prosinec 2022 leden 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 841: 854 OŘOD střed PP Rakovník

oběh pro
26. 1.:
TS 841 (854)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
9803/14941495/15781563/1562/1569pk
/1564/1571pk/1568
/1575pk/1570/1577pk
/1574/1579pk/1580
/1581pk/1584/19875
19700/1565/1565vlož Kl-Ph
/1562pk/1569/1564pk
/1571/1568pk/1575
/1570pk/1577/1574pk
/1579/1580pk/1581
/1586
19860/19861
/1565/1576
so 21. 1.- - 854.213 854.212 - so 21. 1.
ne 22. 1.- - 854.010 854.212 854.213 ne 22. 1.
po 23. 1.854.029 854.217 854.223 854.010 854.212 po 23. 1.
út 24. 1.854.213 854.029 854.217 854.223 854.010 út 24. 1.
st 25. 1.854.212 854.213 854.029 854.217 854.223 st 25. 1.
čt 26. 1.854.010 854.212 854.213 854.029
854.032
[1]
854.217 čt 26. 1.
27. 1.854.217 ! 854.010 ! 854.212 ! 854.213 ! 854.032 ! 27. 1.
so 28. 1.- -     - so 28. 1.
oběh pro
26. 1.:
9803/14941495/15781563/1562/1569pk
/1564/1571pk/1568
/1575pk/1570/1577pk
/1574/1579pk/1580
/1581pk/1584/19875
19700/1565/1565vlož Kl-Ph
/1562pk/1569/1564pk
/1571/1568pk/1575
/1570pk/1577/1574pk
/1579/1580pk/1581
/1586
19860/19861
/1565/1576
datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 841

[1]vlak 19700: 854.029
vlaky 1565, 1577, 1574: 854.032