy do Březnice 854.006, z Březnice do Písku náhradní autobusová doprava, z Písku do Českých Budějovic 814.027
vlak 1247: z Českých Budějovicích do Březnice 814.027, z Březnice do Prahy 854.006
[100]vlaky 9502, 1945: 854.009
vlaky 9532, 9533, 1942: 854.213
[101]vlaky 9501, 9524, 9545: 854.001
vlaky 9534, 9535: 854.021
[102]vlaky 29254, 1254: 242.211
vlak 1243: 854.009, pozn: z Českých Budějovic do Písku 242.211, z Písku do Březnice náhradní autobusová doprava, z Březnice do Prahy 854.009
vlak 1246: 854.009, pozn: z Prahy do Březnice 854.009, z Březnice do Písku náhradní autobusová doprava, z Písku do Českých Budějovic 242.211
vlak 1249: 854.009, pozn: z Českých Budějovic do Písku 242.211, z Písku do Prahy 854.009
[103]vlak 1250: vlak 1250: z Prahy do Březnice 854.031, z Březnice do Písku náhradní autobusová doprava, z Písku do Českých Budějovic 242.211
vlak 1245: z Českých Budějovic do Písku 242.211, z Písku do Březnice náhradní autobusová doprava, z Březnice do Prahy 854.031
[104]vlak 9551: 854.021
[105]vlak 9505: 854.010
vlaky 1146, 1149, 9516: 854.027