prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2021
 RegioJet: 162, 193D Praha - Ostrava - Košice

oběh pro
11. 12.:
TS 1 (162)TS 3 (162)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den
1000/1005
/1014/1019
1004/10091002/1007
/1016/1021
1012/10171008/10131010/10151025/1020
st 1. 12.162.115
193.227
[1]
162.120 162.118 162.112 162.114 162.119 162.116 st 1. 12.
čt 2. 12.193.227 162.112 162.114 162.118 162.119 162.120
386.204
[2]
162.116 čt 2. 12.
3. 12.193.227
162.114
[3]
162.118 162.119 162.114
162.120
[4]
386.204 162.112
386.201
[5]
162.116 3. 12.
so 4. 12.162.114
386.201
[6]
162.120
386.204
[7]
386.204
162.120
162.114
[8]
162.119 386.201
162.115
[9]
162.118 162.116 so 4. 12.
ne 5. 12.193.725
193.226
[10]
162.113 162.115
162.119
[11]
162.114 162.118 162.119
162.120
[12]
162.116 ne 5. 12.
po 6. 12.193.226
162.116
162.115
[13]
162.120
162.118
[14]
162.118
162.120
[15]
162.119 162.114 162.113
386.204
[16]
162.115 [17] po 6. 12.
út 7. 12.162.115
186.357 př + 162.115
186.357 př + 388.210
[18]
162.119
162.114
[19]
162.114
162.115
[20]
162.120 386.204 162.118 162.113 út 7. 12.
st 8. 12.186.357
388.211
[21]
162.120
162.118
[14]
386.204
162.119
[22]
162.115 162.118
162.120
[23]
162.114
162.116
[24]
162.113 st 8. 12.
čt 9. 12.386.201
388.209
[25]
162.113 162.120
386.201
[26]
162.119 162.116 162.118 162.115 čt 9. 12.
10. 12.388.209
388.209 + 193.227 pk
193.227
[27]
162.112 162.116 162.114 386.201 162.120 162.115 10. 12.
so 11. 12.193.227
386.203
[28]
162.118
386.201
[29]
386.201
388.202
162.118
[30]
162.120 162.114
193.227
[31]
162.112 162.115
[32]
so 11. 12.
oběh pro
11. 12.:
1000/1005
/1014/1019
1004/10091002/1007
/1016/1021
1012/10171008/10131010/10151025/1020datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den
TS 1 (162)TS 3 (162)

[1]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.115
vlak 1019: 193.227
[2]vlaky 1001, 1010: 162.120
vlak 1015: 386.204
[3]vlaky 1000, 1005, 1014: 193.227
vlak 1019: 162.114
[4]vlak 1012: 162.114
vlak 1017: 162.120
[5]vlaky 1001, 1010: 162.112
vlak 1015: 386.201
[6]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.114
vlak 1019: 386.201
[7]vlak 1004: 162.120
vlaky 1009, 1018: 386.204
[8]vlak 1002: 386.204
vlaky 1007, 1016: 162.120
vlak 1021: 162.114
[9]vlak 1008: 386.201
vlak 1013: 162.115
[10]vlaky 1005, 1014: 193.725
vlak 1019: 193.226
[11]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.115
vlak 1021: 162.119
[12]vlak 1010: 162.119, pozn: Střet vlaku s osobou v úseku Červenka - Moravičany.
vlak 1015: 162.120
[13]vlak 1000: 193.226
vlaky 1005, 1014: 162.116
vlak 1019: 162.115
[14]vlak 1004: 162.120
vlak 1009: 162.118
[15]vlak 1002: 162.118
vlaky 1007, 1016, 1021: 162.120
[16]vlaky 1001, 1010: 162.113
vlak 1015: 386.204
[17]vlak 1020: 162.115
[18]vlak 1000: 162.115
vlaky 1005, 1014: 186.357 př + 162.115
vlak 1019: 186.357 př + 388.210
[19]vlak 1004: 162.119
vlak 1009: 162.114
[20]vlak 1002: 162.114
vlak 1021: 162.115
[21]vlak 1000: 186.357
vlaky 1005, 1014, 1019: 388.211
[22]vlaky 1002, 1007, 1016: 386.204
vlak 1021: 162.119
[23]vlak 1008: 162.118
vlak 1013: 162.120
[24]vlak 1010: 162.114
vlak 1015: 162.116
[25]vlak 1000: 386.201
vlaky 1005, 1014, 1019: 388.209
[26]vlak 1002: 162.120
vlak 1021: 386.201
[27]vlak 1000: 388.209
vlak 1005: 388.209 + 193.227 pk, pozn: z Prahy +80'
vlak 1014: 193.227, pozn: výchozí ze žst. Ostrava-Svinov
vlak 1019: 193.227
[28]vlak 1000: 193.227
vlaky 1005, 1014: 386.203
[29]vlak 1004: 162.118
vlak 1009: 386.201
[30]vlak 1002: 386.201
vlaky 1007, 1016: 388.202
vlak 1021: 162.118
[31]vlak 1008: 162.114
vlak 1013: 193.227
[32]vlak 1025: -
vlak 1020: 162.115