prosinec 2018 leden 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Aktuální nasazení
 TS 741, 742 a 710: 754 a 736 SPD Prievidza a SPD Nové Zámky

oběh pro
22. 1.:
TS 741 (757)TS 742 (757)TS 710 (736)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den
1720/1721/1724
/1725/5530/5074
/5038
5001/1722/1723
/1726/1727
7502/7507/5612
/5619/7522/7525
/7528
7561/7506/7511
/7516/7565
7560/7563/7518
/7521/7544/7527
5046/5018/5023
čt 17. 1.754.005
757.019
[1]
757.020 754.069
754.005
[2]
754.072 [3] 813.005 736.103 čt 17. 1.
18. 1.754.069
736.103
757.017
[4]
757.019 [5] 754.072
813.005
[6]
754.005 813.005
754.072
[7]
736.103
812.031
[8]
18. 1.
so 19. 1.757.019 757.017
757.020 př + 757.017
[9]
754.072 754.005 - - so 19. 1.
ne 20. 1.757.020
757.019
[10]
757.019
754.069
[11]
754.072 754.005 - - ne 20. 1.
po 21. 1.754.069 757.019 754.005
757.017 + 813.032 pk
[12]
754.072 [13] -
813.032
754.072
[14]
812.031
736.103
[15]
po 21. 1.
út 22. 1.757.019 ! 754.069 ! 754.072 ! 757.017 !   736.103 ! út 22. 1.
st 23. 1.754.069 ! 757.019 !   754.072 ! 757.017 ! 736.103 ! st 23. 1.
čt 24. 1.            čt 24. 1.
oběh pro
22. 1.:
1720/1721/1724
/1725/5530/5074
/5038
5001/1722/1723
/1726/1727
7502/7507/5612
/5619/7522/7525
/7528
7561/7506/7511
/7516/7565
7560/7563/7518
/7521/7544/7527
5046/5018/5023
datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den
TS 741TS 742TS 710

[1]vlak 1720: 754.005
vlak 1724: 757.019
[2]vlak 7502: 754.069
vlak 5619: 754.005
[3]7561 odrieknutý, ostatné vlaky išli, no HKV je neznáme (predpoklad poruchy 754.072)
[4]vlak 1720: 754.069
vlak 1721: 736.103, pozn: 754.069 neschopná v Leopoldove, náhrada 736.103, 754.069 bola stiahnutá z Leopoldova až na 1723
vlak 1724: 757.017
[5]vlak 1723: preprava 754.069
[6]vlak 7502: 754.072
vlak 5612: 754.072, pozn: preprava 721.116
vlak 7537: 813.005, pozn: kolízia s 742/3
[7]vlak 7560: 813.005, pozn: kolízia s 742/1
vlak 7544: 754.072
[8]vlak 5046: 736.103
vlak 5023: 812.031
[9]vlak 1722: 757.017
vlak 1723: 757.020 př + 757.017, pozn: porucha 757.017 v Hlohovci
[10]vlak 1720: 757.020
vlak 1724: 757.019
[11]vlak 5001: 757.019
vlak 1722: 754.069
[12]vlak 7502: 754.005
vlak 7528: 757.017 + 813.032 pk, pozn: Preprava 813.032
[13]vlak 7561: 754.072
[14]vlaky 7560, 7563: -, pozn: odrieknuté
vlak 7518: 813.032
vlaky 7544, 7527: 754.072
[15]vlak 5046: 812.031
vlak 5023: 736.103
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich