prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - září 2017
TS 103, 301 a 102: 163/362 + 961 DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová

oběh pro
9. 12.:
TS 103 (163 + 961)TS 301 (362 + 961)TS 102 (163)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den
--5002/5017pk/6282
/7149pk/5016/5015pk
/5042
5004/5005pk/5026
/8661pk/8662
-5018/5073pk/5010
/8654/5013pk/5030
/5031pk
5003pk5021pk/5020/6281
/6280/7165/7170
/6285/7148/6288
1. 9.    163.065 362.087 !     362.070 163.234 1. 9.
so 2. 9.- - 163.065 !   -     163.234 so 2. 9.
ne 3. 9.-   163.065 !   -     163.234 ne 3. 9.
po 4. 9.163.061             163.234 po 4. 9.
út 5. 9.  163.061 362.080         163.074 út 5. 9.
st 6. 9.163.061 !   362.080 !         163.074 st 6. 9.
čt 7. 9.  163.061 ! 362.080 !         163.074 čt 7. 9.
8. 9.      362.070   451.095 + 451.096   163.074 8. 9.
so 9. 9.- -   163.072 - 362.070 163.074 so 9. 9.
ne 10. 9.- 163.061   362.070 ! - 163.072 163.074 ne 10. 9.
po 11. 9.    163.061 362.070     163.072 163.074 po 11. 9.
út 12. 9.    163.061 ! 163.072 362.070 362.087   163.074 út 12. 9.
st 13. 9.    163.061 !   163.072 ! 362.070 362.087 163.074 st 13. 9.
čt 14. 9.362.080 163.065 163.072 362.087 362.082 163.025 362.070 ! 163.074 čt 14. 9.
15. 9.163.065 ! 362.080 ! 163.072 362.070 ! 362.087 362.082 ! 163.025 ! 163.074 15. 9.
so 16. 9.- - 163.072 362.070 - 362.087 362.082 ! 163.074 so 16. 9.
ne 17. 9.-   163.072 362.087 ! - 362.070   163.074 ne 17. 9.
po 18. 9.  163.072 [1] 163.061 362.087 ! 163.025 163.072 [2] 362.070 163.074 po 18. 9.
út 19. 9.163.065 362.087 163.061 362.070 !   163.025 !   163.074 út 19. 9.
st 20. 9.362.087 ! 163.065 ! 163.061   362.070 !   163.025 ! 163.074 st 20. 9.
čt 21. 9.362.080   163.061 163.072 362.082   362.087 163.074 čt 21. 9.
22. 9.163.097 362.080 163.061 362.087 ! 163.072 362.082 163.065 163.074 22. 9.
so 23. 9.- - 163.061 ! 362.087 ! - 163.072 362.082 ! 163.074 ! so 23. 9.
ne 24. 9.- 163.097 ! 163.061 ! 163.072 -   362.082 ! 163.074 ! ne 24. 9.
po 25. 9.362.080     163.072 362.087   163.065   po 25. 9.
út 26. 9.163.061 362.080   163.065 ! 163.072
163.097
[3]
362.087 !     út 26. 9.
st 27. 9.362.080 ! 163.061 !     163.065 ! 163.097 362.087 !   st 27. 9.
čt 28. 9.- 362.080 !     -   163.097   čt 28. 9.
29. 9.      163.097         29. 9.
so 30. 9.- -   163.097 -       so 30. 9.
oběh pro
9. 12.:
--5002/5017pk/6282
/7149pk/5016/5015pk
/5042
5004/5005pk/5026
/8661pk/8662
-5018/5073pk/5010
/8654/5013pk/5030
/5031pk
5003pk5021pk/5020/6281
/6280/7165/7170
/6285/7148/6288
datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den
TS 103TS 301TS 102

[1]vlak 5009: 163.072
jen do stanice Ústí nad Orlicí
[2]vlak 5026: 163.072
ze stanice Ústí nad Orlicí
[3]vlak 5005: 163.072
vlak 5012: 163.097
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich