prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - leden 2017
TS 103, 301 a 102: 163/362 + 961 DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová

oběh pro
9. 12.:
TS 103 (163 + 961)TS 301 (362 + 961)TS 102 (163)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den
-------5021pk/5020/6281
/6280/7165/7170
/6285/7148/6288
ne 1. 1.- 163.025 163.061   -     163.029 ne 1. 1.
po 2. 1.163.065 163.061 362.087 163.025   362.070   163.029 po 2. 1.
út 3. 1.163.061 ! 163.065 362.087 362.080 163.025 !   362.070 ! 163.040 út 3. 1.
st 4. 1.163.065 163.061 362.087 362.070 362.080 163.025 362.082 163.040 st 4. 1.
čt 5. 1.163.061 163.065 362.087 362.082 362.070 362.080 163.025 163.040 čt 5. 1.
6. 1.163.065 163.061 362.087 163.097 362.082 362.070 362.080 163.040 6. 1.
so 7. 1.- - 362.087 163.097 - 362.082 362.070 163.040
163.029
[1]
so 7. 1.
ne 8. 1.- 163.065 ! 163.097 362.082 - 362.080 362.070 163.029 ne 8. 1.
po 9. 1.163.061 163.097 163.065 362.082 362.087 362.070 362.080 163.029 po 9. 1.
út 10. 1.163.097 ! 163.061 ! 163.065 362.080 362.082 ! 362.087 ! 362.070 ! 163.029 út 10. 1.
st 11. 1.163.061 163.097 163.065 163.076 [2] 362.080 ! 362.082 362.087 163.029 st 11. 1.
čt 12. 1.163.097 ! 163.061 163.065 814.128 [3] 362.070 362.080 ! 362.082 ! 163.029 čt 12. 1.
13. 1.163.025 163.097 163.065 362.082 362.087 362.070 362.080 163.029 13. 1.
so 14. 1.- - 163.065 362.082 - 362.087 362.070 163.029 so 14. 1.
ne 15. 1.- 163.025 163.065 362.087 - 362.082 362.070 163.029 ne 15. 1.
po 16. 1.163.097 163.065 163.025     362.070 362.082 163.029 po 16. 1.
út 17. 1.163.065 163.097 163.025 362.082 362.087 362.080 362.070 163.029 út 17. 1.
st 18. 1.163.097 163.065 163.025 362.070 362.082 362.087 362.080 163.029 st 18. 1.
čt 19. 1.163.065 163.097 163.025 362.080 362.070 362.082 362.087 163.048 čt 19. 1.
20. 1.163.097 163.065 163.025 362.087 362.080 362.070 362.082 163.029 20. 1.
so 21. 1.- - 163.025 362.087 - 362.080 362.070 163.029 so 21. 1.
ne 22. 1.- 163.097 163.025 362.080 - 362.087 362.070 163.029 ne 22. 1.
po 23. 1.163.065 163.025 362.080     362.070 362.087 163.029 po 23. 1.
út 24. 1.163.025 163.065 362.080 362.087   163.061 362.070 163.029 út 24. 1.
st 25. 1.163.065 163.025 362.080 362.070 362.087 163.097 362.082 163.029 st 25. 1.
čt 26. 1.163.025 163.065 ! 362.080 362.082 362.070 362.087 163.097 163.029 čt 26. 1.
27. 1.163.065 163.025 362.080 163.097 362.082 163.061 362.087 163.029 27. 1.
so 28. 1.- - 362.080
362.070
[4]
163.097 - 362.082 163.061 163.029 so 28. 1.
ne 29. 1.- 163.065 362.070 362.082 - 163.097 163.061 163.029 ne 29. 1.
po 30. 1.  362.070 163.025 362.082     163.097 163.029 po 30. 1.
út 31. 1.362.070 163.065 163.025 163.097 362.082 362.087 163.061 163.029 út 31. 1.
oběh pro
9. 12.:
-------5021pk/5020/6281
/6280/7165/7170
/6285/7148/6288
datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den
TS 103TS 301TS 102

[1]vlak 5021: 163.040
vlak 7170: 163.040, pozn: Srážka vlaku 7170 s kamionem mezi stanicemi Letohrad-Lanšperk
vlak 6285: 163.029, pozn: náhradní Lokomotiva pro vlak 7148.
[2]Vozy B+B+BDs
[3]V úseku kolín Záboří n.L na Os 8655 a zpět na zpožděném Os 5000
[4]vlak 7162: 362.080
vlak 5015: 362.070, pozn: 362 070 Jede na Os 5042 Česká Třebová-Chocen
„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde