december 2018 január 2019 február 2019 marec 2019 apríl 2019 máj 2019 jún 2019 júl 2019 august 2019 september 2019 október 2019 november 2019 december 2019
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - december 2019
 RegioJet: 193 a 386 Praha - Brno - Vídeň/Bratislava

obeh pre
14. 12.:
TS 1 (193 a 386)TS 2 (193 a 386)TS 3 (193 a 386)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň1. deň1. deň
1041/1048/1049
1040/1033
/1034/1051
1042/1043/1050
1031/1032/1037
1030/1035/1036
1046/10451044/1047
ne 1. 12.193.205 193.206 193.227 193.743 386.202 386.203 193.214 ne 1. 12.
po 2. 12.193.226 193.205 193.206 386.202 193.743 386.203 193.214 po 2. 12.
ut 3. 12.386.201 193.205 193.226 193.743 386.202 386.203 193.214 ut 3. 12.
st 4. 12.193.226 193.205 386.201 386.202 193.743 386.203 193.214 st 4. 12.
št 5. 12.386.201 193.205 193.226 193.743
193.214
[1]
386.202 386.203 193.214
193.221
[2]
št 5. 12.
pi 6. 12.193.226 193.205 386.201 386.202 193.214 386.203 193.221 pi 6. 12.
so 7. 12.386.201 193.205 193.226 193.214 386.202 386.203 193.221 so 7. 12.
ne 8. 12.193.724 386.202 193.205 386.201 193.214 386.203 193.221 ne 8. 12.
po 9. 12.386.204 386.202 193.724 193.214 386.201 386.203 193.221 po 9. 12.
ut 10. 12.193.724 386.202 386.204 386.201 193.214 386.203
193.205
[3]
193.221 ut 10. 12.
st 11. 12.386.204
383.062
[4]
386.202 193.724 193.214 386.201 193.205 193.221 st 11. 12.
št 12. 12.193.724 [5] 386.202
386.203
[6]
383.062 386.201 193.214 193.205 193.221
193.743
[7]
št 12. 12.
pi 13. 12.193.227 386.203 193.724 193.214 386.201 193.205 193.743 pi 13. 12.
so 14. 12.193.724 386.203
386.203 + 193.743 pk
[8]
193.227 386.201 193.214 193.205 193.743 [9] so 14. 12.
obeh pre
14. 12.:
1041/1048/1049
1040/1033
/1034/1051
1042/1043/1050
1031/1032/1037
1030/1035/1036
1046/10451044/1047dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň1. deň1. deň
TS 1 (193 a 386)TS 2 (193 a 386)TS 3 (193 a 386)

[1]vlaky 1031, 1032: 193.743
vlak 1037: 193.214
[2]vlak 1044: 193.214
vlak 1047: 193.221
[3]vlak 1046: 386.203
vlak 1045: 193.205
[4]vlaky 1041, 1048: 386.204
vlak 1049: 383.062
[5]vlak 1048: na konci vlaku nečinné 193.758, 193.762 a 193.757, právě zapůjčené od ELL
[6]vlaky 1040, 1033, 1034: 386.202
vlak 1051: 386.203
[7]vlak 1044: 193.221
vlak 1047: 193.743
[8]vlak 1040: 386.203
vlak 1051: 386.203 + 193.743 pk
[9]vlak 1044: 193.743