leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - březen 2020
 TS 861 - 864, 867: 810 a 814 OCÚ východ SÚ Šumperk

oběh pro
24. 10.:
TS 861 (810)TS 862 (810)TS 863 (810)TS 864 (814)datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den1. den
--------
ne 1. 3.810.597 810.675 810.431 810.176
810.194
[1]
810.292 810.599 810.508 814.010 ne 1. 3.
po 2. 3.810.597 810.675 810.431 810.645 810.194 810.508 810.599 814.010 po 2. 3.
út 3. 3.810.431 ! 810.597 ! 810.675 ! 810.194 ! 810.645 ! 810.599 ! 810.508 ! 814.010 ! út 3. 3.
st 4. 3.    810.597           st 4. 3.
čt 5. 3.810.597               čt 5. 3.
6. 3.  810.597 !             6. 3.
so 7. 3.810.675 [2] 810.431 810.597 810.508 810.194 810.599
810.675
810.599
[3]
810.292 814.010 so 7. 3.
ne 8. 3.  810.675 810.597 810.194 ! 810.508 810.292 810.599 814.010 ne 8. 3.
po 9. 3.810.597 !   810.675 ! 810.508 !   810.599 ! 810.292 ! 814.010 ! po 9. 3.
út 10. 3.                út 10. 3.
st 11. 3.                st 11. 3.
čt 12. 3.                čt 12. 3.
pá 13. 3.                pá 13. 3.
so 14. 3.                so 14. 3.
ne 15. 3.810.675 810.597 810.431   810.645 810.599 810.292 814.010 ne 15. 3.
po 16. 3.810.431 ! 810.675 ! 810.597 ! 810.645 !   810.292 ! 810.599 ! 814.010 ! po 16. 3.
út 17. 3.                út 17. 3.
st 18. 3.                st 18. 3.
čt 19. 3.                čt 19. 3.
pá 20. 3.                pá 20. 3.
so 21. 3.810.597 810.431 810.675   810.599 810.292 810.508 814.010 so 21. 3.
ne 22. 3.810.675 !   810.431 ! 810.599 !   810.508 ! 810.292 ! 814.010 ! ne 22. 3.
po 23. 3.                po 23. 3.
út 24. 3.                út 24. 3.
st 25. 3.          810.292     st 25. 3.
čt 26. 3.810.431 810.597 810.675
810.645
[4]
810.176   810.508 810.292 814.010 čt 26. 3.
27. 3.810.645 810.431 810.597   810.176 810.292 810.508 814.010 27. 3.
so 28. 3.810.597 810.645 810.431 810.176 810.194 810.508 810.292 814.010 so 28. 3.
ne 29. 3.810.431 810.597 810.645 810.194 810.176 810.292 810.508 814.010 ne 29. 3.
po 30. 3.  810.431 810.597 810.176   810.508 810.292 [5] - po 30. 3.
út 31. 3.810.597 !   810.431 !   810.176 ! 810.292 ! 810.508 ! - út 31. 3.
oběh pro
24. 10.:
--------datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den1. den
TS 861TS 862TS 863TS 864

[1]vlak 13629: 810.176
vlak 13042: 810.194
[2]vlak 113092: 810.675
[3]vlak 3654: 810.599
vlaky 3657, 3658: 810.675
vlak 13025: 810.599
[4]vlak 13601: 810.675
vlak 3612: 810.645, pozn: Porucha vlaku 810 675
[5]některé vlaky nejezdí zdůvodu nouzového stavu v ČR