prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2021
 TS 302 - 305: 350 OSD Bratislava

oběh pro
13. 6.:
TS 302 (350)TS 303 (350 ETCS)TS 303a (350 ETCS)TS 305 (350 ETCS)datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den2. den
-------
1. 1.361.106 - - [1] - 350.019 př + 350.003
350.019
[2]
350.017
350.017 př + 361.109
[3]
1. 1.
so 2. 1.- 361.106 - 350.008
[4]
350.006 350.017 př + 361.128
350.017
[5]
350.019 so 2. 1.
ne 3. 1.361.128 350.002 350.020 350.008
350.007
[6]
350.008
350.007
350.008
[7]
350.019 350.017
350.006
[8]
ne 3. 1.
po 4. 1.350.002
361.108
[9]
361.128
362.020
[10]
350.007
362.009
[11]
350.020 350.019
383.104
362.028
[12]
350.006 350.008 po 4. 1.
út 5. 1.362.020
350.016
[13]
361.108 350.020 362.009
162.001
[14]
362.028
383.104
350.006
[15]
350.008 př + 363.137
350.008
[16]
350.006
350.007
[17]
út 5. 1.
st 6. 1.350.001 350.016
350.003
[18]
[1] 350.020
350.006
[19]
350.014 350.007
[20]
350.008 st 6. 1.
čt 7. 1.350.003 350.001
350.016
350.020
[21]
350.006 362.009
361.001
[22]
350.014
383.104
350.014
[23]
350.008 350.007 čt 7. 1.
8. 1.350.020 350.003 361.001 350.006 350.014
383.104
[24]
350.007 350.008
350.011
[25]
8. 1.
so 9. 1.- 350.020 - 361.001 350.014 350.011 350.007 so 9. 1.
ne 10. 1.350.020 350.013 350.006 361.001 350.014
350.007
[26]
350.007 př + 363.143
350.008
[27]
350.011 ne 10. 1.
po 11. 1.350.013
350.006
[28]
350.020 361.001 350.006
350.011
[29]
350.007 350.011
350.014
[30]
350.016
362.015
350.008 př + 362.009
[31]
po 11. 1.
út 12. 1.350.020 350.006
350.013
[32]
350.011 361.001 350.007
383.104
350.004
[33]
350.008 350.014
350.014 př + 362.015
[34]
út 12. 1.
st 13. 1.350.013 350.020
350.002
[35]
361.001
361.001 př + 350.016
361.001
[36]
350.011 350.004
350.006
350.014
[37]
350.014
350.007
[38]
350.008 st 13. 1.
čt 14. 1.350.002 350.013 350.011 361.001 350.014
350.006
350.014
[39]
350.008 350.007 čt 14. 1.
15. 1.350.013 350.002 361.001 350.011
350.014
[40]
350.014
350.006
[41]
350.007 350.008
350.004
[42]
15. 1.
so 16. 1.- 350.013 - 361.001 350.006 350.004
350.008
[43]
350.007
350.007 př + 362.014
[44]
so 16. 1.
ne 17. 1.350.013 350.020 350.014 361.001 350.006 350.007
350.004
[45]
350.008 ne 17. 1.
po 18. 1.350.020
350.002
[46]
350.013 361.001
350.017
[47]
350.014
350.007
[48]
350.006 350.008 př + 350.003
350.008
[49]
350.004
383.107 př + 350.004
383.107 př + 362.008
[50]
po 18. 1.
út 19. 1.350.013
350.016
[51]
350.002 350.007 350.017 350.006
350.014
[52]
383.107 350.008 út 19. 1.
st 20. 1.350.002 350.016 350.017 350.007 350.014
350.006
[53]
350.008
350.014
[54]
383.107
383.107 př + 350.003
[55]
st 20. 1.
čt 21. 1.350.016
361.130
[56]
350.002 350.007 350.017 350.006 383.107 350.014 čt 21. 1.
22. 1.350.002 361.130
350.016
[57]
350.017 350.007 350.006
350.008
[58]
350.014 př + 361.129 + 350.004 pk
350.006 př + 350.005
350.006
[59]
383.107 22. 1.
so 23. 1.- 350.002 - 350.017 350.008 [60] 383.107 350.006
350.006 př + 350.004
[61]
so 23. 1.
ne 24. 1.350.013 350.016 350.007 350.017
350.011
[62]
350.002
350.017
[63]
350.006 383.107 ne 24. 1.
po 25. 1.350.016 350.013
362.028
[64]
350.011 350.007 350.017
350.008
350.006
[65]
383.107 350.006
383.105
[66]
po 25. 1.
út 26. 1.362.028 350.016 350.007
350.006
[67]
350.011 350.006
362.004
361.124 př + 362.014
361.124
[68]
383.105 383.107 út 26. 1.
st 27. 1.350.016 362.028
350.013
361.128
[69]
350.011
362.028
[70]
350.006 361.124
350.007
350.007 př + 361.102
[71]
383.107 383.105
383.105 př + 350.003
[72]
st 27. 1.
čt 28. 1.361.128
361.108
[73]
350.016 350.006
350.020
361.125 př + 350.020
361.125
[74]
362.028 350.007
350.013 př + 350.014
350.014 př + 350.015
350.008
[75]
383.105 př + 350.018
383.105
[76]
383.107
383.107 př + 361.109
[77]
čt 28. 1.
29. 1.350.016 361.108
361.128
[78]
362.028 361.125
350.017 př + 361.003
[79]
350.008
350.014
[80]
383.107 383.105
383.105 př + 361.106
[81]
29. 1.
so 30. 1.- 350.016 - 362.028 350.008 383.105 383.107 so 30. 1.
ne 31. 1.350.016 362.016 350.017 362.028 350.008 383.107 383.105 ne 31. 1.
oběh pro
13. 6.:
-------datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den2. den
TS 302TS 303TS 303aTS 305

[1]Vlak nepremáva
[2]vlak 704: 350.019 př + 350.003, pozn: Preprava
vlaky 605, 17764: 350.019
[3]vlaky 767, 608: 350.017
vlak 717: 350.017 př + 361.109, pozn: Preprava
[4]vlak 706: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 705: 350.008
[5]vlak 704: 350.017 př + 361.128, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.017
[6]vlak 714: 350.008
vlak 17715: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 3437: 350.007
[7]vlak 705: 350.008
vlak 712: 350.007
vlak 719: 350.008
[8]vlaky 767, 608: 350.017
vlak 717: 350.006
[9]vlak 800: 350.002
vlaky 1733, 1738, 1727: 361.108
[10]vlak 1720: 361.128
vlak 801: 362.020
[11]vlaky 3460, 706, 707, 714: 350.007
vlak 715: 362.009
[12]vlak 700: 350.019
vlaky 709, 716: 383.104
vlak 719: 362.028
[13]vlak 800: 362.020
vlaky 1733, 1738, 1727: 350.016
[14]vlaky 1732, 703, 710, 711: 362.009
vlak 3437: 162.001
[15]vlak 700: 362.028
vlaky 709, 716: 383.104
vlak 719: 350.006
[16]vlak 702: 350.008 př + 363.137, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.008
[17]vlaky 767, 608: 350.006
vlak 717: 350.007
[18]vlak 1720: 350.016
vlak 801: 350.003
[19]vlak 711: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 714: 350.020
vlaky 17715, 3437: 350.006
[20]vlaky 704, 605: 350.007
vlak 764: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 17764: 350.007
[21]vlak 1720: 350.001
vlaky 1725, 1726: 350.016
vlak 801: 350.020
[22]vlaky 1732, 703, 710: 362.009
vlaky 711, 3437: 361.001
[23]vlak 700: 350.014
vlaky 709, 716: 383.104
vlak 719: 350.014
[24]vlak 700: 350.014
vlaky 709, 716: 383.104
[25]vlaky 767, 608: 350.008
vlak 717: 350.011
[26]vlaky 705, 712: 350.014
vlak 719: 350.007
[27]vlak 704: 350.007 př + 363.143, pozn: Preprava
vlaky 605, 17764: 350.008
[28]vlaky 800, 1733, 1738: 350.013
vlak 1727: 350.006
[29]vlaky 1732, 703, 710: 350.006
vlaky 711, 3437: 350.011
[30]vlak 702: 350.011
vlaky 605, 764: 350.014
[31]vlak 767: 350.016
vlak 608: 362.015, pozn: Z dôvodu zadymenia 350.016 výmena v Liptovskom Mikuláši
vlak 717: 350.008 př + 362.009, pozn: Preprava
[32]vlak 1720: 350.006
vlaky 1725, 1726, 801: 350.013
[33]vlak 700: 350.007
vlaky 709, 716: 383.104
vlak 719: 350.004
[34]vlaky 767, 608: 350.014
vlak 717: 350.014 př + 362.015, pozn: Preprava
[35]vlak 1720: 350.020
vlaky 1725, 1726, 801: 350.002
[36]vlak 3460: 361.001
vlak 706: 361.001 př + 350.016, pozn: Preprava
vlaky 707, 714, 715: 361.001
[37]vlak 700: 350.004
vlaky 709, 716: 350.006
vlak 719: 350.014
[38]vlak 702: 350.014
vlaky 605, 764: 350.007
[39]vlak 700: 350.014
vlaky 709, 716: 350.006
vlak 719: 350.014
[40]vlaky 1732, 703, 710: 350.011
vlaky 15711, 79131: 350.014
[41]vlak 700: 350.014
vlaky 709, 716: 350.006
[42]vlaky 767, 608: 350.008
vlak 717: 350.004
[43]vlak 704: 350.004
vlaky 605, 764: 350.008
[44]vlaky 767, 608: 350.007
vlak 717: 350.007 př + 362.014, pozn: Preprava
[45]vlak 704: 350.007
vlaky 605, 17764: 350.004
[46]vlaky 800, 1733, 1738: 350.020
vlak 1727: 350.002
[47]vlaky 3460, 706: 361.001
vlaky 707, 714, 715: 350.017
[48]vlaky 1732, 703, 710: 350.014
vlaky 711, 3437: 350.007
[49]vlak 702: 350.008 př + 350.003, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.008
[50]vlak 767: 350.004
vlak 608: 383.107 př + 350.004, pozn: 163.108 po Liptovskú Teplú, ďalej výmena s 607
vlak 717: 383.107 př + 362.008, pozn: Preprava
[51]vlaky 800, 1733, 1738: 350.013
vlak 1727: 350.016
[52]vlaky 700, 709, 716: 350.006
vlak 719: 350.014
[53]vlak 700: 350.014
vlaky 709, 716, 719: 350.006
[54]vlak 702: 350.008
vlaky 605, 764: 350.014
[55]vlaky 767, 608: 383.107
vlak 717: 383.107 př + 350.003, pozn: Preprava
[56]vlak 800: 350.016
vlaky 1733, 1738, 1727: 361.130
[57]vlak 1720: 361.130
vlaky 1725, 1726: 350.016
[58]vlak 700: 350.006
vlaky 709, 716: 350.008
[59]vlak 702: 350.014 př + 361.129 + 350.004 pk, pozn: Vlak od Leopoldova odrieknutý !
vlak 605: 350.006 př + 350.005, pozn: Preprava po Trnavu
vlak 764: 350.006
[60]vlak 16702: 350.008
[61]vlaky 767, 608: 350.006
vlak 717: 350.006 př + 350.004, pozn: Preprava
[62]vlak 714: 350.017
vlaky 17715, 3437: 350.011
[63]vlaky 705, 712: 350.002
vlak 719: 350.017
[64]vlak 1720: 350.013
vlaky 1725, 1726, 801: 362.028
[65]vlak 700: 350.017
vlaky 709, 716: 350.008
vlak 719: 350.006
[66]vlak 767: 350.006, pozn: Došiel po žst. Malá Lodina, súprava pokračovala na 606
vlaky 608, 717: 383.105
[67]vlaky 3460, 706: 350.007
vlaky 707, 714, 715: 350.006
[68]vlak 700: 350.006
vlak 709: 362.004
vlak 716: 361.124 př + 362.014, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v Púchove
vlak 719: 361.124
[69]vlak 1720: 362.028
vlaky 1725, 1726: 350.013
vlak 801: 361.128
[70]vlaky 3460, 706: 350.011
vlaky 707, 714, 715: 362.028
[71]vlak 700: 361.124
vlaky 709, 716: 350.007
vlak 719: 350.007 př + 361.102, pozn: Preprava
[72]vlaky 767, 608: 383.105
vlak 717: 383.105 př + 350.003, pozn: Preprava
[73]vlaky 800, 1733, 1738: 361.128
vlak 1727: 361.108
[74]vlaky 3460, 706: 350.006
vlak 707: 350.020
vlak 714: 361.125 př + 350.020, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v Trenčíne, na pomoc z Púchova 361.125
vlak 715: 361.125
[75]vlak 700: 350.007
vlak 709: 350.013 př + 350.014, pozn: Príprah po Púchov
vlak 716: 350.014 př + 350.015, pozn: Preprava po EH z Vrútok
vlak 719: 350.008
[76]vlak 702: 383.105 př + 350.018, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 383.105
[77]vlaky 767, 608: 383.107
vlak 717: 383.107 př + 361.109, pozn: Preprava
[78]vlak 1720: 361.108
vlaky 1725, 1726: 361.128
[79]vlaky 1732, 703, 710: 361.125
vlaky 15711, 79131: 350.017 př + 361.003, pozn: Preprava
[80]vlak 700: 350.008
vlaky 709, 716: 350.014
[81]vlaky 767, 608: 383.105
vlak 717: 383.105 př + 361.106, pozn: Preprava