prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - prosinec 2018
 TS 302 - 304: 383 a 350 SPD Bratislava

oběh pro
8. 12.:
TS 302 (383)TS 303 (383)TS 304 (350, 383)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den2. den3. den
767/608/717
443/606/613
600/607602/609/442
615/604/611
/17614
704/605/762
601/610603/612521/522/525
510/513520/523/524
so 1. 12.383.109 383.108 383.107 383.110 350.019 383.104 př + 363.133
350.004
[1]
383.105 383.106 350.014 350.008
350.017
[2]
350.017
350.007
[3]
so 1. 12.
ne 2. 12.350.004 383.109 383.108 383.107
362.006
[4]
383.110 350.019 př + 362.005
350.019
[5]
383.106 383.105 350.007 350.014
350.008
[6]
350.017 ne 2. 12.
po 3. 12.350.019
350.004
350.012 př + 363.136
[7]
350.004
363.136
350.016
[8]
383.109 383.108 362.006 383.110 383.105 383.106 350.017 350.007 350.008 po 3. 12.
út 4. 12.383.110 350.012 350.016
383.102
[9]
383.109 383.108 361.125
383.101
[10]
383.106 383.105 350.008
350.007
[11]
350.017 350.007
350.016
[12]
út 4. 12.
st 5. 12.383.101 383.110 350.012 383.102 383.109 383.108 383.105 383.106
350.016
[13]
362.009
350.019
[14]
350.007 350.017
383.106
[15]
st 5. 12.
čt 6. 12.383.108 383.101
350.016
[16]
383.110 350.012 383.102 383.109 383.106 383.105 350.017 350.019 350.007 čt 6. 12.
7. 12.383.109 383.108 350.016 383.110 350.012 [17] 383.102 383.105 383.106 350.007 350.017 350.019 7. 12.
so 8. 12.383.102 383.109 383.108
383.108 př + 361.102
[18]
350.016 383.110 350.012
383.107
[19]
383.106 383.105 350.019 350.017 350.007 so 8. 12.
oběh pro
8. 12.:
767/608/717
443/606/613
600/607602/609/442
615/604/611
/17614
704/605/762
601/610603/612521/522/525
510/513520/523/524
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den2. den3. den
TS 302TS 303TS 304

[1]vlak 704: 383.104 př + 363.133
vlak 605: 350.004
[2]vlak 510: 350.008
vlak 513: 350.017
[3]vlak 520: 350.017
vlak 523: 350.007
[4]vlak 602: 383.107
vlak 609: 362.006
[5]vlak 704: 350.019 př + 362.005
vlak 605: 350.019
[6]vlak 510: 350.014
vlak 513: 350.008
[7]vlak 767: 350.019, pozn: 767, 350.019 - Neschopná pred Ilavou, príprah 361.122
vlak 608: 350.004
vlak 717: 350.012 př + 363.136
[8]vlak 443: 350.004
vlak 606: 363.136
vlak 613: 350.016
[9]vlak 600: 350.016
vlak 607: 383.102
[10]vlak 702: 361.125
vlak 605: 383.101
[11]vlak 521: 350.008
vlak 525: 350.007
[12]vlak 520: 350.007
vlak 523: 350.016
[13]vlak 700: 383.106
vlak 603: 350.016
[14]vlak 521: 362.009
vlaky 522, 525: 350.019
[15]vlak 520: 350.017
vlak 523: 383.106
[16]vlak 443: 383.101
vlak 613: 350.016
[17]vlak 615: 350.012
[18]vlak 600: 383.108
vlak 607: 383.108 př + 361.102
[19]vlak 704: 350.012
vlak 605: 383.107
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich