prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 301: 362 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
6. 5.:
TS 301 (362)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den
988/981/974
971/976/600
601/603/989
962/979
/978/965
5900/5901/5908
/5911/5918/5939
5902/5903/5910
/5913/8752/5934
5933/5904/5909
/8750/5912/5919
/5926/5929
964/977
/980/963
990/985/970
973/984
/987/831
826/986/983
/915/1435
914/907
/906/972
975/982/991
so 1. 5.362.171 362.119 - 362.161 362.019 362.175 362.166
362.039
[1]
362.039 [2] 362.167 362.168 362.118 362.169 362.170 so 1. 5.
ne 2. 5.- 362.163 362.119 ! 362.039 362.175 ! 362.019   362.118 362.170 ! 362.167 362.168   362.161 ! ne 2. 5.
po 3. 5.362.119   362.163 !   362.039 ! 362.166 362.019   362.161 362.174 362.167 362.080 [3] 362.168
362.024
[4]
po 3. 5.
út 4. 5.362.024 ! 362.119 !         362.166 ! 362.019 !   362.161 362.174 362.167 ! 362.080 ! út 4. 5.
st 5. 5.                    362.161 362.174   st 5. 5.
čt 6. 5.                      362.161 ! 362.174 ! čt 6. 5.
pá 7. 5.                          pá 7. 5.
so 8. 5.    -                     so 8. 5.
oběh pro
6. 5.:
988/981/974
971/976/600
601/603/989
962/979
/978/965
5900/5901/5908
/5911/5918/5939
5902/5903/5910
/5913/8752/5934
5933/5904/5909
/8750/5912/5919
/5926/5929
964/977
/980/963
990/985/970
973/984
/987/831
826/986/983
/915/1435
914/907
/906/972
975/982/991
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den
TS 301

[1]vlak 5902: 362.166
vlak 5911: 362.039
[2]vlak 964: 362.039
[3]vlak 1437: 362.080
[4]vlak 975: 362.168
vlak 982: 362.024, pozn: ve stanici Tišnov porucha lokomotivy 362.024, z Tišnova 362.160, zpoždění 80 minut