prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2021
 Arriva: 845 Ústí nad Labem - Liberec - Pardubice

oběh pro
11. 12.:
R14 (845)R14a (845)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den
-------1062pk/1063př/1064pk
/1065př/1066pk/1067př
/1068pk/1069př/1070pk
/1071př
1. 1.845.312
845.121
845.307
[1]
845.307
845.121
845.113 + 845.121 pk
845.121
[2]
845.302 [3] 845.309 845.113
845.301
[4]
845.302 [5] 845.306 [6] 1. 1.
so 2. 1.845.306 845.307 845.308 845.302 845.309   845.301 845.121
[7]
so 2. 1.
ne 3. 1.845.301 845.306 845.307 [8] 845.308 845.302 845.307 [9] 845.309 845.121 ! ne 3. 1.
po 4. 1.845.307 845.301 [10] 845.302 845.308 845.309 845.301 [11] 845.306 [12] po 4. 1.
út 5. 1.845.301 845.307 [13] 845.309 845.302 845.308 845.307 [9] 845.306   út 5. 1.
st 6. 1.845.307 845.301 [14] 845.308 845.306 845.302 845.301 [11] 845.309   st 6. 1.
čt 7. 1.845.301 845.307 845.302 845.308 845.306   845.309   čt 7. 1.
8. 1.845.307 845.301 845.306 845.302 845.308   845.309   8. 1.
so 9. 1.845.302 845.307 845.309 845.308     845.301
845.306
[15]
[16] so 9. 1.
ne 10. 1.845.306 845.302 845.307 845.301 845.308   845.309   ne 10. 1.
po 11. 1.

[17]
845.307 845.306 845.308 845.301 845.309   845.302   po 11. 1.

[17]
út 12. 1.

[17]
845.306 [18] 845.307
845.305
845.305 + 845.306 pk
[19]
845.309 845.308 845.301   845.302   út 12. 1.

[17]
st 13. 1.

[17]
845.305 845.306 845.301
845.120
[20]
845.309 845.308   845.302   st 13. 1.

[17]
čt 14. 1.

[17]
845.302 ! 845.312 845.308 845.120 ! 845.309 !       čt 14. 1.

[17]
15. 1.845.304 845.306 845.302 845.309 845.313       15. 1.
so 16. 1.845.312 845.306 845.304 [21] 845.313 845.309 845.304 [22] 845.302 [23] so 16. 1.
ne 17. 1.845.302 845.312 845.306 [24] 845.304 845.301
845.206
845.308
[25]
845.306 [26] 845.313   ne 17. 1.
po 18. 1.845.313 845.302 845.312
845.120
[27]
845.308 845.304 845.120 [28] 845.306   po 18. 1.
út 19. 1.845.302 845.120
845.305 + 845.115 pk
[29]
845.313 [30] 845.304 845.310 845.313 [31] 845.306   út 19. 1.
st 20. 1.845.306 845.302 845.305 [32] 845.310 845.304 845.305 [33] 845.313
845.307
[34]
  st 20. 1.
čt 21. 1.845.307
845.311
[35]
845.306 845.302 [3] 845.304 845.310
845.115
845.307
[36]
845.302 [5] 845.305
[37]
  čt 21. 1.
22. 1.845.305
845.120
[38]
845.311 845.306
845.304
[39]
845.307 845.304 [40] 845.304 [22] 845.302 845.119 22. 1.
so 23. 1.845.302 845.120
845.119
[41]
845.311 [42] 845.304 845.307 845.311 [43] 845.306   so 23. 1.
ne 24. 1.845.306 845.302
845.119 + 845.302 pk
845.302
[44]
845.310 [45] 845.311 845.304
845.304 + 845.116 pk
845.304
[46]
845.310 [47] 845.307 845.116
[48]
ne 24. 1.
po 25. 1.845.307 845.306 [49] 845.302 [3] 845.304 845.311 845.302 [5] 845.310 845.119
845.120
[50]
po 25. 1.
út 26. 1.845.310 845.306
845.301
[51]
845.307 [8] 845.311 845.304 845.307 [9] 845.302 845.120 út 26. 1.
st 27. 1.845.302 845.310 845.301 [10] 845.304 845.311 845.301 [11] 845.307 845.120 ! st 27. 1.
čt 28. 1.845.307 845.302
845.305
[52]
845.310 [45] 845.311 845.304 845.310 [47] 845.301   čt 28. 1.
29. 1.845.301 845.307 845.305 845.304 845.311   845.310 845.120 29. 1.
so 30. 1.845.310 845.301 845.307 845.120 845.304   845.311   so 30. 1.
ne 31. 1.845.311 845.310
845.116 + 845.310 pk
845.310 + 845.305 pk
[53]
845.301 845.307 845.302   845.304
845.120
[54]
845.305 [55] ne 31. 1.
oběh pro
11. 12.:
-------1062pk/1063př/1064pk
/1065př/1066pk/1067př
/1068pk/1069př/1070pk
/1071př
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den
R14R14a

[1]vlaky 1063, 1064: 845.312
vlak 1348: 845.121, pozn: z Liberce do České Lípy 845.121, z České Lípy do Stružnice NAD (vliv střetu Os 6611 s osobou), ze Stružnice do Ústí nad Labem 845.307
vlaky 1351, 1075, 1076: 845.307
[2]vlaky 1062, 1346: 845.307
vlak 1349: 845.121, pozn: z Ústí nad Labem do Stružnice 845.307, ze Stružnice do České Lípy NAD (vliv střetu Os 6611 s osobou), z České Lípy do Liberce 845.121
vlak 1073: 845.113 + 845.121 pk
vlak 1074: 845.121
[3]vlak 1354: 845.302
[4]vlaky 1344, 1347: 845.113
vlak 1071: 845.301, pozn: z Liberce do Turnova 845.113, z Turnova do Pardubic 845.301
vlak 1072: 845.301
[5]vlak 1357: 845.302
[6]vlak 1066: Bez posily
[7]vlaky 1062, 1063: -, pozn: bez posily
vlaky 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069: 845.121
[8]vlak 1354: 845.307
[9]vlak 1357: 845.307
[10]vlak 1354: 845.301
[11]vlak 1357: 845.301
[12]vlak 1066: vlak 1066: Bez postrku
vlak 1071: Bez přípřeže
[13]vlak 1061: 845.307
[14]vlak 1070: 845.301
[15]vlak 1068: 845.301
vlak 1355: 845.306
[16]vlak 1068: Bez postrku
[17]NAD Liberec - Česká Lípa 7:30 až 14:30
[18]vlak 1076: 845.306
[19]vlaky 1061, 1062, 1069: 845.307
vlak 1070: 845.305, pozn: +30'
vlak 1354: 845.305 + 845.306 pk
[20]vlak 1341: 845.301
vlaky 1350, 1353: 845.120
[21]vlak 1342: 845.304
[22]vlak 1357: 845.304
[23]vlak 1066: Bez postrku
[24]vlak 1354: 845.306
[25]vlaky 1060, 1344, 1347: 845.301
vlaky 1071, 1072: 845.206
vlak 1356: 845.308, pozn: z Liberce do České Lípy 845.206, z České Lípy do Ústí nad Labem 845.308
[26]vlak 1357: 845.306
[27]vlaky 1342, 1345: 845.312
vlak 1069: 845.312, pozn: vlak ukončen v Hradci Králové z důvodu technické závady na motorové jednotce
vlak 1070: 845.120, pozn: z Pardubic zpoždění 52 minut
vlak 1354: 845.120
[28]vlak 1357: 845.120
[29]vlaky 1061, 1062, 1346, 1349, 1073: 845.120
vlak 1074: 845.305 + 845.115 pk
[30]vlak 1354: 845.313
[31]vlak 1357: 845.313
[32]vlak 1354: 845.305
[33]vlak 1357: 845.305
[34]vlaky 1340, 1343, 1067: 845.313
vlaky 1068, 1352, 1355: 845.307
[35]vlak 1063: 845.307, pozn: R 1063 náhradní autobusová doprava v úseku Košťálov - Pardubice (z důvodu spadlého stromu v kolejišti mezi Košťálovem a Starou Pakou)
vlaky 1064, 1348, 1351, 1075: 845.311
[36]vlak 1060: 845.310, pozn: z důvodu spadlého stromu náhradní autobusová doprava v úseku Stará Paka - Košťálov; z Košťálova 845.307 (zpoždění 55 minut)
vlaky 1344, 1347: 845.115
vlaky 1071, 1072: 845.307
[37]vlak 1343: -
vlak 1068: 845.305
[38]vlaky 1063, 1064, 1348, 1351, 1075: 845.305
vlak 1076: 845.120, pozn: z Pardubic do Turnova 845.305, z Turnova do Liberce 845.120
[39]vlak 1342: 845.306
vlak 1354: 845.304
[40]vlak 1060: 845.304
[41]vlaky 1061, 1062, 1346, 1349, 1073: 845.120
vlak 1074: 845.119
[42]vlak 1354: 845.311
[43]vlak 1357: 845.311
[44]vlaky 1061, 1062, 1346, 1349: 845.302
vlak 1073: 845.119 + 845.302 pk
vlak 1074: 845.302
[45]vlak 1354: 845.310
[46]vlaky 1060, 1344, 1347, 1071: 845.304
vlak 1072: 845.304 + 845.116 pk
vlak 1356: 845.304
[47]vlak 1357: 845.310
[48]vlaky 1066, 1067: -, pozn: bez postrku
vlaky 1068, 1069, 1070, 1071: 845.116
vlak 1072: 845.116, pozn: postrk z Pardubic až do Liberce
vlaky 1073, 1074, 1075: -, pozn: bez postrku
[49]vlak 1074: na R 1074 z Turnova do Liberce postrk 845.116
[50]vlaky 1060, 1061, 1062, 1063: 845.119
vlaky 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073: 845.120
[51]vlaky 1061, 1062, 1346: 845.306
vlaky 1349, 1073, 1074: 845.301
[52]vlaky 1061, 1062, 1346: 845.302
vlaky 1349, 1073, 1074: 845.305
[53]vlaky 1061, 1062, 1346, 1349: 845.310
vlak 1073: 845.116 + 845.310 pk
vlak 1074: 845.310 + 845.305 pk
[54]vlaky 1343, 1067: 845.304
vlaky 1068, 1352, 1355: 845.120
[55]vlak 1073: 845.305