leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - duben 2020
 TS 861 - 864, 867: 810 a 814 OCÚ východ SÚ Šumperk

oběh pro
22. 10.:
TS 861 (810)TS 862 (810)TS 863 (810)TS 864 (814)datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den1. den
--------
st 1. 4.

[1]
810.176 [2] 810.431
810.292
810.431
[3]
810.176 [4] 810.431
810.292
[5]
  -
810.292
[6]
  - st 1. 4.

[1]
čt 2. 4.

[1]
810.431 [7] 810.176
810.292
810.508
[8]
810.431 [9] 810.508
810.292
[10]
810.176 [11] -
810.292
[12]
  - čt 2. 4.

[1]
3. 4.

[1]
810.508 [13] 810.431
810.597
810.645
[14]
810.508 [15] 810.176
810.597
[16]
810.292 810.176 [17]   - 3. 4.

[1]
so 4. 4.810.194 810.508 810.645   810.597   810.176 814.010 so 4. 4.
ne 5. 4.810.508 810.194   810.597 !   810.176 !   814.010 ne 5. 4.
po 6. 4.810.292 810.194 810.645 810.675       - po 6. 4.
út 7. 4.810.645 810.597 810.194   810.675 810.292   - út 7. 4.
st 8. 4.810.194 810.645 810.597 810.675   810.431 810.292 ! - st 8. 4.
čt 9. 4.810.597 810.194 810.645 810.675     810.431 ! - čt 9. 4.
10. 4.810.645 ! 810.597 ! 810.194 !   810.675 !     814.010 10. 4.
so 11. 4.              814.010 so 11. 4.
ne 12. 4.              814.010 ne 12. 4.
po 13. 4.              814.010 po 13. 4.
út 14. 4.          810.599   - út 14. 4.
st 15. 4.810.675     810.176   810.431 810.599 ! - st 15. 4.
čt 16. 4.810.597 810.675   810.292 810.176 ! 810.599 810.431 ! - čt 16. 4.
17. 4.  810.597 ! 810.675 ! 810.176 810.292 !   810.599 ! - 17. 4.
so 18. 4.        810.176 !     814.010 so 18. 4.
ne 19. 4.              814.010 ne 19. 4.
po 20. 4.810.194   810.597     810.431   - po 20. 4.
út 21. 4.810.176 810.194   810.599   810.645 810.431 ! - út 21. 4.
st 22. 4.810.645 843.019
810.176
[18]
810.194   810.599 ! 810.431   - st 22. 4.
čt 23. 4.810.194 ! 810.645 810.176 810.675     810.431 ! - čt 23. 4.
24. 4.810.176 !   810.645 ! 810.597       - 24. 4.
so 25. 4.810.645 810.176 810.194   810.597 !     814.010 so 25. 4.
ne 26. 4.810.176 810.645 810.194 810.597 810.675 810.292   814.010 ne 26. 4.
po 27. 4.810.176 810.645 810.194 810.599 810.597 810.431 [19] - po 27. 4.
út 28. 4.810.597 810.176 810.645 810.431 810.599 810.675 [20] - út 28. 4.
st 29. 4.814.010 810.597 810.176 810.599 810.431 ! 810.194 810.675 - st 29. 4.
čt 30. 4.810.176 ! 814.010
810.599
[21]
810.597 !     810.675 ! 810.194 ! - čt 30. 4.
oběh pro
22. 10.:
--------datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den1. den
TS 861TS 862TS 863TS 864

[1]výluka Šumperk - Hanušovice
[2]vlak 3613: 810.176
[3]vlak 3604: 810.431
vlak 3615: 810.292
vlak 13634: 810.431
[4]vlak 3612: 810.176
[5]vlak 3605: 810.431
vlak 13629: 810.292
[6]vlak 3657: -, pozn: Náhradní doprava
vlak 3611: 810.292
[7]vlak 3613: 810.431
[8]vlak 3600: 810.176
vlak 3615: 810.292
vlak 13634: 810.508
[9]vlak 3612: 810.431
[10]vlak 3605: 810.508
vlak 13629: 810.292
[11]vlak 3601: 810.176
[12]vlak 3657: -, pozn: Jela náhradní doprava
vlak 3611: 810.292
[13]vlak 3613: 810.508
[14]vlak 3600: 810.431
vlaky 3603, 3604: 810.597
vlak 3615: 810.645
[15]vlak 3612: 810.508
[16]vlak 3602: 810.176
vlak 3605: 810.597
[17]vlak 3611: 810.176
[18]vlak 3604: 843.019
vlak 3615: 810.176
[19]Náhradní autobusová doprava
[20]vlak 13651: Jela náhradní autobusová doprava
vlak 13652: Náhradní autobusová doprava
[21]vlak 3604: 814.010
vlak 3615: 810.599