prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2022
 TS 141, 241 a 242: 113 a 210 SÚ Tábor

jako postrkový pište BDtax blíže k Táboru

oběh pro
10. 12.:
TS 141 (113)TS 042 (BDtax ⁷⁸²)TS 241 (210)TS 242 (210)mimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den
-28431/28430/28407
/28406/28409/28408
/28411/28410/28413
/28414/28417/28418
/28421/28422/28425
/28426
-28431/28430/28407
/28406/28409/28408
/28411/28410/28413
/28414/28417/28418
/28421/28422/28425
/28426
18880/18822/18823
/18826/18827/18830
/18873/18874/18843
/18846/18871
18861/18820/18821
/18824/18825/18828
/18829/18848/18833
/18836/18837/18840
/18849/18844/18845
/18860
18805/3887záloha České Budějovice
123
čt 1. 12.814.123 113.003   93-29 020 + 93-29 022 pk 210.039
650.225
210.039
[1]
210.039
210.058
650.221
210.058
[2]
210.058
210.058 + 210.052 pk
[3]
210.055       čt 1. 12.
2. 12.113.003 814.123 93-29 020 + 93-29 022 pk   210.052
650.224
210.052
[4]
210.039
650.220
210.039
[5]
210.058 210.055 !       2. 12.
so 3. 12.- 113.003 - 93-29 020 + 93-29 022 pk 650.004
210.052
[6]
210.052
650.004
[7]
210.039 210.055 ! 100.003 př + 100.001 [8] 842.020 + 814.308 pk [9]   so 3. 12.
ne 4. 12.- 113.003 -   210.057
210.052
[10]
650.004
210.057
[11]
210.052 + 210.057 pk [12]         ne 4. 12.
po 5. 12.814.145 113.003   93-29 020 + 93-29 022 pk 210.039
650.220
210.039
[13]
210.052
650.225
210.052
[14]
210.057 210.055 210.039 [15]     po 5. 12.
út 6. 12.113.003
[16]
[17] 93-29 020 + 93-29 022 pk   [18] 210.039
[19]
[20] 210.055 !       út 6. 12.
st 7. 12.814.145 113.003   93-29 020 + 93-29 022 pk
93-29 090 + 93-29 018 pk
[21]
210.058
210.039
650.217
210.039
[22]
210.052
650.219
210.052
[23]
210.058
[24]
210.055 210.039 [15]     st 7. 12.
čt 8. 12.113.003 814.145
113.002
814.145
[25]
93-29 090 + 93-29 018 pk 210.058 [26] 210.039
650.222
210.039
[27]
210.052 [28] 210.055 ! 210.058 [29] 650.001 [30]   čt 8. 12.
9. 12.814.145
113.002
[31]
113.003
814.026
[32]
93-29 020 + 93-29 022 pk 93-29 090 + 93-29 018 pk 210.052
650.218
210.052
[33]
210.058
650.220
210.058
[34]
210.039
650.001
[35]
210.055 ! 210.052 [15]     9. 12.
so 10. 12.- 113.002 - 93-29 020 + 93-29 022 pk 650.001
210.052
650.221
210.052
[36]
210.052
650.001
[37]
210.058         so 10. 12.
oběh pro
10. 12.:
-28431/28430/28407
/28406/28409/28408
/28411/28410/28413
/28414/28417/28418
/28421/28422/28425
/28426
-28431/28430/28407
/28406/28409/28408
/28411/28410/28413
/28414/28417/28418
/28421/28422/28425
/28426
18880/18822/18823
/18826/18827/18830
/18873/18874/18843
/18846/18871
18861/18820/18821
/18824/18825/18828
/18829/18848/18833
/18836/18837/18840
/18849/18844/18845
/18860
18805/3887záloha České Budějovice
123datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den
TS 141 (113)TS 042 (BDtax ⁷⁸²)TS 241 (210)TS 242 (210)mimořádný oběh

[1]vlaky 18822, 18823: -, pozn: NAD v celé trase vlivem MU
vlak 18847: 210.039
vlaky 18838, 18839: 650.225
vlak 18850: 210.039
[2]vlak 18820: 210.039
vlaky 18821, 18824: -, pozn: NAD v celé trase
vlak 18829: 210.058
vlaky 18844, 18845: 650.221
vlak 18860: 210.058
[3]vlak 18872: 210.058
vlak 18801: 210.058 + 210.052 pk, pozn: 058 Lipno-Rybník, 052 Rb-ČB, v Rb výměna soupravy
[4]vlaky 18822, 18847: 210.052
vlaky 18838, 18839: 650.224
vlak 18850: 210.052
[5]vlaky 18824, 18849: 210.039
vlaky 18844, 18845: 650.220
vlak 18860: 210.039
[6]vlak 18880: 650.004
vlaky 18822, 18874: 210.052
[7]vlak 18861: 210.052
vlaky 18820, 18828, 18836, 18844: 650.004
[8]Mikulášská jízda Tábor - Bechyně a zpět (Os 11260/11261)
[9]Os 11110/11111/11112/11113/11114/11115/11116 Protivín - Týn nad Vltavou - Temelín a zpět
[10]vlak 18880: 210.057
vlaky 18822, 18826, 18846: 210.052
[11]vlaky 18861, 18820, 18824: 650.004
vlaky 18828, 18848, 18844: 210.057
[12]vlak 18805: pozn: 052 V.Brod-Rybník, 057 Rb-ČB
[13]vlaky 18880, 18822, 18847: 210.039
vlaky 18838, 18839: 650.220
vlak 18850: 210.039
[14]vlaky 18820, 18849: 210.052
vlaky 18844, 18845: 650.225
vlak 18860: 210.052
[15]3883 Rybník-HD/ 3886 HD-Rybník/ / Sv Rybník-HD/ 99140 HD-Rybník
[16]vlak 28403: 113.003, pozn: Sněhová kalamita, prrovoz přerušen do 9.00
vlaky 28404, 28416: -, pozn: NAD v celé trase (kalamita)
[17]vlak 28405: Nejede
vlak 28417: NAD
[18]vlak 18822: nejel, NAD nezavedena
[19]vlak 18861: 210.039, pozn: jen V.Brod-Rožmberk, dále popadané stromy
vlak 18820: -, pozn: nejel, NAD nezavedena
[20]vlak 18801: nejel, NAD nezavedena
[21]vlak 28405: 93-29 020 + 93-29 022 pk
vlaky 28413, 28414: 93-29 090 + 93-29 018 pk
[22]vlak 18880: 210.058
vlak 18822: -, pozn: NAD (stromy na trati)
vlaky 18830, 18847: 210.039, pozn: 2*BDs
vlaky 18838, 18839: 650.217
vlak 18850: 210.039, pozn: 2*BDs
[23]vlaky 18861, 18820: -, pozn: NAD v celé trase(spadlé stromy na trati)
vlaky 18829, 18848: 210.052
vlaky 18844, 18845: 650.219
vlak 18860: 210.052
[24]vlak 18872: -, pozn: NAD v celé trase(spadlé stromy na trati)
vlak 18801: 210.058, pozn: pouze Rybník-ČB (NAD Lipno n. Vltavou - Rybník (spadlé stromy na trati))
[25]vlak 28405: 814.145
vlaky 28410, 28413: 113.002
vlak 28414: 814.145
[26]vlaky 18823, 18847, 18838, 18839, 18850: 210.058
[27]vlaky 18821, 18849: 210.039
vlaky 18844, 18845: 650.222
vlak 18860: 210.039
[28]vlak 18801: 2*BDs
[29]Sv Rybník-HD/ 99140 HD-Rybník
[30]3803 ČB-HD
[31]vlaky 28404, 28407: 814.145
vlaky 28406, 28409, 28411, 28420: 113.002
[32]vlak 28405: 113.003
vlaky 28410, 28414: 814.026
[33]vlaky 18823, 18847: 210.052
vlaky 18838, 18839: 650.218
vlak 18850: 210.052
[34]vlaky 18821, 18849: 210.058
vlaky 18844, 18845: 650.220
vlak 18860: 210.058
[35]vlak 18801: 210.039
vlak 3887: 650.001
[36]vlak 18880: 650.001
vlaky 18822, 18823: 210.052
vlaky 18826, 18827: 650.221
vlaky 18830, 18873, 18846: 210.052
[37]vlak 18861: 210.052
vlaky 18820, 18824, 18828, 18848, 18836, 18840, 18844, 18860: 650.001