prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2021
 TS 302 - 305: 350 OSD Bratislava

oběh pro
13. 6.:
TS 302 (350)TS 303 (350 ETCS)TS 303a (350 ETCS)TS 305 (350 ETCS)datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den2. den
-------
po 1. 2.362.016 350.016 362.028 350.005
361.102
[1]
350.008
350.014
[2]
383.105 383.107 po 1. 2.
út 2. 2.350.016 362.016
350.013
[3]
361.102
350.014
[4]
362.028 350.014
350.018
350.017
[5]
383.107 383.105 út 2. 2.
st 3. 2.350.013 350.016 362.028 361.128 350.017 př + 350.014
350.018
350.007
[6]
383.105
350.017
[7]
383.107 st 3. 2.
čt 4. 2.350.016 350.013 361.128
350.007
[8]
362.028
362.017
[9]
350.007
350.018
350.011
[10]
383.107 350.017
361.126 př + 350.020
[11]
čt 4. 2.
5. 2.350.013 350.016 362.017 350.007 350.011
361.101 př + 362.011
361.101
[12]
361.126 př + 350.015
350.011
[13]
383.107 5. 2.
so 6. 2.- 350.013 - 362.017
362.017 př + 362.007
[14]
350.006 383.107 350.011 so 6. 2.
ne 7. 2.363.134 350.016 350.007 362.017 350.008 př + 361.125
350.008
[15]
350.011 př + 350.020
350.011
[16]
383.107 ne 7. 2.
po 8. 2.350.016 363.134
362.011
363.134
[17]
362.017
362.028
[18]
350.007 350.008
350.006
362.011
[19]
383.107 350.011 př + 361.121
361.002
361.002 př + 350.008
[20]
po 8. 2.
út 9. 2.363.134 350.016 350.007 362.028 362.011
350.006
350.011 př + 361.128
[21]
350.008 383.107 út 9. 2.
st 10. 2.350.016 363.134
362.017
[22]
362.028
350.001
[23]
350.007 350.011 př + 361.126
350.006
350.014
[24]
383.107 350.008 st 10. 2.
čt 11. 2.362.017 350.016 350.007
350.014
[25]
350.001 350.014
350.006
350.011
[26]
350.008 383.107
383.108
[27]
čt 11. 2.
12. 2.350.016 362.017 350.001
362.019
[28]
350.014
350.011
[29]
350.011
350.006
[30]
383.108 350.008
350.008 př + 361.126
[31]
12. 2.
so 13. 2.- 350.016 - 362.019 350.014 350.008 př + 350.004
350.006
[32]
383.108
383.108 př + 361.130
[33]
so 13. 2.
ne 14. 2.362.013 350.016 350.011 362.019 350.008
350.014
[34]
383.108 př + 350.003 + 361.110 pk
383.108
[35]
350.006
350.008 př + 350.020
[36]
ne 14. 2.
po 15. 2.350.016 362.013
361.105
[37]
362.019
350.006
350.003
[38]
350.011 350.014
350.015
350.014
[39]
350.008 př + 361.126
350.008
[40]
383.108 po 15. 2.
út 16. 2.361.105 350.016 350.011 350.003 350.014
350.015
350.007
[41]
383.108 350.008 út 16. 2.
st 17. 2.350.016 361.105 350.003 350.011 350.007
350.015
350.007
[42]
350.008 383.108
383.108 př + 350.006
[43]
st 17. 2.
čt 18. 2.361.105 350.016 350.011
363.134
[44]
350.003
350.004
[45]
350.007
350.015
350.015 př + 350.006
350.007
[46]
383.108 350.008 čt 18. 2.
19. 2.350.016 361.105 350.004 363.134 350.007 350.008
350.006
[47]
383.108 19. 2.
so 20. 2.- 350.016 - 350.004 350.007 [48] 383.108 350.006
350.007
[49]
so 20. 2.
ne 21. 2.350.016 350.020 363.134 350.004 350.017 350.007 383.108 ne 21. 2.
po 22. 2.350.020
361.103
[50]
350.016 350.004 363.134
350.017
[51]
350.017
361.125
350.012
[52]
383.108 350.007 po 22. 2.
út 23. 2.350.016 361.103
362.006 př + 350.020
[53]
350.017
350.011
[54]
350.004 350.012
350.008
350.017
[55]
350.007 383.108 út 23. 2.
st 24. 2.240.145 př + 350.020
240.145
[56]
350.016
362.019
[57]
350.004 350.011 350.017
350.008
350.016
[58]
383.108 350.007 st 24. 2.
čt 25. 2.362.019 240.145
362.015
[59]
350.011 350.004 350.016
350.008
350.006
[60]
350.007 383.108 čt 25. 2.
26. 2.362.015 362.019 350.004
350.014
[61]
350.011 350.007
350.008
[62]
383.108 350.006 26. 2.
so 27. 2.- 362.015 - 350.014 350.008 350.006 383.108 so 27. 2.
ne 28. 2.350.020 350.016 350.011 350.014
350.008
[63]
350.004 383.108 383.106 ne 28. 2.
oběh pro
13. 6.:
-------datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den2. den
TS 302TS 303TS 303aTS 305

[1]vlaky 1732, 703, 710: 350.005
vlaky 711, 3437: 361.102
[2]vlak 700: 350.008
vlaky 709, 716, 719: 350.014
[3]vlaky 1720, 1725, 1726: 362.016
vlak 801: 350.013
[4]vlaky 3460, 706: 361.102
vlaky 707, 714, 715: 350.014
[5]vlak 700: 350.014
vlaky 709, 716: 350.018
vlak 719: 350.017
[6]vlak 700: 350.017 př + 350.014, pozn: Preprava
vlaky 709, 716: 350.018
vlak 719: 350.007
[7]vlak 702: 383.105
vlaky 605, 764: 350.017
[8]vlaky 3460, 706: 361.128
vlaky 707, 714, 715: 350.007
[9]vlaky 1732, 703, 710: 362.028
vlaky 711, 3437: 362.017
[10]vlak 700: 350.007
vlaky 709, 716: 350.018
vlak 719: 350.011
[11]vlaky 767, 608: 350.017
vlak 717: 361.126 př + 350.020, pozn: Preprava
[12]vlak 700: 350.011
vlak 709: 361.101 př + 362.011, pozn: Preprava po Púchov
vlak 716: 361.101
[13]vlak 702: 361.126 př + 350.015, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.011
[14]vlak 706: 362.017
vlak 705: 362.017 př + 362.007, pozn: Preprava
[15]vlak 705: 350.008 př + 361.125, pozn: Preprava
vlaky 712, 719: 350.008
[16]vlak 704: 350.011 př + 350.020, pozn: Preprava
vlaky 605, 17764: 350.011
[17]vlak 1720: 363.134
vlaky 1725, 1726: 362.011
vlak 801: 363.134
[18]vlaky 3460, 706, 707, 714: 362.017
vlak 715: 362.028
[19]vlak 700: 350.008
vlaky 709, 716: 350.006
vlak 719: 362.011
[20]vlak 767: 350.011 př + 361.121, pozn: Preprava
vlak 608: 361.002, pozn: Porucha 350.011 vo Veľkej Lodine, príprah po Žilinu 163.105, ďalej 361.002
vlak 717: 361.002 př + 350.008, pozn: Preprava
[21]vlak 700: 362.011
vlaky 709, 716: 350.006
vlak 719: 350.011 př + 361.128, pozn: Preprava
[22]vlaky 1720, 1725, 1726: 363.134
vlak 801: 362.017
[23]vlaky 3460, 706: 362.028
vlaky 707, 714, 715: 350.001
[24]vlak 700: 350.011 př + 361.126, pozn: Preprava
vlaky 709, 716: 350.006
vlak 719: 350.014
[25]vlaky 3460, 706: 350.007
vlaky 707, 714, 715: 350.014
[26]vlak 700: 350.014
vlaky 709, 716: 350.006
vlak 719: 350.011
[27]vlaky 767, 608: 383.107
vlak 717: 383.108
[28]vlaky 3460, 706: 350.001
vlaky 707, 714, 15715: 362.019
[29]vlaky 1732, 703, 710: 350.014
vlaky 15711, 79131: 350.011
[30]vlak 700: 350.011
vlaky 709, 716: 350.006
[31]vlaky 767, 608: 350.008
vlak 717: 350.008 př + 361.126, pozn: Preprava
[32]vlak 704: 350.008 př + 350.004, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.006
[33]vlaky 767, 608: 383.108
vlak 717: 383.108 př + 361.130, pozn: Preprava
[34]vlaky 705, 712: 350.008
vlak 719: 350.014
[35]vlak 704: 383.108 př + 350.003 + 361.110 pk, pozn: Preprava + 361.127
vlaky 605, 17764: 383.108
[36]vlaky 767, 608: 350.006
vlak 717: 350.008 př + 350.020, pozn: Preprava
[37]vlak 1720: 362.013, pozn: Neschopná v Leopoldove, vlak odrieknutý !
vlaky 1725, 1726, 801: 361.105
[38]vlaky 3460, 706: 362.019
vlaky 707, 714: 350.006
vlak 715: 350.003
[39]vlak 700: 350.014
vlaky 709, 716: 350.015
vlak 719: 350.014
[40]vlak 702: 350.008 př + 361.126, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.008
[41]vlak 700: 350.014
vlaky 709, 716: 350.015
vlak 719: 350.007
[42]vlak 700: 350.007
vlaky 709, 716: 350.015
vlak 719: 350.007
[43]vlaky 767, 608: 383.108
vlak 717: 383.108 př + 350.006, pozn: Preprava
[44]vlaky 3460, 706, 707, 714: 350.011
vlak 715: 363.134
[45]vlaky 1732, 703, 710: 350.003
vlaky 711, 3437: 350.004
[46]vlak 700: 350.007
vlak 709: 350.015
vlak 716: 350.015 př + 350.006, pozn: Preprava
vlak 719: 350.007
[47]vlak 702: 350.008
vlaky 605, 764: 350.006
[48]vlak 16702: 350.007
[49]vlaky 767, 608: 350.006
vlak 717: 350.007
[50]vlak 800: 350.020
vlaky 1733, 1738, 1727: 361.103
[51]vlak 1732: 363.134
vlaky 703, 710, 711, 3437: 350.017
[52]vlak 700: 350.017
vlaky 709, 716: 361.125
vlak 719: 350.012
[53]vlaky 1720, 1725, 1726: 361.103
vlak 801: 362.006 př + 350.020, pozn: Porucha 350.020 v Bernolákove, náhrada 362.006
[54]vlaky 3460, 706, 707, 714: 350.017
vlak 715: 350.011
[55]vlak 700: 350.012
vlaky 709, 716: 350.008
vlak 719: 350.017
[56]vlak 800: 240.145 př + 350.020, pozn: Preprava
vlaky 1733, 1738, 1727: 240.145
[57]vlaky 1720, 1725, 1726: 350.016
vlak 801: 362.019
[58]vlak 700: 350.017
vlaky 709, 716: 350.008
vlak 719: 350.016
[59]vlak 1720: 240.145
vlaky 1725, 1726, 801: 362.015
[60]vlak 700: 350.016
vlaky 709, 716: 350.008
vlak 719: 350.006
[61]vlaky 3460, 706: 350.004
vlaky 707, 714, 15715: 350.014
[62]vlak 700: 350.007
vlaky 709, 716: 350.008
[63]vlak 714: 350.014
vlaky 17715, 3437: 350.008