prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - září 2017
TS 771: 750.7 DKV Česká Třebová PJ Trutnov

oběh pro
9. 12.:
TS 771datum
1. den2. den3. den4. den
932/923/926
/929/920
1780/930/925
/924/935
934/921/928
/927/922
950/931
1. 9.754.030 754.050
750.702
[1]
750.701 750.714 1. 9.
so 2. 9.750.714 754.030 750.702 750.701 so 2. 9.
ne 3. 9.750.701
754.050
[2]
750.714 754.030 750.702 ne 3. 9.
po 4. 9.750.702 754.050 750.714 754.030 po 4. 9.
út 5. 9.750.702 750.701 754.050 750.714 út 5. 9.
st 6. 9.750.714
750.701
[3]
750.702 750.701
750.714
[4]
754.050 st 6. 9.
čt 7. 9.754.050
750.703
[5]
750.701
750.714
[6]
750.702 750.714
750.701
[7]
čt 7. 9.
8. 9.750.701 750.703
754.050
750.703
[8]
750.714 750.702 8. 9.
so 9. 9.750.702 750.701 750.703 750.714 so 9. 9.
ne 10. 9.754.060
754.030
[9]
750.702 750.701 750.703 ne 10. 9.
po 11. 9.754.050
750.703
[10]
754.030
750.714
[11]
750.702 750.701 po 11. 9.
út 12. 9.750.701 750.703 750.714 750.702 út 12. 9.
st 13. 9.750.702 750.701 750.703 750.714 st 13. 9.
čt 14. 9.750.714 750.702 750.701 750.703 čt 14. 9.
15. 9.750.703 750.714 750.702 750.701 15. 9.
so 16. 9.754.030 750.703
754.050
750.703
[8]
750.714 750.702 so 16. 9.
ne 17. 9.750.702 754.030
750.701
[12]
750.703 750.714 ne 17. 9.
po 18. 9.750.714 750.702 750.701 750.703 po 18. 9.
út 19. 9.750.703 750.714 750.702 750.701 út 19. 9.
st 20. 9.750.701 750.703 750.714 750.702 st 20. 9.
čt 21. 9.750.702 750.701
754.030
[13]
750.703 750.714 čt 21. 9.
22. 9.750.714 750.702 754.030 750.703 22. 9.
so 23. 9.750.703 750.714 750.702 754.030 so 23. 9.
ne 24. 9.754.030 750.703 750.714 750.702 ne 24. 9.
po 25. 9.750.702 754.030 750.703 750.714 po 25. 9.
út 26. 9.750.714 750.702 754.030 754.050 út 26. 9.
st 27. 9.750.703 750.714 750.702 750.701 st 27. 9.
čt 28. 9.750.701 ! 750.703 ! 750.714 ! 750.702 ! čt 28. 9.
29. 9.750.702 750.701 750.703 750.714 29. 9.
so 30. 9.750.714 750.702 750.701 750.703 so 30. 9.
oběh pro
9. 12.:
932/923/926
/929/920
1780/930/925
/924/935
934/921/928
/927/922
950/931datum
1. den2. den3. den4. den
TS 771

[1]vlaky 1780, 930, 925: 754.050
vlaky 924, 935: 750.702
[2]vlaky 932, 923, 926, 929: 750.701
vlak 920: 754.050
[3]vlaky 932, 923, 926: 750.714
vlaky 929, 920: 750.701
[4]vlaky 934, 921, 928: 750.701
vlaky 927, 922, 949: 750.714
[5]vlaky 932, 923, 926, 929: 754.050
vlak 920: 750.703
[6]vlaky 1780, 930: 750.701
vlaky 925, 924, 935: 750.714
[7]vlak 950: 750.714
vlak 931: 750.701
[8]vlak 1780: 750.703
vlaky 930, 925: 754.050
vlaky 924, 935: 750.703
[9]vlaky 932, 923: 754.060
vlaky 926, 929, 920: 754.030
[10]vlaky 932, 923: 754.050
vlaky 926, 929, 920: 750.703
[11]vlak 1780: 754.030
vlaky 930, 925, 935: 750.714
[12]vlak 1780: 754.030
vlaky 924, 935: 750.701
[13]vlaky 1780, 930: 750.701
vlak 935: 754.030
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde