prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 843 - 845: 814 OŘOD západ SS Tábor

datumTS 843 (814)TS 844 (814)TS 845 (814)datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
Os 8702Os 8705Os 8706Sv 8290Sv 8295Os 8715Os 8712Os 8714Os 8723Os 8725Os 8722Os 8701Os 8704Os 8707Os 8709Os 8708Os 8713Os 8710Os 8717Os 8719Os 8716Os 8721Os 8720Os 8727Os 8701Os 8704pkOs 8702Os 8705Os 8706Os 8705pkOs 2189Sv 2194Os 8730Os 8733Os 8717pkOs 8719pkOs 8718Os 8723Os 8722Os 8725Os 8250Os 8253Os 8253Os 8255Os 8254Os 8259Os 8256Os 8261Os 8258Os 8263Os 8260Os 8265Os 8266Os 8271Os 8268Os 8273Os 8274Os 8279Os 8276Os 8281Os 8282Os 8287Os 8284Os 8251Os 8252Os 8257Os 8262Os 8267Os 8264Os 8269Os 8270Os 8275Os 8272Os 8277Os 8278Os 8278Os 8283Os 8280Os 8285Os 18440Os 18440Os 18843Os 18409Os 18409Os 18411Os 18408Os 18417Os 18412Os 18417pkOs 18416Os 18849Os 18403Os 18402Os 18442Os 18411Os 18408Os 18417Os 18416Os 18404Os 18413Os 18410Os 18415Os 18415Os 18414Os 18421Os 18422Os 18402pkOs 18407Os 18406Os 18411Os 18408Os 18417Os 18416Os 18449Os 18405Os 18404Os 18413Os 18410Os 18415Os 18414Os 18421Os 18422Os 18440Os 18409Os 18440pkOs 18405Os 18404Os 18413Os 18410Os 18406Os 18419Os 18418Os 18451
so 18. 3.- - - - -   -     - - -   -           -       - - -       - - - - -   -   - -   - -   -                 814.131                     -           814.026                   -   -   - - - - - - - - - -       814.174   - - - - - - - - - - - - - - - -       814.123         - - - - - - -         so 18. 3.
ne 19. 3.- - - - -     -   - - -   -         -         - - -       - - - - - -     - -   - - -         - -     814.131 814.134                     -             814.026                 - - - - -       - -     - - - - - - -     814.122   -       - - - - - - - -   - - - - - - -     - - - - -         ne 19. 3.
po 20. 3.        814.027   -     -   -     -         -       -     - - - -         - -   - -       - -                 814.131                           814.134                           -   -   - - - 814.152 - - -     - - - - - - - - - 814.122                       - - - - - - - - - -           -       po 20. 3.
út 21. 3.            -     -         -         -       - - - - - -           - -   - -       - -                                                                         -   -   - - -   - - -     - - - - - - - - -         -               - - - - - - - - - -           -       út 21. 3.
st 22. 3.            -     -         -         -       - - - - - -           - -   - -       - -                                                                         -   -   - - -   - - - 814.174   - - - - - - - - -         -               - - - - - - - - - -           -       st 22. 3.
čt 23. 3.            -     -         -         -       - - - - - -           - -   - -       - -                                                                         -   -   - - -   - - -     - - - - - - - - -         -               - - - - - - - - - -           -       čt 23. 3.
pá 24. 3.            -   -   -       -         -         - - - - -           - -       -     - -                                                                         -   -   - - -             - - - - - - - - -         -           - - - - - - - - - - - -           -       pá 24. 3.
so 25. 3.- - - - -   -     - - -   -           -       - - -       - - - - -   -   - -   - -   -                                       -                               -   -   - - - - - - - - - -           - - - - - - - - - - - - - - - -                 - - - - - - -         so 25. 3.
datumOs 8702Os 8705Os 8706Sv 8290Sv 8295Os 8715Os 8712Os 8714Os 8723Os 8725Os 8722Os 8701Os 8704Os 8707Os 8709Os 8708Os 8713Os 8710Os 8717Os 8719Os 8716Os 8721Os 8720Os 8727Os 8701Os 8704pkOs 8702Os 8705Os 8706Os 8705pkOs 2189Sv 2194Os 8730Os 8733Os 8717pkOs 8719pkOs 8718Os 8723Os 8722Os 8725Os 8250Os 8253Os 8253Os 8255Os 8254Os 8259Os 8256Os 8261Os 8258Os 8263Os 8260Os 8265Os 8266Os 8271Os 8268Os 8273Os 8274Os 8279Os 8276Os 8281Os 8282Os 8287Os 8284Os 8251Os 8252Os 8257Os 8262Os 8267Os 8264Os 8269Os 8270Os 8275Os 8272Os 8277Os 8278Os 8278Os 8283Os 8280Os 8285Os 18440Os 18440Os 18843Os 18409Os 18409Os 18411Os 18408Os 18417Os 18412Os 18417pkOs 18416Os 18849Os 18403Os 18402Os 18442Os 18411Os 18408Os 18417Os 18416Os 18404Os 18413Os 18410Os 18415Os 18415Os 18414Os 18421Os 18422Os 18402pkOs 18407Os 18406Os 18411Os 18408Os 18417Os 18416Os 18449Os 18405Os 18404Os 18413Os 18410Os 18415Os 18414Os 18421Os 18422Os 18440Os 18409Os 18440pkOs 18405Os 18404Os 18413Os 18410Os 18406Os 18419Os 18418Os 18451datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
TS 843TS 844TS 845