prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - leden 2018
RegioJet: 193 Praha - Vídeň / Bratislava

oběh pro
18. 7.:
TS 301 (193)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den
------
po 1. 1.193.226 193.227 [1] 193.227
193.221
[2]
193.214 -
193.205
[3]
-
193.220
193.220 + 193.820 pk
[4]
po 1. 1.
út 2. 1.193.221 193.226 193.227 193.276 + 193.820 pk
193.820
193.206
[5]
193.205 193.214 út 2. 1.
st 3. 1.193.226 193.227 193.221 193.214
193.220
[6]
193.205 193.206 st 3. 1.
čt 4. 1.193.206 193.226 193.227 193.221 193.205 193.220 čt 4. 1.
5. 1.193.226 193.206
193.227
[7]
193.206 [8] 193.220 193.205 193.214 5. 1.
so 6. 1.193.206 193.226
193.227
[9]
193.227
193.226
[10]
193.214 193.220 193.205 so 6. 1.
ne 7. 1.193.206 193.227 [1] 193.227
193.220
[11]
193.205 193.220
193.226
[12]
193.214 ne 7. 1.
po 8. 1.193.227 193.206 ! 193.214 193.220
193.276
[13]
193.205 193.226 ! po 8. 1.
út 9. 1.193.226 [14] 193.227 193.214 193.206 193.276
193.226
[15]
193.205 út 9. 1.
st 10. 1.193.214 193.221 [16] 193.206 193.276 193.226 193.205 st 10. 1.
čt 11. 1.193.206 193.214 ! 193.221 ! 193.205 193.226   čt 11. 1.
12. 1.    193.206 193.276 193.205 !   12. 1.
so 13. 1.193.206 193.214
193.221
[17]
193.214 [18] 193.220 193.276   so 13. 1.
ne 14. 1.193.206 193.221 [16] 193.221
193.220
[19]
193.205 193.220
193.214
[20]
193.276 ne 14. 1.
po 15. 1.193.227 193.206
193.221
[21]
193.221
193.206
[22]
193.220
193.221
[23]
193.214 193.205 po 15. 1.
út 16. 1.193.205 !   193.227 193.206 [24] 193.221 ! 193.214 ! út 16. 1.
st 17. 1.    193.221 193.220 193.214   st 17. 1.
čt 18. 1.      193.221 ! 193.220 ! 193.214 ! čt 18. 1.
19. 1.193.227 193.222 193.205 193.214 193.220 193.226 19. 1.
so 20. 1.193.221 193.222   193.226 193.220 193.214 so 20. 1.
ne 21. 1.193.221 193.206 [25] 193.222
193.220
[26]
193.214 193.227 193.220
193.226
[27]
ne 21. 1.
po 22. 1.193.226 !   193.221 193.220 !   193.214 po 22. 1.
út 23. 1.193.221 193.206   193.214 193.227 193.226 út 23. 1.
st 24. 1.193.220 193.221 [28] 193.206
193.221
[29]
193.226 193.214 [30] 193.227
193.214
[31]
st 24. 1.
čt 25. 1.193.221 193.220
193.206
[32]
193.220 [33] 193.205 193.226 193.227 [34] čt 25. 1.
26. 1.193.276 193.206 193.221 193.220
193.227
[35]
193.226 193.205 26. 1.
so 27. 1.193.205 ! 193.276 [36] 193.276 [37] 193.221 ! 193.226   so 27. 1.
ne 28. 1.193.205 193.206 [25] 193.206
193.226
[38]
193.227 193.276 193.221 ne 28. 1.
po 29. 1.193.226 193.220 193.221 193.205 193.227 193.276 po 29. 1.
út 30. 1.193.221 193.226 ! 193.227 193.206 193.205 !   út 30. 1.
st 31. 1.193.226 193.221
193.222
[39]
193.227 193.220 193.205 193.206 st 31. 1.
oběh pro
18. 7.:
------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den
TS 301

[1]vlak 1047: 193.227
[2]vlak 1044: 193.227
vlaky 1035, 1036: 193.221
[3]vlak 1040: -, pozn: nejede
vlaky 1033, 1034, 1053: 193.205
[4]vlak 1042: -, pozn: nejede
vlak 1043: 193.220
vlak 1052: 193.220 + 193.820 pk
[5]vlak 1041: 193.276 + 193.820 pk
vlak 1050: 193.820
vlak 1051: 193.206
[6]vlak 1050: 193.214
vlak 1051: 193.220
[7]vlak 1030: 193.206
vlak 1047: 193.227
[8]vlak 1035: 193.206
[9]vlak 1030: 193.226
vlak 1047: 193.227
[10]vlak 1044: 193.227
vlak 1035: 193.226
[11]vlak 1044: 193.227
vlaky 1035, 1036: 193.220
[12]vlak 1040: 193.220
vlaky 1033, 1034, 1053: 193.226
[13]vlak 1050: 193.220
vlak 1051: 193.276
[14]vlak 1031: 193.226
[15]vlak 1040: 193.276
vlak 1053: 193.226
[16]vlak 1047: 193.221
[17]vlak 1030: 193.214
vlak 1047: 193.221
[18]vlak 1035: 193.214
[19]vlak 1044: 193.221
vlak 1035: 193.220, pozn: Ve Vídní cca +145´
vlak 1036: 193.220, pozn: Z Vídně cca +60´
[20]vlak 1040: 193.220
vlak 1033: 193.214, pozn: Ve Vídní cca +200´
vlak 1034: 193.214, pozn: V Praze cca +160´
vlak 1053: 193.214, pozn: Z Prahy cca +65´
[21]vlak 1030: 193.206
vlak 1047: 193.221
[22]vlak 1044: 193.221
vlak 1035: 193.206
[23]vlak 1041: 193.220
vlak 1050: 193.221
[24]vlak 1050: 193.206
[25]vlak 1047: 193.206
[26]vlak 1044: 193.222
vlak 1035: 193.220
[27]vlak 1042: 193.220
vlak 1043: 193.226
[28]vlak 1030: 193.221
[29]vlak 1044: 193.206
vlak 1035: 193.221
[30]vlak 1040: 193.214
[31]vlak 1042: 193.227
vlak 1043: 193.214
[32]vlak 1030: 193.220
vlak 1047: 193.206
[33]vlak 1036: 193.220
[34]vlak 1043: 193.227
[35]vlak 1050: 193.220
vlak 1051: 193.227
[36]vlak 1030: 193.276
[37]vlak 1036: 193.276
[38]vlak 1044: 193.206
vlaky 1035, 1036: 193.226
[39]vlak 1030: 193.221
vlak 1047: 193.222