prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2019
 TS 726 a 727: 757 OSD Prievidza

oběh pro
12. 12.:
TS 726 (757)TS 727 (757)TS 815 (861 NZ)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den
------
ne 15. 12.757.016 757.019
757.017
[1]
757.015 813.036 - - ne 15. 12.
po 16. 12.757.017 757.016 754.033 757.015 813.036
813.005
[2]
736.101 po 16. 12.
út 17. 12.757.016 757.017 757.015
813.005
[3]
754.033 813.005
757.015
[4]
736.101 út 17. 12.
st 18. 12.757.017 757.016 757.015
813.036
[5]
813.005 754.033 736.101 st 18. 12.
čt 19. 12.757.019
757.016
[6]
757.017 754.033
757.015
813.036
[7]
813.036 [8] 813.005
813.111
[9]
736.101 čt 19. 12.
20. 12.757.017 757.016 757.015
813.005
[10]
813.036
757.015
[11]
813.005
813.041
[12]
736.101 20. 12.
so 21. 12.757.016 757.017 757.015 813.005 - - so 21. 12.
ne 22. 12.757.017 757.016 813.011 757.015 - - ne 22. 12.
po 23. 12.757.016 757.017 757.015 813.011 813.005 736.101 po 23. 12.
út 24. 12.757.017 757.016
757.019
[13]
757.015 813.005 - - út 24. 12.
st 25. 12.757.019 757.017
757.016
[14]
757.015
813.041
[15]
813.011 - - st 25. 12.
čt 26. 12.757.016 757.019 813.041 757.015 - - čt 26. 12.
27. 12.757.019
757.017
[16]
757.016 757.015 813.041 813.005 736.101
736.105
[17]
27. 12.
so 28. 12.757.016
757.019
736.105 př + 736.101
[18]
757.017
757.019 př + 757.017
[19]
813.041 757.015 - - so 28. 12.
ne 29. 12.757.019 750.183
757.016
[20]
813.041 757.015 - - ne 29. 12.
po 30. 12.757.016
757.017
[21]
757.019 757.015
813.011
[22]
813.041 813.005 750.183
861.009
[23]
po 30. 12.
út 31. 12.757.019 757.017 757.015 813.011 813.041
813.036
[24]
861.009 út 31. 12.
oběh pro
12. 12.:
------datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den
TS 726 (757)TS 727 (757)TS 815 (861 NZ)

[1]vlak 5001: 757.019
vlak 1726: 757.017
[2]vlak 7560: 813.036
vlak 7527: 813.005
[3]vlak 7502: 757.015
vlak 7528: 813.005
[4]vlak 7560: 813.005
vlak 7527: 757.015
[5]vlaky 7502, 7507: 757.015
vlaky 7522, 7525, 7528: 813.036
[6]vlak 1720: 757.019
vlak 5530: 757.016
[7]vlaky 7502, 7507: 754.033
vlaky 7522, 7525: 757.015
vlak 7528: 813.036
[8]vlaky 7561, 7506, 7516, 7565: 813.036
[9]vlaky 7560, 7563, 7518, 7521: 813.005
vlak 7527: 813.111
[10]vlaky 7502, 7507: 757.015
vlaky 7522, 7525, 7528, 7537: 813.005
[11]vlaky 7561, 7506: 813.036
vlak 7516: 757.015
[12]vlaky 7560, 7563: 813.005
vlaky 7518, 7521, 7527: 813.041
[13]vlak 5001: 757.016
vlaky 1722, 1723: 757.019
[14]vlaky 5001, 1722: 757.017
vlak 1726: 757.016
[15]vlaky 7507, 7528: 757.015
vlak 7537: 813.041
[16]vlak 1720: 757.019
vlak 5530: 757.017
[17]vlak 5008: 736.101, pozn: Porucha v stanici Veľké Uherce
vlaky 4821, 4820, 5023: 736.105
[18]vlaky 1720, 1721: 757.016
vlaky 1724, 1725: 757.019
vlaky 5580, 5074, 5038: 736.105 př + 736.101, pozn: Preprava
[19]vlaky 5001, 1722, 1723, 1726: 757.017
vlak 1727: 757.019 př + 757.017, pozn: Príprah z dôvodu poruchy
[20]vlaky 5001, 1722, 1723: 750.183
vlaky 1726, 1727: 757.016
[21]vlak 1720: 757.016
vlak 5530: 757.017
[22]vlaky 7502, 7507: 757.015
vlak 7528: 813.011
[23]vlak 5008: 750.183
vlak 5023: 861.009
[24]vlaky 7518, 7521: 813.041
vlak 7527: 813.036