grudzień 2018 styczeń 2019 luty 2019 marzec 2019 kwiecień 2019 maj 2019 czerwiec 2019 lipiec 2019 sierpień 2019 wrzesień 2019 październik 2019 listopad 2019 grudzień 2019
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - grudzień 2018
 RegioJet: 193 a 386 Praha - Brno - Vídeň/Bratislava

obieg dla
14. 12.:
TS 1 (193 a 386)TS 2 (193 a 386)TS 3 (193 a 386)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień1. dzień1. dzień
1041/1048/1049
1040/1033
/1034/1051
1042/1043/1050
1031/1032/1037
1030/1035/1036
--
ni 9. 12.386.204 386.202 193.226 386.201 386.203 193.205 193.214 ni 9. 12.
po 10. 12.193.226             po 10. 12.
wt 11. 12.386.201
386.204
[1]
193.226 386.204 [2] 386.202
193.206
[3]
386.203 193.205 193.214 wt 11. 12.
śr 12. 12.              śr 12. 12.
cz 13. 12.193.226 386.204 386.201 193.206 386.203 193.205 193.214 cz 13. 12.
pi 14. 12.386.201 193.226 386.204 386.202 193.206 193.205 386.203 pi 14. 12.
so 15. 12.386.204 386.201 193.226 193.206 386.202 193.205 386.203 so 15. 12.
ni 16. 12.              ni 16. 12.
po 17. 12.386.204
193.227
[4]
193.226 386.202 193.214 386.201 193.205 386.203 po 17. 12.
wt 18. 12.386.202 386.204 193.226 386.203 193.214 386.201 193.205 wt 18. 12.
śr 19. 12.  386.202 386.204         śr 19. 12.
cz 20. 12.386.204 193.226 386.202 386.203 193.214 386.201 193.205 cz 20. 12.
pi 21. 12.386.202 386.204
193.227
[5]
193.226 193.214 386.203 386.201 193.205 pi 21. 12.
so 22. 12.193.226 386.202 193.227 193.206 193.214 386.201 193.205 so 22. 12.
ni 23. 12.193.227 193.214 193.226 386.202 193.206 386.201 193.205 ni 23. 12.
po 24. 12.193.226
[6]
193.227
[7]
193.214 386.202
[8]
386.202
193.206
[9]
386.201
[10]
193.205 po 24. 12.
wt 25. 12.193.214
[11]
386.202
[12]
386.201
[13]
193.206
[14]
193.226
[15]
193.205 193.227 wt 25. 12.
śr 26. 12.193.214 386.203
193.226
[16]
386.202 386.201 193.226 [17] 193.205 193.227 śr 26. 12.
cz 27. 12.386.202
[18]
386.201 193.214
386.203
[19]
193.226 193.227 193.206 386.203
193.214
[20]
cz 27. 12.
pi 28. 12.386.204
[21]
386.202
[22]
386.201 193.205 193.226 193.206 193.214 pi 28. 12.
so 29. 12.193.226
[6]
386.204
[23]
386.202 386.201 193.205 193.206 193.214 so 29. 12.
ni 30. 12.386.202
[18]
193.226 386.204 193.205 386.201 193.206 193.214 ni 30. 12.
po 31. 12.386.204
[21]
386.201
[24]
193.226
[25]
193.205
[26]
386.202
[27]
[28] 193.214 po 31. 12.
obieg dla
14. 12.:
1041/1048/1049
1040/1033
/1034/1051
1042/1043/1050
1031/1032/1037
1030/1035/1036
--data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień1. dzień1. dzień
TS 1 (193 a 386)TS 2 (193 a 386)TS 3 (193 a 386)

[1]pociąg 1041: 386.201
pociąg 1048: 386.204
[2]pociągi 1042, 1043, 1050: 386.204
[3]pociągi 1031, 1032: 386.202
pociąg 1037: 193.206
[4]pociągi 1041, 1048: 386.204
pociąg 1049: 193.227
[5]pociągi 1040, 1033, 1034: 386.204
pociąg 1051: 193.227
[6]pociągi 1041, 1048: 193.226
pociąg 1049: -, pozn: NEJEDE
[7]pociągi 1040, 1033, 1034: 193.227
pociąg 1051: -, pozn: NEJEDE
[8]pociąg 1032: 386.202
pociąg 1037: -, pozn: NEJEDE
[9]pociąg 1030: 386.202
pociąg 1035: 193.206
pociąg 1036: -, pozn: NEJEDE
[10]pociąg 1046: 386.201
pociąg 1047: -, pozn: NEJEDE
[11]pociąg 1041: -, pozn: NEJEDE
pociąg 1048: 193.214
[12]pociąg 1040: -, pozn: NEJEDE
pociąg 1033: 386.202
pociąg 1034: -, pozn: 386202
[13]pociąg 1042: -, pozn: NEJEDE
pociąg 1043: 386.201
[14]pociąg 1031: -, pozn: NEJEDE
pociąg 1032: 193.206
[15]pociąg 1030: -, pozn: NEJEDE
pociągi 1035, 1036: 193.226
[16]pociąg 1040: -, pozn: NEJEDE
pociąg 1033: 386.203
pociąg 1034: 193.226
[17]pociągi 1030, 1035, 1036: 193.226
[18]pociągi 1041, 1048: 386.202
pociąg 1049: -, pozn: NEJEDE
[19]pociąg 1042: 193.214
pociągi 1043, 1050: 386.203
[20]pociąg 1044: 386.203
pociąg 1045: 193.214
[21]pociągi 1041, 1048: 386.204
pociąg 1049: -, pozn: NEJEDE
[22]pociąg 1040: -, pozn: NEJEDE
pociągi 1033, 1034, 1051: 386.202
[23]pociąg 1040: -, pozn: NEJEDE
pociągi 1033, 1034, 1051: 386.204
[24]pociąg 1040: -, pozn: NEJEDE
pociągi 1033, 1034: 386.201
pociąg 1051: -, pozn: NEJEDE
[25]pociągi 1042, 1043: 193.226
pociąg 1050: -, pozn: NEJEDE
[26]pociąg 1031: -, pozn: NEJEDE
pociąg 1032: 193.205
pociąg 1037: -, pozn: NEJEDE
[27]pociąg 1030: -, pozn: NEJEDE
pociąg 1035: 386.202
pociąg 1036: -, pozn: NEJEDE
[28]pociąg 1046: NEJEDE