srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

8.12.2015

TS 770

1. TD: vlaky R 1221 pk, R 1232, R 1225 pk, R 1228, R 1229 pk, R 1224
1221: 750.707 + 954.221
1224: 750.707 + 954.221


TS 771

1. TD: vlaky R 1223 pk, R 1230, Os 19709, Os 19706, R 1227 pk, R 1226, R 1231 pk, R 1222
1223: 750.708 + 954.220
1222: 750.708 + 954.220


TS 772

1. TD: vlaky Os 9801, Sp 1710
9801: 714.202
1710: 714.202


2. TD: vlaky Sp 1711, Sp 1896
1711: 714.228
1896: 714.228


3. TD: vlaky Os 19804, Os 19803, Sp 1883, Sp 1906
19804: 714.227
19803: 714.227
1883: 714.227
1906: 714.227


4. TD: vlaky Sp 1881, Sp 1892
1881: 714.021
1892: 714.021


5. TD: vlaky Sp 1879, Sp 1890
1879: 714.231
1890: 714.231


mimořádný oběh

-. TD: vlaky 4, 5, 6
Pro tyto vlaky zatím není k dispozici žádné pozorování ani předpoklad.


„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain