grudzień 2018 styczeń 2019 luty 2019 marzec 2019 kwiecień 2019 maj 2019 czerwiec 2019 lipiec 2019 sierpień 2019 wrzesień 2019 październik 2019 listopad 2019 grudzień 2019
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - grudzień 2019
 RegioJet: 193 a 386 Praha - Brno - Vídeň/Bratislava

obieg dla
14. 12.:
TS 1 (193 a 386)TS 2 (193 a 386)TS 3 (193 a 386)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień1. dzień1. dzień
1041/1048/1049
1040/1033
/1034/1051
1042/1043/1050
1031/1032/1037
1030/1035/1036
1046/10451044/1047
ni 1. 12.193.205 193.206 193.227 193.743 386.202 386.203 193.214 ni 1. 12.
po 2. 12.193.226 193.205 193.206 386.202 193.743 386.203 193.214 po 2. 12.
wt 3. 12.386.201 193.205 193.226 193.743 386.202 386.203 193.214 wt 3. 12.
śr 4. 12.193.226 193.205 386.201 386.202 193.743 386.203 193.214 śr 4. 12.
cz 5. 12.386.201 193.205 193.226 193.743
193.214
[1]
386.202 386.203 193.214
193.221
[2]
cz 5. 12.
pi 6. 12.193.226 193.205 386.201 386.202 193.214 386.203 193.221 pi 6. 12.
so 7. 12.386.201 193.205 193.226 193.214 386.202 386.203 193.221 so 7. 12.
ni 8. 12.193.724 386.202 193.205 386.201 193.214 386.203 193.221 ni 8. 12.
po 9. 12.386.204 386.202 193.724 193.214 386.201 386.203 193.221 po 9. 12.
wt 10. 12.193.724 386.202 386.204 386.201 193.214 386.203
193.205
[3]
193.221 wt 10. 12.
śr 11. 12.386.204
383.062
[4]
386.202 193.724 193.214 386.201 193.205 193.221 śr 11. 12.
cz 12. 12.193.724 [5] 386.202
386.203
[6]
383.062 386.201 193.214 193.205 193.221
193.743
[7]
cz 12. 12.
pi 13. 12.193.227 386.203 193.724 193.214 386.201 193.205 193.743 pi 13. 12.
so 14. 12.193.724 386.203
386.203 + 193.743 pk
[8]
193.227 386.201 193.214 193.205 193.743 [9] so 14. 12.
obieg dla
14. 12.:
1041/1048/1049
1040/1033
/1034/1051
1042/1043/1050
1031/1032/1037
1030/1035/1036
1046/10451044/1047data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień1. dzień1. dzień
TS 1 (193 a 386)TS 2 (193 a 386)TS 3 (193 a 386)

[1]pociągi 1031, 1032: 193.743
pociąg 1037: 193.214
[2]pociąg 1044: 193.214
pociąg 1047: 193.221
[3]pociąg 1046: 386.203
pociąg 1045: 193.205
[4]pociągi 1041, 1048: 386.204
pociąg 1049: 383.062
[5]pociąg 1048: na konci vlaku nečinné 193.758, 193.762 a 193.757, právě zapůjčené od ELL
[6]pociągi 1040, 1033, 1034: 386.202
pociąg 1051: 386.203
[7]pociąg 1044: 193.221
pociąg 1047: 193.743
[8]pociąg 1040: 386.203
pociąg 1051: 386.203 + 193.743 pk
[9]pociąg 1044: 193.743