prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červenec 2018
 TS 867: 810 DKV Plzeň PJ Rakovník

oběh pro
8. 12.:
TS 867 (810)datum
1. den2. den3. den
27703/27702/27705pk
/27706/27707/27710
/27711pk/27712/27713pk
/27714/27715pk/27716
/27717/27718/27719
/27720
27705/27706pk/27711
/27712pk/27713/27714pk
/27715/27716pk
-
ne 1. 7.810.337 810.644 - ne 1. 7.
po 2. 7.810.375 810.337 810.073 po 2. 7.
út 3. 7.810.073 810.375 810.570 út 3. 7.
st 4. 7.810.570 810.073 810.337 st 4. 7.
čt 5. 7.810.570 810.337 - čt 5. 7.
6. 7.810.337 810.570 - 6. 7.
so 7. 7.  810.337 ! - so 7. 7.
ne 8. 7.810.337 !   - ne 8. 7.
po 9. 7.810.570 810.337 810.073 po 9. 7.
út 10. 7.810.073 810.570 810.337 út 10. 7.
st 11. 7.810.337 810.073 810.459 st 11. 7.
čt 12. 7.810.459 810.337 810.073 čt 12. 7.
13. 7.810.073 810.459 810.337 13. 7.
so 14. 7.810.337 810.073 - so 14. 7.
ne 15. 7.810.337 810.073 - ne 15. 7.
po 16. 7.810.073 810.337 810.375 po 16. 7.
út 17. 7.810.375 810.337 810.182 út 17. 7.
st 18. 7.810.182 810.375 810.459 st 18. 7.
čt 19. 7.810.459 810.182 ! 810.375 ! čt 19. 7.
20. 7.810.570 810.459 810.337 20. 7.
so 21. 7.810.337 810.570 - so 21. 7.
ne 22. 7.810.337 810.570 - ne 22. 7.
po 23. 7.810.570 810.337 810.459 po 23. 7.
út 24. 7.810.459 ! 810.570 ! 810.337 ! út 24. 7.
st 25. 7.810.337 810.459 810.570 st 25. 7.
čt 26. 7.810.570 810.337 810.459 ! čt 26. 7.
27. 7.810.459 ! 810.570 ! 810.337 ! 27. 7.
so 28. 7.810.337 !   - so 28. 7.
ne 29. 7.    - ne 29. 7.
po 30. 7.      po 30. 7.
út 31. 7.810.459 810.570 810.337 út 31. 7.
oběh pro
8. 12.:
27703/27702/27705pk
/27706/27707/27710
/27711pk/27712/27713pk
/27714/27715pk/27716
/27717/27718/27719
/27720
27705/27706pk/27711
/27712pk/27713/27714pk
/27715/27716pk
-datum
1. den2. den3. den
TS 867