január 2018 február 2018 marec 2018 apríl 2018 máj 2018 jún 2018 júl 2018 august 2018 september 2018 október 2018 november 2018 december 2018
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - január 2018
 TS 872, 873 a 878: 854 + 954.2 DKV Česká Třebová PJ Trutnov

obeh pre
8. 12.:
TS 872 (854 + 954.2)TS 873 (854)TS 878 (854)dátum
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň
1948/1949/1952
/1953pk/1956/1796pk
1950/1951pk/1954
/1957pk/1958/1959pk
/7142/7183pk
6273/1784/1791
/1790/1797/1768
/5108
1787/1788
/1795/1794
1782/1793/1792
5113/1870/1873
/1872/1875/1876
/5109
-
ut 9. 1.  854.014 854.005   854.202   - ut 9. 1.
st 10. 1.  854.014 !   854.005 !   854.202 ! - st 10. 1.
št 11. 1.854.014 !   854.202 !   854.005 !   - št 11. 1.
pi 12. 1.            - pi 12. 1.
so 13. 1.854.008 854.014 854.020 854.005 854.204 854.017 - so 13. 1.
ne 14. 1.854.014 ! 854.225 854.017 ! 854.020 ! 854.204 ! 854.005 ! 854.008 ne 14. 1.
po 15. 1.854.014 ! 854.225 ! 854.005 ! 854.017 ! 854.020 ! 854.204 ! 854.008 ! po 15. 1.
ut 16. 1.  854.225 !         - ut 16. 1.
st 17. 1.            - st 17. 1.
št 18. 1.            - št 18. 1.
pi 19. 1.            - pi 19. 1.
so 20. 1.            - so 20. 1.
ne 21. 1.              ne 21. 1.
po 22. 1.              po 22. 1.
ut 23. 1.854.008 [1] 854.014 854.017 [2] 854.017 [3] 854.008
854.020
[4]
854.005 - ut 23. 1.
st 24. 1.854.008 ! 854.014 ! 854.005 ! 854.017 !   854.020 ! - st 24. 1.
št 25. 1.854.014 ! 854.008 ! 854.020 ! 854.005 ! 854.017 !   - št 25. 1.
pi 26. 1.            - pi 26. 1.
so 27. 1.            - so 27. 1.
ne 28. 1.              ne 28. 1.
po 29. 1.    742.210
854.023
[5]
        po 29. 1.
ut 30. 1.      854.023 !     - ut 30. 1.
st 31. 1.854.014     854.020   854.005 - st 31. 1.
obeh pre
8. 12.:
1948/1949/1952
/1953pk/1956/1796pk
1950/1951pk/1954
/1957pk/1958/1959pk
/7142/7183pk
6273/1784/1791
/1790/1797/1768
/5108
1787/1788
/1795/1794
1782/1793/1792
5113/1870/1873
/1872/1875/1876
/5109
-dátum
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň
TS 872 (854 + 954.2)TS 873 (854)TS 878 (854)

[1]vlak 1785: 854.008
[2]vlak 1790: 854.017
[3]vlak 5102: 854.017
[4]vlak 1947: 854.008
vlak 1793: 854.020
[5]vlaky 1791, 1790: 742.210
vlak 5105: 854.023