prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 300, 301 a 309: 383.1, 350 a 361 OSD Bratislava

oběh pro
15. 5.:
TS 300 (383.1)TS 301 (350)TS 309 (361.1)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
282/281280/283284/127/120
885vlož/123/124
125/122883vlož/121
/126/285
---128/521522/221220/897vlož/523
520/892vlož/129
po 10. 5.383.107 383.102 350.001 350.018 350.012 350.003 361.125 361.126
361.109
[1]
361.124 361.127 361.129 362.158 př + 361.110
361.110
[2]
350.006 po 10. 5.
út 11. 5.383.102 383.107
383.105
[3]
350.013 350.001 350.018 350.012 350.006
361.129
[4]
361.125
361.109
[5]
361.109
361.128
[6]
361.124 361.127 350.004 361.110 út 11. 5.
st 12. 5.383.105 383.102 350.002 350.013 350.001 350.018
350.004
[7]
361.110 361.125 361.109 361.128 361.124
361.124 př + 361.127
[8]
361.127
362.158
[9]
350.004
350.018
[10]
st 12. 5.
čt 13. 5.383.102 383.105 350.003 př + 350.012
350.012
[11]
361.128 361.124 362.158
350.001
[12]
350.018
350.004
[13]
361.110 361.125 361.109 350.001
350.013
[14]
350.013
350.002
[15]
350.002
350.003
[16]
čt 13. 5.
14. 5.383.105 383.102 350.005 př + 362.002
350.005
[17]
350.012 361.128 361.124
350.002
[18]
350.003
350.014
[19]
350.004 361.110 361.125 361.109 350.013 350.002
362.002
[20]
14. 5.
so 15. 5.383.102 383.105 350.003 350.005 350.012 361.128
350.013
[21]
- - - 362.002
362.158
[22]
361.125 361.109 350.013
361.124
[23]
so 15. 5.
ne 16. 5.383.105 ! 383.102 ! 350.013 ! 350.003 ! 350.005 ! 350.012 ! -     361.124 ! 362.158 ! 361.125 ! 361.109 ! ne 16. 5.
po 17. 5.                          po 17. 5.
oběh pro
15. 5.:
282/281280/283284/127/120
885vlož/123/124
125/122883vlož/121
/126/285
---128/521522/221220/897vlož/523
520/892vlož/129
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 300TS 301TS 309

[1]vlak 1736: 361.126
vlak 1735: 361.109
[2]vlak 220: 362.158 př + 361.110
vlak 523: 361.110
[3]vlak 280: 383.107
vlak 283: 383.105, pozn: v úseku Praha - Bratislava 383.107
[4]vlaky 3340, 1734: 350.006
vlaky 1737, 3062: 361.129
[5]vlaky 3371, 1736: 361.125
vlak 1735: 361.109
[6]vlak 1730: 361.109
vlak 1739: 361.128
[7]vlaky 121, 126: 350.018
vlak 285: 350.004
[8]vlak 522: 361.124
vlak 221: 361.124 př + 361.127, pozn: 361.127 nečinná
[9]vlak 220: 361.127
vlak 897: 362.158
[10]vlak 520: 350.004
vlak 129: 350.018
[11]vlak 284: 350.003 př + 350.012
vlak 127: 350.012
[12]vlak 883: 362.158
vlak 285: 350.001
[13]vlaky 3340, 1734: 350.018
vlaky 1737, 3062: 350.004
[14]vlak 522: 350.001
vlak 221: 350.013
[15]vlak 220: 350.013
vlak 523: 350.002
[16]vlak 520: 350.002
vlak 129: 350.003
[17]vlak 284: 350.005 př + 362.002
vlak 127: 350.005
[18]vlaky 121, 126: 361.124
vlak 285: 350.002
[19]vlak 1734: 350.003
vlaky 1737, 3062: 350.014
[20]vlak 520: 350.002
vlak 129: 362.002
[21]vlak 121: 361.128
vlak 285: 350.013
[22]vlak 128: 362.002
vlak 521: 362.158
[23]vlak 892: 350.013
vlak 129: 361.124